Kouvolan valtuutettujen syksy käynnistyy taloudellisilla päätöksillä — Asialistalla on remonttien vaatimien lisämäärärahojen käsitteleminen

Kaupunginvaltuustossa päätetään maanantaina Ksaon tilojen ja Kuusankosken urheilukentän remonttien vaatimista remonteista. Ylitysten yhteissumma on noin kaksi miljoonaa euroa.

Katja Juurikko, Katja Juurikko

Osa Kuusankosken urheilukentän katsomosta oli jo kuvan ottohetkellä toukokuussa käyttökiellossa lahojen rakenteiden takia. Myös kenttä ja juoksuradat vaativat uuden pohjustuksen ja pintojen uusimisen.
Osa Kuusankosken urheilukentän katsomosta oli jo kuvan ottohetkellä toukokuussa käyttökiellossa lahojen rakenteiden takia. Myös kenttä ja juoksuradat vaativat uuden pohjustuksen ja pintojen uusimisen.

Kouvolan kaupunginvaltuutetut joutuvat maanantaina päättämään isohkoista lisärahoituksista.

Kouvolan seudun ammattiopiston Ksaon Utinkatu 44—48:n remontissa on tuntuva tarve lisärahalle. Kuntokartoituksessa selvisi, että kakkossiiven huonokuntoisuus edellyttää runsaan 1,5 miljoonan euroa lisärahoituksen.

Kaupunki on varannut kuluvan vuoden talousarvioon Ksaon siiven kunnostamiseen 2,86 miljoonaa euroa.

Yhdessä nyt valtuustossa käsiteltävän lisämäärärahan kanssa kokonaisbudjetiksi esitetään runsasta 4,4 miljoonaa euroa.

Tutkimuksissa löytyi mikrobivaurioita

Rakennuksen uumenista paljastui tutkimuksissa ikävä yllätys. Sen betonisen ulkokuoren ja sisäpuolisen verhoilumuurauksen välinen villaeriste on mikrobivaurioitunut. Lisäksi kellarin alapohja on purettava ja viemäröinti vaatii uusimisen.

Hankesuunnitelman mukaan kakkossiipi otetaan käyttöön elokuussa 2020 alkavan lukukauden alussa. Rakennukseen keskitetään sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan koulutukset.

Kuusankoskella ja Hongistontiellä maksettavien vuosivuokrien maksujen loppuessa Ksaossa syntyy laskelmien mukaan yli 380 000 euron nettosäästö vuodessa vuokrakuluissa.

Kuusankosken urheilukenttä remonttiin

Kuusankosken urheilukenttä ja sen katsomorakenteet ovat päässeet niin huonoon kuntoon, että ne vaativat peruskunnostuksen.

Valtuutetut saavat päätettäväkseen kaupunginhallituksen esityksen 1,25 miljoonan euron remontista.

Alun perin kentän ehostamiseen budjetoitiin 800 000 euroa. Nyt sen päälle tulee 415 000 euron lisärahoitus. Vuosina 1967—1970 rakennetun kentän pohjarakenteet ovat pääosin alkuperäisiä.

Juoksurata ja kentän päädyt pinnoitettiin uudelleen vuonna 1985.

Osa katsomosta käyttökiellossa

Noin 2 000 hengen katsomosta osa on käyttökiellossa. Sen kattovuodot ovat vaurioittaneet kantavaa liimapuurunkoa.

Investointisuunnitelmassa urakka on ajoitettu tälle ja ensi vuodelle. Tavoitteena on, että kenttä olisi kunnostettu kouluvuoden alkaessa elokuussa 2019.

Kenttä palvelee koululaisten liikuntatuntien ohella yleisurheilijoiden ja eri palloilulajien harjoitus- ja kilpailukenttänä.

Uusimmat uutiset