Kotona asuvista vanhuksista on tehty tänä vuonna lähes 600 huoli-ilmoitusta Kouvolassa – Ilmoituksen voi jättää Kymsotelle kuka tahansa läheisen voinnista huolestunut yksityishenkilö

Huoli-ilmoituksen voi tehdä Kymsoten verkkosivuilla tai soittamalla ikäihmisten neuvontapalveluun Ikäopastimeen.

Anton Soinne

Kymsotelle on tehty tänä vuonna 1 263 huoli-ilmoitusta kotona asuvista vanhuksista. Ilmoituksia tekevät sekä yksityishenkilöt että viranomaiset.
Kymsotelle on tehty tänä vuonna 1 263 huoli-ilmoitusta kotona asuvista vanhuksista. Ilmoituksia tekevät sekä yksityishenkilöt että viranomaiset.

Kymsotelle tehdään kuukausittain noin 150 huoli-ilmoitusta kotona asuvista vanhuksista.

Ilmoituksia tekevät niin yksityishenkilöt kuin viranomaiset.

Asiakasohjauksen ja varhaisen tuen palveluiden palvelupäällikkö Sara Haimi-Liikkanen sanoo, että ilmoitusten määrä on pysynyt Kymenlaaksossa sote-kuntayhtymän alueella samalla tasolla koko vuoden.

Ilmoitukset jakaantuvat melko tasaisesti maakunnan etelä- ja pohjoisosien välillä.

– Huoli-ilmoituksia on tehty tänä vuonna elokuun loppuun mennessä 1 263. Kouvolan osuus tästä on 596 ilmoitusta.

Palvelupäällikön mukaan tehtyjen ilmoitusten määrä kertoo siitä, että palvelu on löydetty Kymenlaaksossa.

Huoli-ilmoitus tehdään useimmiten verkossa

Sote-kuntayhtymä aloitti toimintansa viime vuoden alussa. Kesä-joulukuussa 2019 Kymsotelle tehtiin 1 166 huoli-ilmoitusta. Järjestelmien yhtenäistämisen vuoksi tiedot on saatavilla kokonaisuudessaan vasta kesäkuusta alkaen.

Haimi-Liikkasen mukaan tämän ja viime vuoden tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kuntayhtymän alkuvaiheessa kaikki ilmoittajat eivät välttämättä osanneet ottaa yhteyttä huoliasioissa oikeaan paikkaan.

Kymsoten tilastoissa näkyvät ainoastaan ilmoitukset, jotka on jätetty sote-kuntayhtymän verkkosivujen lomakkeella. Osa ilmoittaa huolestaan soittamalla Kymsoteen.

– Useimmiten huoli-ilmoitus tehdään kuitenkin lomakkeella, Haimi-Liikkanen arvioi.

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi syyskuun alussa, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä saa kuukaudessa noin sata vanhustensuojeluilmoitusta.

Haimi-Liikkasen mukaan eri sote-alueiden lukuja on vaikea vertailla, koska termistö ja ilmoitusten sisältö voivat vaihdella.

Pelastuslaitos on aktiivinen ilmoittaja

Kellä tahansa yksityishenkilöllä on oikeus tehdä kunnalle tai kuntayhtymälle huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä, jos epäilee, ettei tämä pärjää kotona tai kykene muuten huolehtimaan itsestään. Viranomaisille ilmoituksen tekeminen on lakiin kirjattu velvollisuus.

– Ilmoituksen tekijä on yleensä omainen, muu läheinen, naapuri, isännöitsijä tai viranomainen. Pelastuslaitoksen työntekijät tekevät usein huoli-ilmaisuja käytyään iäkkäiden henkilöiden kodeissa, Haimi-Liikkanen kertoo.

Yleisimmin ilmoittajat kantavat huolta ikäihmisen kyvystä huolehtia itsestään sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen takia. Monesti taustalla on muistiongelmia.

Toisinaan ilmoituksia tulee vaillinaisilla tiedoilla.

– Olemme joskus selvittäneet, missä kerrostaloasunnossa henkilö asuu, vaikka olemme tienneet vain, että kyseessä on keskimmäinen ovi jossakin kerroksessa.

Ikäopastin auttaa monissa asioissa

Kymsoten verkkosivuilla huolenilmauksen voi tehdä lomakkeella, joka löytyy ikääntyneiden palveluista, kohdasta asiakas- ja palveluohjaus.

Verkkosivuilla ei käytetä nimitystä huoli-ilmoitus, vaan huolensa voi ilmoittaa yhteydenottolomakkeella.

Ikäihmisten oikeuksia ajava Suvanto ry on kritisoinut julkisuudessa sitä, että huoli-ilmoituksista käytetään kunnissa eri nimiä ja asiasta ei löydy kuntien verkkosivuilta helposti tietoa.

Haimi-Liikkasen mukaan yhteydenottolomake-nimi puoltaa paikkaansa, koska lomakkeella voi ilmoittaa tai kysellä muistakin ikääntyneiden palveluihin liittyvistä asioista.

Kymsotella on myös ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspalvelu Ikäopastin avuntarpeita varten.

– Yhteydenottolomake Kymsoten sivuilla on vain yksi lisä palveluihimme. Ikäopastimeen voi ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa.

Myös huoli-ilmoituksen voi tehdä soittamalla Ikäopastimen asiakasohjauksen neuvontanumeroon.

Apua annetaan ikäihmisen ehdoilla

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän selvittämään ikäihmisten palvelutarpeet huoli-ilmoitusten perusteella.

– Kun Kymsote saa ilmoituksen, se otetaan käsittelyyn Ikäopastimessa. Sen jälkeen otamme yhteyttä asiakkaaseen ja teemme tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin.

Ikäihmisen tilannetta arvioivat eri sote-puolen ammattilaiset.

– Työskentelemme henkilön itsemääräämisoikeuden mukaisesti eli niillä ehdoilla, jotka asiakas meille antaa. Meillä ei ole oikeutta mennä hänen luokseen korjaamaan asiat, jos hän ei itse halua sitä. Luottamuksen rakentaminen voi olla pitkäkin prosessi, vastaava johtava sosiaalityöntekijä Tommi Reiman Kymsotesta sanoo.

Reimanin mukaan avusta kieltäytyminen on harvinaista.

Ikäihmiset

Huoli-ilmoitus

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen ikäihmisestä, jos epäilee, että tämä ei pärjää kotona tai saa tarvitsemiaan palveluita tai että häntä kohdellaan kaltoin.

Kymenlaaksossa ilmoituksen voi tehdä Kymsotelle. Yhteydenottolomake löytyy sote-kuntayhtymän verkkosivuilta, ikääntyneiden palveluista, kohdasta asiakas- ja palveluohjaus. Huolesta voi ilmoittaa myös soittamalla Ikäopastimen asiakasohjauksen neuvontanumeroon.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän selvittämään ikäihmisen palvelutarpeet huoli-ilmoituksen perusteella.

Yksityishenkilöillä on oikeus tehdä huoli-ilmoitus, mutta viranomaisilla sen tekeminen on lain perusteella velvollisuus.

Lähteet: Kymsote ja Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Luetuimmat