Keltin liittymätyömaa aiheuttaa muutoksia liikenteeseen torstaina — Kouvolasta Lahteen ajavat ohjataan kiertämään Kuutostien kautta

Liikenne Lahdesta Kouvolan suuntaan jatkuu valtatie 12:n tielinjaa pitkin. Kiertotiejärjestely Venäläistöyryntien kautta toiseen suuntaan on voimassa syyskuun loppuun saakka.

Katja Juurikko

Keltin kohdalla oli jo keskiviikkoiltana valmiina keltainen kyltti, joka ohjasi Kouvolasta Lahteen ajavat kiertotielle. Uuden kyltin alla oli nykyisen liikennejärjestelyn opastaulu.
Keltin kohdalla oli jo keskiviikkoiltana valmiina keltainen kyltti, joka ohjasi Kouvolasta Lahteen ajavat kiertotielle. Uuden kyltin alla oli nykyisen liikennejärjestelyn opastaulu.

Idän suunnasta Kouvolasta Lahteen ajavien on varauduttava kesäkuukausina muutamaan lisäkilometriin. Syynä on Keltin eritasoliittymätyömaan vaatimat väliaikaiset liikennejärjestelyt.

Kouvolasta Lahteen kulkeva ajoneuvoliikenne ohjataan Keltin eritasoliittymän kohdalla Kuutostielle. Ennen Korian liittymää Lahteen ajavat ohjataan kääntymään oikealle Venäläistöyryntielle. Se yhtyy muutaman kilometrin päässä Keltistä Lahden suuntaan menevään valtatie 12:een.

Katja Juurikko

Kouvolasta Lahteen ajavat ohjataan Keltin liittymätyömaan takia ajamaan Venäläistöyryntien kautta.
Kouvolasta Lahteen ajavat ohjataan Keltin liittymätyömaan takia ajamaan Venäläistöyryntien kautta.

Lännestä itään eli Lahdesta Kouvolaan ajavia ei ohjata kiertotielle. Liikenne Kouvolaan suuntaan ohjataan normaalisti valtatie 12:ta pitkin.

Työpäällikkö Jari Tirri Destiasta kertoo, että muutos ei ole torstaina aamuliikenteen aikaan voimassa. Kouvolan suunnasta Lahteen ajavat ohjataan töiden paluuliikenteeseen mennessä kiertotielle. Tällöin Kouvolan ja Kuusankosken suunnasta ajavat eivät pääse ajamaan Keltin liittymästä suoraan Lahteen menevälle valtatielle.

Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit.

Tiellä liikkujilta toivotaan malttia, koska louhintatöitä tehdään kiertoteiden ja valtatie 12:n välillä

Valtatie 12:n tietyömaa Tillolan ja Keltin välillä kiihtyy kesää kohden mentäessä. Kevään kuluessa työmaa näkyy myös yhä enemmän kiertoteillä. Tähän asti töitä on tehty suljetulla osuudella. Kiertoteiden ja valtatien välissä aloitettavat louhintatyöt voivat vaikuttaa ajoittain liikenteeseen.

— Koneiden, rakentajien ja yksittäisten toimenpiteiden määrä kasvaa siinä määrin, että se edellyttää myös tiellä liikkujilta erityistä tarkkaavaisuutta. Maltti on edelleen paras valtti, hankkeen projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta muistuttaa.

Kymi Ringin risteyssillan työmaalla valmistaudutaan kannen eristystyöhön. Kannen sääsuojaukset pystytetään lähiaikoina. Kontjärven risteyssillan ja Venäläistöyryn risteyssillan kannet on valettu.

Katja Juurikko

Keltin liittymän rakentaminen tuo kesäkuukausina Kouvolan suunnasta Lahteen ajaville ylimääräisen lenkin.
Keltin liittymän rakentaminen tuo kesäkuukausina Kouvolan suunnasta Lahteen ajaville ylimääräisen lenkin.

Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa syyskuun loppuun saakka. Järjestelyt eivät koske pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Yli viisi metriä leveät erikoiskuljetukset Kouvolan ja Lahden välillä ohjataan kulkemaan valtatie 12:ta pitkin.

Keltin uuden eritasoliittymän rakentaminen aloitetaan nykyisen sillan kannen pintakerrosten purkamisella. Samalla aloitetaan Mäkelän alikulkusillan korjaustyö.

Venäläistöyryntien ja Kymi Ringin eritasoliittymän välillä liikenne kulkee edelleen valtatien pohjoispuolisia kiertoteitä pitkin.

Tillolan ja Keltin välille rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie.

Rinnakkaistien tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta. Iitin Tillolaan, Kymi Ringin kohdalle tehdään eritasoliittymä.

Luetuimmat