Utin jääkärirykmentin haun suosio yllätti – Hakemuksia naisten erikoisjoukkojen reserviin tuli liki 300

Valinta- ja koulutustilaisuus järjestetään huhtikuussa. Sosiaaliset kyvyt ovat valinnoissa tärkeämpiä kuin pelkkä fyysinen kunto.

Erikoisjoukkojen reservin tehtäviin halusi lähes 300 naista. Kuvituskuva ei liity Utin jääkärirykmentin reserviläishakuun.
Erikoisjoukkojen reservin tehtäviin halusi lähes 300 naista. Kuvituskuva ei liity Utin jääkärirykmentin reserviläishakuun.

Utin jääkärirykmentti haki helmikuussa varusmiespalveluksen suorittaneita naisia erikoisjoukkojen reservin tehtäviin. Hakuaika päättyi sunnuntaina, ja sen suosio oli rykmentissä mieluisa yllätys. Hakemuksia tuli yhteensä 298.

– OIemme tyytyväisiä kiinnostuksen määrään, rykmentin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jussi Kosonen kertoo.

Hakijoista osa kutsutaan valinta- ja koulutustilaisuuteen, joka järjestetään 8.–11. huhtikuuta.

– Ikävä kyllä vain osa hakijoista pystytään kutsumaan. Nyt alamme tutustua hakemuksiin ja ryhmitellä niitä.

Tarkkaa kutsuttavien määrää ei ole Utissa vielä päätetty. Määrään vaikuttaa se, minkälaisia hakemukset ovat ja minkälaiset resurssit jääkärirykmentissä on tilaisuuden järjestämiseen.

Valintaa puoltavia tekijöitä ovat varusmiesaikana suoritettu johtajakoulutus, hankittu siviiliosaaminen, kansainvälinen kokemus ja kielitaito.

Valituille luvassa kertauskutsuja

Utin jääkärirykmentti haki reserviin nyt nimenomaan varusmiespalveluksen suorittaneita naisia.

Rykmentin listoilla on naisreserviläisiä ennestään asepalveluksen suorittamisen ja erikoisjoukkohaun kautta. Heitä on reservissä kuitenkin vain vähän.

– Nyt haimme naisia ensisijaisesti Utin jääkärirykmentin sodanajan joukkoihin. Pääosa tehtävistä tulee olemaan ihan kenttätason tehtäviä. Niitä varten valitut osallistuvat säännöllisesti kertausharjoituksiin erillisen suunnitelman mukaisesti.

Valittaville reserviläisille voi vaihtoehtona olla myös kriisinhallintapalvelus ulkomailla ja määräaikaiset työtehtävät rykmentissä.

Sosiaaliset taidot tärkeitä

Valinnat on tehty huhtikuun kuluessa, Kosonen arvioi.

Myös tarkat tehtävät, joihin reserviläiset sijoitetaan, selviävät vasta kevään aikana. Joka hakijan kohdalla selvitetään erikseen vahvuusalueet ja kiinnostuksen kohteet.

– Koulutus- ja valintatilaisuudessa selvitetään hakijoiden fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä, ryhmätyöskentelykykyä ja itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Arvioimme myös hakijakohtaisesti, mihin kukakin olisi halukas ja mahdollinen sitoutumaan.

Erikoisjoukkoreserviin valittaville naisille henkiset ominaisuudet ja sosiaaliset taidot ovat tärkeämpiä kuin fyysinen kunto. Silti heiltä odotetaan 12 minuutin juoksutestissä vähintään 2 500 metrin tulosta, joka on edellytys operatiivisiin kriisinhallintatehtäviin.