Kouvolan kaupunki ohjeistaa kouluja, nuorisopalveluja ja huoltajia lasten ja nuorten hyväksikäyttöön liittyen — Asia on vakava, epäasiallisista yhteydenotoista tulee aina ilmoittaa poliisille

Kouvolan kaupunki muistuttaa kouluja ja vanhempia nuorten seksuaalisen koskemattomuuden turvaamisen tärkeydestä.

Johannes Wiehn

Kouvolan kaupungissa on entuudestaan käytössä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä kouluissa, oppilaitoksissa että nuorisopalveluissa.
Kouvolan kaupungissa on entuudestaan käytössä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä kouluissa, oppilaitoksissa että nuorisopalveluissa.

Hiljattain esiin tulleet lasten ja nuorten hyväksikäyttötapaukset ovat herättäneet laajaa julkista keskustelua siitä, miten vastaavia rikoksia voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä. Asiaa on pohdittu Kouvolan kaupungin organisaatiossa niin kaupungin johtoryhmässä kuin kaupunginhallituksessakin.

— Lähtökohtana on, että yksikin tällainen tapaus on liikaa. Pyrimme kaupunkina turvaamaan kouvolalaisten ja lasten turvallisuuden niillä keinoin, jotka meillä ovat käytettävissä, va. kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Kasvatuspäällikkö Pirjo Piiroinen korostaa, että asia on vakava, ja ammattilaisten tulee yhteistyössä kotien kanssa varmistaa lasten ja nuorten seksuaalinen koskemattomuus.

— Tärkeimpänä asiana on rakentaa luottamuksellinen vuorovaikutus lapsen ja nuoren kanssa, jotta hänen huoliaan voidaan kuulla ja toisaalta häntä voidaan ohjeistaa pitämään huolta omasta koskemattomuudestaan, Piiroinen toteaa.

Vanhempien ja lasten on keskusteltava aiheesta

Kouvolan kaupunki on lähettänyt tiistaina kouluille, opiskeluhuollon henkilöstölle ja nuorisopalveluille muistutuksen asian huomioimisesta. Ammattilaiset seuraavat tilannetta tavallista herkemmin, ja ovat valmiita käsittelemään asiaa tarvittaessa sekä yksittäisten oppilaiden tai opiskelijoiden, ryhmien tai vanhempien kanssa.

— Suosittelemme, että huoltajat keskustelevat aiheesta lasten ja nuorten kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla. Lisäksi sosiaalisen median käyttöä tulisi valvoa, jotta rikolliset eivät pääsisi vaikuttamaan herkässä kehitysvaiheessa oleviin lapsiimme ja nuoriimme.

Piiroinen muistuttaa, että epäasiallisista yhteydenotoista tai muusta huolestuttavasta tulee aina ottaa yhteyttä poliisiin. Koulun opiskeluhuoltohenkilöstö on valmiina auttamaan tuen tarpeessa olevia.

Sometaitoja kohennetaan Kouvolassa

Kouvolan kaupungissa on entuudestaan käytössä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä kouluissa, oppilaitoksissa että nuorisopalveluissa.

— Kouluissa pidetään some-oppitunteja, ja hyvinvointiasioita opetetaan osana opetussuunnitelmaa. Aiheina ovat muun muassa itsestä ja omista oikeuksista huolehtiminen sekä some-taidot.

Sosiaalista mediaa koskien on käynnistymässä myös monialainen projekti, jossa kartutetaan taitoja somen haittavaikutusten minimoimiseksi. Mukaan on tulossa niin kaupungin kuin Kymsoten toimijoitakin, esimerkkinä perheneuvola, ja lisäksi järjestöjä, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL).

Lasten ja nuorten some-turvallisuus on esillä myös kaupungin johtoryhmän ja poliisin yhteistyötapaamisessa 24. tammikuuta.

Uusimmat uutiset