Kouvolalaisista hieman yli 200 on edunvalvonnassa — Tutkija suosittelee edunvalvontavaltuutusta jokaiselle täysi-ikäiselle

Puoliso tai lapset eivät saa automaattisesti hoitaa asioitasi, jos sairaus tai onnettomuus vievät toimintakykysi. Sitä varten on edunvalvontavaltuutus.

Raimo Eerola

Onnettomuuteen tai äkilliseen sairaskohtaukseen voi varautua ennalta tekemällä edunvalvontavaltuutuksen.

Onnettomuus tai sairastuminen eivät katso ikää.

— Suosittelen ihan jokaista täysi-ikäistä tekemään edunvalvontavaltuutuksen, sanoo projektitutkija, tohtorikoulutettava Henna Nikumaa Hyvinvointioikeuden instituutista Itä-Suomen yliopistosta.

Hän on jo pitkään yrittänyt saada ihmisiä ymmärtämään vuonna 2007 lakiin tullutta mahdollisuutta edunvalvontavaltuutukseen.

Harva nimittäin tietää, että puoliso tai lapset eivät saa automaattisesti oikeutta hoitaa asioita, jos itselle sattuu jotain. Ilman asianmukaisia valtuuksia ei voi hoitaa varsinkaan toisen ihmisen raha-asioita.

— Valtuutus on kuin vakuutus pahan päivän varalle, toivottavasti sitä ei ikinä tarvita.

Edunvalvontavaltuutus on eri asia kuin edunvalvonta. Edunvalvontavaltuutuksen tekemisen hoitaa asiakas itse: terveenä, ennen kuin edunvalvonnalle on tarvetta.

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä ennen kuin kyky tehdä päätöksiä katoaa

Edunvalvonnan asiakas voi olla esimerkiksi kehitysvammainen aikuinen, päihdeongelmainen nuori tai muistisairas vanhus. Edunvalvonnalla turvataan asiakkaan etu, jos hän ei kykene itse tekemään päätöksiä.

— Jos ei ole riittävän terveenä tehnyt edunvalvontavaltuutusta, sitä ei voi enää oikeudellisen toimintakyvyn menettämisen jälkeen tehdä.

Edunvalvontavaltuutus on yksilöllinen asiakirja, johon voi määritellä valtuutetun tehtävät. Ne voivat olla muitakin kuin taloudenhoitoon liittyviä päätöksiä.

— Jokainen voi valtuuttaa luottohenkilönsä, vaikka salarakkaansa.

Jo tehtyyn valtuutukseen voi tehdä muutoksia, jos luottamus jostakin syystä murenee.

Omaiselle edunvalvontavaltuutettuna toimiminen on usein joustavampaa, nopeampaa ja halvempaa kuin edunvalvojana toimiminen.

215 kouvolalaista tällä hetkellä edunvalvonnassa

Holhoustoimen edunvalvontapalveluista vastaava päällikkö Soja Nykänen Itä-Suomen maistraatista suosittelee, että ihmiset varautuvat etukäteen toimintakykynsä menettämiseen.

Paljolti luottamukseen perustuva edunvalvontavaltuutus on Nykäsen mukaan paras vaihtoehto silloin, kun hoidettavat asiat eivät ole pieniä.

Maistraatti arvioi, onko valtuutettu sopiva tehtävään.

— Edunvalvonta on raskas ja byrokraattinen järjestelmä, joka maksaa. Valtakirjoilla, tilinkäyttöoikeuksilla ja hoitotahdolla voi jo pärjätä arjessa, mutta kaikkiin mahdollisiin asioihin ne eivät riitä, Nykänen toteaa.

Hän ei suosittele valtuutetun tai edunvalvojan tointa ihan jokaiselle.

— Jos lähisukulaisten porukka on riitaisa, valtuutettu tai edunvalvoja voi olla altis kritiikille. Jos ei osaa hoitaa omia asioitaankaan, ei pidä lähteä valtuutetuksi.

Kaakkois-Suomen maistraatin tilastoista löytyy 1 960 edunvalvonta-asiakasta. Tilasto kattaa sekä julkiset että yksityiset edunvalvonnan asiakkaat.

Heitä on Kouvolan lisäksi myös Iitissä, Kotkassa, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pyhtäällä.

Kouvolassa on tällä hetkellä voimassa 215 edunvalvontavaltuutusta. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Uutista päivitetty kello 18.09. Jutussa luki aiemmin, että vain 215 kouvolalaista on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen. 215 on kuitenkin voimaan astuneiden valtuustusten määrä.

Uusimmat uutiset