Myös Matti Uurinmäki valitti kaupunginvaltuuston hallintosääntöpäätöksestä — "Vaikutti ja äänesti oman henkilökohtaisen etunsa puolesta"

Kaupunki tyrmää lausunnoissaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jätettyjen valitusten vaatimukset. Lausuntojen mukaan luottamushenkilöille maksetut korvaukset voidaan tarvittaessa periä takaisin jälkikäteen.

Lukas Pearsall

Kouvolan kaupunginvaltuuston maaliskuisesta hallintosääntöpäätöksestä on jätetty kaksikin kunnallisvalitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Arkistokuva on viime vuoden syyskuulta.
Kouvolan kaupunginvaltuuston maaliskuisesta hallintosääntöpäätöksestä on jätetty kaksikin kunnallisvalitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Arkistokuva on viime vuoden syyskuulta.

Kouvolan kaupunginvaltuuston hallintosääntöpäätöksestä on jätetty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen toinenkin kunnallisvalitus.

Kuusankoskelainen Matti Uurinmäki vaatii valituksessaan, että valtuuston päätöksen täytäntöönpano kielletään. Uurinmäen mielestä näin tulisi tehdä joko koko hallintosäännön osalta tai ainakin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien osa-aikaisuutta koskevan pykälän osalta.

Olemme koonneet kaupungin lausuntoihin perustelut kuntalaista ja olemassa olevista oikeuslähteistä. — Katja Tommiska

Samalla Uurinmäki vaatii, että päätös kumotaan kokonaan tai ainakin osa-aikaisuuspykälän osalta.

Kouvolan Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten korialaisen Mikko Peltolan tekemästä kunnallisvalituksesta. Peltolan mielestä valtuuston päätös hallintosäännöstä on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen.

Hallintosääntö hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 12. maaliskuuta. Tuolloin päätettiin muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien mahdollisuudesta hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisena. 50 prosentin osa-aikatyöstä saa 3 400 euron kuukausipalkkion.

Uusi hallintosääntö tuli voimaan huhtikuun alussa. Hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) aloitti tuolloin osa-aikaisena luottamushenkilönä. Sen sijaan valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) jatkoi entiseen tapaan ilman osa-aikaisuutta.

”Vaikutti ja äänesti oman etunsa puolesta”

Uurinmäki perustelee vaatimuksiaan muun muassa sillä, että asian valmisteluun, käsittelyyn ja päättämiseen on osallistunut esteellisiä henkilöitä.

Hän katsoo, että niin Helmisen kuin Leppäsen olisi pitänyt jäävätä itsensä.

— Pöytäkirjan mukaan kaupunginhallituksessa oli tehty muun muassa esitys, että hallintosäännön 162. pykälä tulisi voimaan seuraavan valtuustokauden alussa, mutta esitys kaatui äänestyksessä, jossa puheenjohtaja Helminen kannatti pykälän välitöntä voimaantuloa. Näin hän nimenomaisesti vaikutti ja äänesti oman henkilökohtaisen etunsa puolesta, Uurinmäki kirjoittaa.

162. pykälä on hallintosäännössä puheenjohtajien osa-aikaisuutta koskeva kohta.

Mikko Peltolan valituskin perustui pitkälti jääviysasioihin.

Asian oikaiseminen takautuvasti vaikeaa

Lisäksi Uurinmäki ihmettelee sitä, että hallintosääntö tuli voimaan ilman erityistä syytä ennen kuin päätös oli saavuttanut lainvoiman.

Hänen mielestään asian oikaiseminen takautuvasti saattaa osoittautua mahdottomaksi tai ainakin erittäin ongelmalliseksi. Myös valittaminen päätöksestä voi Uurinmäen mielestä olla hyödytöntä, koska päätös on pantu jo täytäntöön.

Uusi hallintosääntö tuli voimaan huhtikuun alussa. Hallintojohtaja Katja Tommiskan mukaan Itä-Suomen hallinto-oikeudesta ei ole tullut päätöksen täytäntöönpanokieltoa.

Kaupunki hakee selkänojaa kuntalaista

Kouvolan kaupunki tyrmää lausunnoissaan molempien valitusten vaatimukset. Lausuntojen mukaan päätös on lainmukainen. Lausuntoja käsitellään ensi maanantain kaupunginhallituksessa.

— Olemme koonneet kaupungin lausuntoihin perustelut kuntalaista ja olemassa olevista oikeuslähteistä, Tommiska sanoo.

Kaupunki katsoo, että Uurinmäen valitus ei käy hyödyttömäksi täytäntöönpanosta huolimatta.

— Jos hallinto-oikeus toteaisi valtuuston päätöksen pätemättömäksi, osa-aikainen puheenjohtaja lopettaisi toimimisen osa-aikaisena luottamushenkilönä. Myös luottamushenkilöille suoritetut korvaukset voidaan korjata takautuvasti, lausunnossa todetaan.

Huhti—kesäkuun palkkiot maksetaan heinäkuussa.

Jääviydestä kaupunki katsoo, että kunnallishallinnossa ei sovelleta niin sanottua toisen asteen jääviyttä.

Kuntalain mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen läheistään.

Kaupungin näkemyksen mukaan kyse ei ole ollut henkilövalinnasta vaan hallintosäännön hyväksymisestä.

Kaupunki perustelee kantaansa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöllä, jonka mukaan esteellisyyttä ei tällaisissa tapauksissa synny, vaikka asian ratkaisulla on ollut välittömiä vaikutuksia valtuutetun asemaan.