Nopea ratayhteys Kouvolasta Helsinkiin sai tukea Uudenmaan maakuntahallitukselta — Loviisan edustaja halusi poistaa kaavaluonnoksesta yhteysmerkinnän Kouvolan ja Porvoon väliltä mutta hävisi äänestyksen pystyyn

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen lisäsi Kouvolalle tärkeän yhteysmerkinnän esitykseen vasta kokouksessa.

Jussi Lopperi

Toteutuessaan junaradan oikaisu Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan nopeuttaisi Kouvola—Helsinki-yhteyden alle tuntiin.
Toteutuessaan junaradan oikaisu Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan nopeuttaisi Kouvola—Helsinki-yhteyden alle tuntiin.

Uudenmaan maakuntahallitus esittää, että Uusimaa 2050-kaavaan merkitään yhteystarvenuoli Porvoon Koskenkylästä Kouvolan suuntaan. Maakuntahallitus päätti asiasta maanantaina.

Alun perin nuolta ei ollut esityslistalla olleessa kaava-aineistossa. Maakuntajohtaja Ossi Savolainen muutti esitystä kokouksessa.

Maakuntaliiton mukaan Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) esitti vielä, että yhteystarvenuolta ei merkittäisi. Nuolen merkitsemistä kannattaneet voittivat asiasta käydyn äänestyksen lukemin 13–2.

Merkintä tukee Porvoosta Kouvolaan suunniteltua itäradan oikaisua ja laajempaa itärata-hanketta. Kaavaluonnoksessa pääradan ohjeelliseksi linjaukseksi merkittiin kuitenkin Porvoosta Kotkan suuntaan kulkeva niin sanottu rantarata.

Ratalinjaukset on merkitty samalla tavalla myös valmistelussa olevassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssä. Kouvolan kaupunki esitti viime syksynä omassa kaavalausunnossaan, että Porvoosta Kouvolaan kulkeva yhteystarve merkittäisiin ohjeelliseksi pääradaksi rantaradan tapaan.

Itärata-hankkeen loppuraportti pian valmis

Toteutuessaan junaradan oikaisu Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan nopeuttaisi Kouvola—Helsinki-yhteyden alle tuntiin. Liikenne- ja viestintäministeriö on pitänyt hanketta tärkeänä, mutta todennut radan rahoituksen järjestämisen olevan erittäin vaikeaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti viime syksynä selvityksen itärata-hankkeen hyödyistä ja kustannuksista. Selvitystyön ohjausryhmä viimeistelee parhaillaan loppuraporttiaan.

Itärata Kouvola.jpg

Viranhaltijat neuvottelivat viime viikolla

Itä-Uudenmaan kuntien johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat neuvottelivat Uusimaa-kaavan ratalinjauksista viime viikolla Porvoossa. Loviisan Sanomien mukaan esimerkiksi Porvoo ja Lapinjärvi olivat kannattaneet kaavaluonnosta, joka mahdollistaa sekä itäradan että rantaradan. Sen sijaan Loviisa oli ollut selvästi itärataa vastaan ja rantaradan puolesta.

Kouvolan kehitysjohtajan Petteri Portaankorvan mukaan on tärkeää, että maakuntakaava mahdollistaa tulevaisuuden ratayhteydet.

— Voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan itäisiä raideyhteyksiä koskevat merkinnät tulee vähintäänkin säilyttää, jotta valtakunnan tason liikennejärjestelmän kehittämispäätöksille jää tilaa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset