Kymenlaaksoon seitsemän ilveksen kaatolupaa, metsästys alkaa joulukuussa

Iitin, Jaalan ja Kuusankosken riistanhoitoyhdistys sai kolme lupaa, muut yhden.

AOP

Ilvestä voidaan metsästää lähes koko Kaakkois-Suomen alueella.
Ilvestä voidaan metsästää lähes koko Kaakkois-Suomen alueella.

Etelä-Karjalaan tuli kahdeksan ilveksen kaatolupaa, kun Suomen riistakeskus myönsi Kaakkois-Suomen alueelle poikkeuslupia.

Riistapäällikkö Henri Mutanen kertoo, että Kaakkois-Suomen alueelle tuli 19 poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen, mikä on kolme enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella.

Kymenlaakson riistanhoitoyhdistyksistä Iitti–Jaala–Kuusankoski sai kolme, Anjala, Elimäki, Kymi-Karhula ja Pyhtää yhden, Valkeala–Kouvola yhden, Sippola yhden ja Virolahti yhden luvan.

Ilveksen metsästysaika alkaa joulukuun 1. päivä ja päättyy helmikuun lopussa.

Edellisellä metsästyskaudella kaikki luvat käytettiin.

Poikkeusluvat on kohdennettu ilveksen tihentymäalueille ja alueille, jossa kanta on vakaa tai nousussa edellisen vuoden kanta-arvioon verrattuna. Tärkein poikkeuslupien myöntämiseen vaikuttava tekijä on Luonnonvarakeskuksen arvioima pentueiden määrä.

Vuonna 2019 Kaakkois-Suomessa arvioidaan olleen 26–28 erillistä ilvespentuetta.