Laitureita puretaan ja jäljelle jäävistäkin vähennetään paikkoja — Kaupungin venepaikat vähenevät noin 200:lla

Venepaikkojen määrä halutaan kysyntää vastaavalle tasolle. Tällä hetkellä niukasti yli puolet venepaikoista on varattu.

Katja Juurikko

Valkealan kirkonkylän venelaituria esitetään purettavaksi. Sen tilalle on tarkoitus tehdä uusia soutuvenepaikkoja.
Valkealan kirkonkylän venelaituria esitetään purettavaksi. Sen tilalle on tarkoitus tehdä uusia soutuvenepaikkoja.

Osana Kouvolan kaupungin talouden sopeuttamistavoitteita myös kaupungin venepaikat kammataan läpi. Tekninen lautakunta käsittelee venepaikkojen palveluverkkoselvitystä ja siinä tehtyjä ehdotuksia kokouksessaan ensi viikolla.

Palveluverkkoselvityksen mukaan vuoden 2019 kesäkuussa kaupungin venepaikkojen vuokrausaste oli noin 57 prosenttia, kun luvuista jätetään pois Valkealan kirkonkylän laituripaikat sekä Hirvelän ja Virtakiven venepaikat.

Venepaikkojen palveluverkkoselvitys esittää noin 200 venepaikan vähentämistä, jotta paikkojen määrä vastaisi todellista kysyntää. Lisäksi esitetään yhden 130 venepaikkaa käsittävän alueen ulkoistamista sekä noin 30 paikan lisäämistä niille alueille, joilla varausaste on korkea tai laituripaikkojen korvaamista soutuvenepaikoilla.

Vähäisen käytön takia poistolistalla ovat Vekaranjärven, Valkealan kirkonkylän ja Jokelan soutuvenepaikat. Jokelan ja Valkealan kirkonkylän venelaiturit puretaan. Laiturin poistamisen jälkeen kirkonkylään tehdään uusia soutuvenepaikkoja.

Niinistön laiturin kunnostus lisätään tulevien vuosien investointisuunnitelmiin. Suunnittelussa huomioidaan nykyisen paikkamäärän pienentäminen kysyntää vastaavaksi.

Kuusankoskella Pilkanmaan Luodonkärjen soutuvenepaikat vähenevät noin 30:lla, mikä tarkoittaa alueen pienentämistä kysyntää vastaavalle tasolle. Pilkanmaan Lohikadun soutuvenepaikat vähenevät puolestaan noin 10:llä.

Pyhäjärven Saunalahden venepaikka-alue Pilkanmaalla halutaan ulkoistaa. Saalastinrannan venepaikka-aluetta Inkeroisissa laajennetaan.
Vuohijärvelle rakennetaan rannansuuntainen laituri nykyisten maapaikkojen tilalle.

Palveluverkkoselvitys perustelee venepaikkatarjonnan supistamista kustannusten pienenemisellä pitkällä aikavälillä. Venepaikoista syntyviä kustannuksia ovat esimerkiksi laitureiden asennukset ja poistot, alueiden puhtaanapito, alueiden raivaus, vesakon raivaus, mahdollinen kiviainesten lisäys luiskiin sekä joillain alueilla, kuten Valkealan kirkonkylällä, myös nurmikon hoito.