Kouvolassa kaatuneessa venäläisessä kemikaalijunassa ei havaittu vikoja tai puutteita — Onnettomuustutkintakeskus ei tutki torstaista turmaa

VR:n turvallisuusjohtaja Jari Hankala sanoo, että jokainen junaturma on liikaa.

Kymenlaakson pelastuslaitos

VR tutkii parhaillaan, mikä aiheutti vaunujen kaatumisen torstai-iltana Kullasvaarassa Kouvolassa.

VR:n turvallisuusjohtajan Jari Hankalan mukaan onnettomuus tapahtui, kun 17 vaunun letkaa vedettiin veturilla. Vedettäessä vaunuja vaihteen yli, veturista lukien kymmenennen vaunun laippa nousi tuntemattomasta syystä kiskon päälle.

— Siitä alkoi kahden vaunun suistuminen pois kiskoilta.

Vaihde, missä onnettomuus tapahtui oli Hankalan mukaan huollettu ja voideltu asiallisesti. Myöskään venäläisessä kalustossa ei alustavien tutkimusten mukaan havaittu vikoja.

Yksi syy siihen, miksi juuri Kouvolassa sattuu turmia on Hankalan mukaan se, että koko valtakunnan rautateiden risteyskohdassa liikkuu paljon kalustoa.

Onnettomuustutkintakeskus ei tutki Kouvolan onnettomuutta. Hankala sanoo, että VR selvittää jokaisen onnettomuuden, myös niin sanotut läheltä piti -tapaukset.

— Jokainen tapahtuma on liikaa. Syitä ja onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita.

Mäntyharjun turma opetti

Hankalan mukaan onnettomuustilanteisiin vaikuttavat radan ja käytettävän kaluston kunto, liikenteenohjaus ja sen automatiikka, ympäristöolosuhteet ja inhimilliset tekijät.

Hankalan mukaan VR kehittää kaiken aikaa kuljetusten toimintamalleja, ohjeita ja teknologiaa parantamaan turvallisuutta.

— Henkilöstön turvallisuuskoulutukseen panostetaan jatkuvasti.

Mäntyharjun keväisen turman jälkeen VR on täsmentänyt kaluston paikallaan pysymiseen liittyvää ohjeistusta. Kinnin tapahtuman jälkeen VAK-vaunuja ei viedä väliaikaisesti seisomaan enää muualle kuin Trafin määrittelemille VAK-ratapihoille.

Uusimmat uutiset