Kymintehtaan rapistuneen piipun kohtalo oikeudessa — lautakunnan mukaan UPM on vastuussa piipun kunnossapidosta

Lukas Pearsall

UPM on hakenut purkulupaa Kymin Ruukin alueella sijaitsevalle entiselle höyryvoimalaitokselle, piipulle, toimisto-osastolle ja tuhkasiilolle. Nyt asia on Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.
UPM on hakenut purkulupaa Kymin Ruukin alueella sijaitsevalle entiselle höyryvoimalaitokselle, piipulle, toimisto-osastolle ja tuhkasiilolle. Nyt asia on Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

UPM on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä säilyttää Kymintehtaan piippu ja sitä ympäröivät rakennukset.

UPM haki purkulupaa Kymin Ruukin alueella sijaitseville entiselle höyryvoimalaitokselle, piipulle, toimisto-osalle ja tuhkasiilolle. Yhtiö on perustellut purkamisluvan hakemista rakennusten ja rakenteiden huonolla kunnolla. Lisäksi piipusta irtoavien palasten on arvioitu olevan vaarana ohikulkijoille.

Lautakunta päätti huhtikuun alussa äänin 4—3, että purkulupaa ei myönnetä.

Rakennusvalvonta voi määrätä rakennukset korjattavaksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta aikoo todeta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossaan, että purkamisluvan perustelu huonokuntoisuudella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain perusperiaatteen mukainen.

Näkemys perustuu siihen, että UPM on ollut koko ajan vastuussa rakennusten kunnossapidosta myös siitä eteenpäin, kun alkuperäinen toiminta rakennuksissa loppui.

Kyseisen lainpykälän perusteella rakennusvalvontaviranomainen voi lausuntoehdotuksen mukaan määrätä rakennukset korjattavaksi.

Lautakunta muistuttaa myös, että rakennusten kunnosta ei ole esitetty perusteellista kuntotutkimusta purkulupahakemuksen liitteeksi.

Rakennuksilla perinnearvoa

Lautakunta ei hyväksy UPM:n väitettä, että purkamislupahakemuksen rakennukset eivät kuulu oleellisena osana Kymin Ruukin alueeseen.

Lausunnon mukaan väitettä ei voi pitää oikeana sillä perusteella, että rakennukset on jätetty tarkoitushakuisesti uuden asemakaava-alueen rajauksen ulkopuolelle.

Jos purkamislupa annetaan, kyse on lautakunnan mielestä nimenomaan perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämisestä perinteikkäällä teollisuusalueella.

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle on, että UPM:n valitus tulee hylätä tarkoitushakuisena ja perusteettomana.

Jari Käki (ps.): Vaikea asia

Lautakunnan puheenjohtaja Jari Käki (ps.) myöntää, että asia on vaikea. Hän äänesti huhtikuun kokouksessa piipun ja rakennusten purkamisen puolesta.

— Voi kuvitella, että maanomistajalla olisi oikeus omiin rakennuksiinsa. Toisaalta onhan piippu jonkinlainen perinnearvo, joten ymmärrän hyvin senkin kannan, että piippu säilyisi. Kumpikin osapuoli on omalla tavallaan oikeassa.

Janne Rönkkö

Janne Rönkkö

Kommentoidut