Ilmatyynyalus hajosi ennen Vuohijärveä — Kemikaalinäytteiden otto siirtyi taas

ELY-keskus ei pidä todennäköisenä, että kemikaalivuoto tekee suurta ekologista tuhoa Vuohijärven saavutettuaan. VR:n mukaan onnettomuudesta tiedottaminen ei sujunut riittävän nopeasti.

Jussi Lopperi

Ramboll oy otti maanantaina vesinäytteitä Mäntyharjun Sarkajärvellä. Sieltä työpäivän oli tarkoitus jatkua Vuohijärvelle, mutta ilmatyynyaluksen rikkoutuminen siirsi suunnitelmia. Järville ei tällä hetkellä pääse veneellä tai jalan.
Ramboll oy otti maanantaina vesinäytteitä Mäntyharjun Sarkajärvellä. Sieltä työpäivän oli tarkoitus jatkua Vuohijärvelle, mutta ilmatyynyaluksen rikkoutuminen siirsi suunnitelmia. Järville ei tällä hetkellä pääse veneellä tai jalan.

Näytteidenotto Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden saastuttamilla vesistöalueilla jatkui maanantaina. Bensiinin valmistuksessa käytetyn MTBE-kemikaalin uskotaan levinneen Voikosken kautta Vuohijärveen.

Voikosken yläpuoliselta Sarkavedeltä näytteitä saatiin päivän aikana. Vuohijärveltäkin niitä oli tarkoitus hakea, mutta käytössä ollut ilmatyynyalus hajosi, näytteidenotosta vastaavan Ramboll oy:n projektipäällikkö Iiro Kiukas kertoo.

Jäätilanteen takia näytteenotto on ollut hankalaa. Jää ei enää kanna ihmistä, mutta järvelle ei vielä pääse veneellä.

— Ainoa tapa, jolla näytteenottajamme pääsee vesille, on ilmatyynyalus. Saimme sen miehistöineen maanantaiksi Etelä-Savon pelastuslaitokselta käyttöön. Tiistaina saamme toisen aluksen.

Alun perin ELY-keskuksen piti ottaa näytteitä jo perjantaina.

Kiukkaan mukaan näytteitä on vesistöjen lisäksi otettu alueen kaivoista. Maaperänäytteiden ottoa ei vielä ole aloitettu.

— Tulokset selviävät parin lähipäivän aikana laboratoriotutkimusten jälkeen.

Viime viikolla ELY-keskus otti vesinäytteitä onnettomuusalueen lähistöllä sijaitsevista kaivoista. Osassa havaittiin merkkejä kemikaalista, mutta pitoisuudet ovat pieniä.

Suojavallien rakentaminen jatkuu tällä viikolla Mäntyharjussa. Valleja rakennetaan Pajulammen ja Kärmelammen lähistöllä.

ELY-keskus: Kalakuolemia tuskin tulee esiin Vuohijärvessä

Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojeluasiantuntijan Esa Rouvisen mukaan viime viikolla tehdyillä toimilla haitta-aineen pitoisuuksia on pystytty laskemaan Sarkaveden yläpuolisissa lammissa.

— Esimerkiksi Pajulammella on sekoitettu vesikerroksia imuruoppauspumpulla.

Rouvisen mukaan Sarkaveden yläpuolisten lampien padotusallas valmistuu keskiviikkona. Lammista pumpataan vettä padotusaltaaseen. Siten estetään saastuneen veden leviäminen alapuolisiin vesistöihin.

— Tilanteen purkautuminen kestää kuitenkin vielä useita viikkoja.

Onnettomuuspaikan läheisellä Kärmelammella MTBE-vuoto johti kalakuolemiin. Rouvinen ei pidä todennäköisenä, että kemikaali tekee suurta ekologista tuhoa Vuohijärven saavutettuaan. Vuohijärvi on moninkertaisesti suurempi kuin Kärmelampi.

— En usko, että Vuohijärvessä nähdään kalakuolemia. Kemikaalin pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Toki jotkin vesieliöt, kuten vesikirput, levät ja kalojen kutu, ovat herkempiä kuin kalat.

