Turvesuo happamoitti jokivedet ja romahdutti kalakannat Haukkasuon ympäristössä — ELY-keskus velvoittaa Vapon hakemaan uutta ympäristölupaa

Nykyisessä ympäristöluvassa on raja-arvot poistoveden ravinteille, mutta ei happamuudelle.

Lukas Pearsall

Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas tarkasteli huhtikuussa 2016 Silmunjokea, josta taimenet olivat selvästi vähentyneet.
Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas tarkasteli huhtikuussa 2016 Silmunjokea, josta taimenet olivat selvästi vähentyneet.

Vapo-yhtiön turvetuotantoalue Kouvolan Haukkasuolla on aiheuttanut veden happanemista Kiikunjoessa, Saveronjoessa ja Silmunjoessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Vapon on laitettava vireille ympäristöluvan muuttamista koskeva lupahakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 30.10. mennessä. Määräystä tehostetaan 10 000 euron uhkasakolla. Lisäksi yhtiön on välittömästi ryhdyttävä toimiin veden pilaantumisen torjumiseksi.

Vedenkäsittely ongelmana

ELY-keskuksen päätös juontaa juurensa Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin vuonna 2016 jättämään hallintopakon vireillepanopyyntöön. Luonnonsuojelupiiri oli havainnut taimenten vähentyneen selvästi Haukkasuon alapuolisessa Silmunjoessa.

Ongelmana ovat turvetuotannon poistovedet, joita on muutaman vuoden ajan käsitelty kemikaaleilla veden fosfori- ja humuspitoisuuden pienentämiseksi. Tutkimusten mukaan Haukkasuon kuivatusvesien rautapitoisuudet ovat nousseet voimakkaasti kemikaalikäsittelyn aloittamisen jälkeen.

Vapon oman tarkkailun mukaan kuivatusvesien happamuutta osoittava pH-arvo on vuosina 2016—2017 ollut keskimäärin 3,6, kun normaali pH on yli 6. Kalakantojen lisäksi jokien rapukannat ovat romahtaneet.

Vapo ei valita päätöksestä

— Hapan vesi liuottaa ojissa ja joissa valmiiksi olevaa rautaa, mikä sitten aiheuttaa haittaa kaloille. Vapon nykyisessä ympäristöluvassa on raja-arvot vain ravinteille, mutta ei veden pH:lle. Kun kemikalointia käytetään runsaasti, ravinnepitoisuus saadaan putoamaan, mutta happamuus nousee, selittää ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

— Yksi ratkaisu ongelmaan voisi olla kemikaloinnin jälkeen tehtävä vesien neutralointi, mutta siinä on omat haasteensa eikä sellaisesta ole Suomessa vielä paljoa kokemusta.

ELY-keskus sallii ratkaisussaan ravinnepitoisuuksien tilapäisen nousun kemikaalien vähentämisen vuoksi. Vesivalo sanoo happamuuden vähentämisen olevan nyt tärkeintä, koska se aiheuttaa suurempaa haittaa kuin ravinteet.

Vapon ympäristöasiantuntija Heli Kivisaari kertoo, ettei yhtiö aio valittaa päätöksestä. Hänen mukaansa happamuuden vähentämiseen tähtäävät toimet on jo aloitettu.

Hitaus harmittaa

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas toteaa ELY-keskuksen perustelujen olevan linjassa piirin esityksen kanssa. Hän harmittelee järjestelmän hitautta, päätöksenteko kun vei yli kaksi vuotta.

Rinnekangas huomauttaa, että vaikka ympäristöluvassa ei ole määräyksiä veden pH-arvosta, Vapon pitää tuntea toimintansa vaikutukset alapuoliseen vesistöön. Ympäristönsuojelulakiin sisältyy pykälä, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Uusimmat uutiset