Vuohijärven veden tilassa ei muutoksia — Käyttörajoituksia yhä pohjoisosassa

Järvien pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä.

Katja Juurikko

Heikki Okka perheineen on jatkanut lähellä Vuohijärven rantaa sijaitsevan kaivon veden käyttöä Mäntyharjun onnettomuuden jälkeen.
Heikki Okka perheineen on jatkanut lähellä Vuohijärven rantaa sijaitsevan kaivon veden käyttöä Mäntyharjun onnettomuuden jälkeen.

Vuohijärven MTBE-pitoisuuksissa ei ole muutoksia viime viikkoon verrattuna, tiedotetaan Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Vettä yli kahden metrin syvyydestä ei suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti.

ELY-keskus suosittelee myös, että alueen rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen vettä ei käytetä talous-, pesu- tai löylyvetenä.

Vuohijärven pintavettä voi käyttää pesu- ja löylyvetenä sekä kasvien kasteluun, mutta ei talousvetenä. Lammissa uimista ei suositella. Jos vedessä esiintyy maku-tai hajuhaittaa, ei sitä tule käyttää mihinkään tarkoitukseen.

Vuohijärven kaloja voi syödä, mikäli niissä ei ole tavallisesta poikkeavaa hajua. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Haju- ja makukynnys ylittyvät syvänteissä

Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä.

Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat hieman haju- ja makukynnystä suurempia.

MTBE:tä ei uskota nousevat syvänteistä pintakerroksiin, koska järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta.

Vesinäytteiden ottoa Vuohijärvestä ja Sarkavedestä sekä Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista, lammista ja kaivoista on jatkettu tällä viikolla.

Seuraava näytteenottopäivä on maanantai 3. kesäkuuta. Näistä tuloksista tiedotetaan viikolla 23.

Vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana

ELY-keskuksen arvion mukaan vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana sekä Vuohijärvessä että Sarkavedellä. Talousveden jakelu jatkuu ennallaan.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus tapahtui lauantaina 7. huhtikuuta, kun Kinnin seisakkeella Mäntyharjussa ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle.

Yksi vaunuista suistui raiteilta ja rikkoutui, minkä seurauksena säiliöstä valui maahan 35 tonnia MTBE:tä.