Niin ikään Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jani Salminen sanoo, että kemikaalipitoisuus laimentuu merkittävästi aineen liuetessa Vuohijärveen.

— Esimerkiksi vesieliöille haitallisina pidetyt pitoisuudet ovat sata kertaa suurempia kuin tähän mennessä mitatut. Arviomme mukaan Vuohijärvessä pitoisuus on tuskin havaittavissa, ja se tullee pian häviämään näkymättömiin.

Jussi Lopperi

Viranomaiset eivät usko Vuohijärven saastuvan kemikaalivuodon seurauksena.
Viranomaiset eivät usko Vuohijärven saastuvan kemikaalivuodon seurauksena.

VR myöntää, että tiedotus kesti liian kauan

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset kokoontuvat keskiviikkona keskustelemaan Mäntyharjun Kinnin seisakkeen kemikaalivuodosta yhdessä VR:n edustajien kanssa, kertoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristöjohtaja Leena Gunnar.

Hän sanoo ELY-keskusten jo sopineen, että vastuu vesistöihin valuneen haitta-aine MTBE:n näytteenotosta ja asiasta tiedottamisesta säilyy Etelä-Savon ELY-keskuksella myös Kaakkois-Suomen puolella.

Yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista olisi pitänyt saada nopeammin asianosaisille. Näin VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen toteaa Mäntyharjun myrkkyonnettomuudesta.

VR valmistelee parhaillaan verkkosivustoa, jolle kootaan tietopaketti onnettomuudesta. Sivusto avataan VR:n omien sivujen yhteyteen.

— Toivottavasti saamme sen valmiiksi tällä viikolla.

Tuominen ei osaa nimetä yhtä yksittäistä syytä siihen, miksi tiedottaminen ei sujunut nopeammin. Hänen mukaansa viranomaisten välisen yhteistyön järjestäminen onnettomuuden jälkeen vie oman aikansa.

— Ensin toiminnan painopiste oli akuutin tilanteen korjaamisessa ja sen jälkeen vuodon leviämisen estämisessä. Sen jälkeen olemme yhdessä viranomaisten kanssa rakentaneet yhteistyömallia.

Tuomisen mukaan onnettomuudesta tiedottamista hoidetaan nyt yhdessä viranomaisten, kuten ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen, ja onnettomuusalueen kuntien kanssa.

VR pyrkii tavoittamaan kaikki onnettomuusalueen asukkaat, mökkiläiset ja yritykset mahdollisimman pian.

— Viime viikolla olimme Mäntyharjussa paikan päällä tapaamassa ELY-keskuksen väkeä, kunnan johtoa, paikallisia yrityksiä ja asukkaita.

Onnettomuus tapahtui huhtikuun 7. päivä, kun 50 säiliövaunun letka valui päin radan päätepuskinta. Yksi MTBE-kemikaalia sisältänyt säiliövaunu suostui osittain kiskoilta, ja säiliöön tuli repeämä. Yhteensä 35 000 litraa vaarallista kemikaalia valui maastoon. VR oli pysäköinyt säiliövaununletkan Kinnin liikennepaikalle Mäntyharjuun.

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa asianosaisten kuulemisia

Onnettomuustutkintakeskus on saanut selville Mäntyharjun onnettomuusjunan tarkan liikkeellelähdön ajankohdan. Tutkintaryhmä sai viime viikolla asetintallennetiedot.

— Liikkeellelähdön syytä emme vielä tiedä, Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala sanoo.

Onnettomuuden tutkinta jatkuu kuulemisilla. Laurialan mukaan Onnettomuustutkintakeskus kuulee esimerkiksi VR:n, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston edustajia.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnat johtavat turvallisuussuosituksiin. Lisäksi keskus valvoo suositusten noudattamista.

— Tulokset johtavat konkreettisiin toimiin turvallisuuden parantamiseksi.

Laurialan arvion mukaan Mäntyharjun tutkinta valmistuu vuodenvaihteeseen menessä. Pääsääntöisesti tutkinnat kestävät 6—12 kuukautta, hän sanoo.