Myrkkytarkkailu vähenee Vuohijärvellä talven ajaksi, kun vedet eivät juokse — MTBE-pitoisuudet ovat pienentyneet onnettomuusalueella 80 prosenttia toukokuun jälkeen

Jussi Lopperi, Jussi lopperi

 Kinnin onnettomuuden tarkkailupisteiden määrää ja tarkkailutiheyttä on vähennetty maaliskuuhun asti. Arkistokuva on Orilammenmajan rannasta Vuohijärveltä.
Kinnin onnettomuuden tarkkailupisteiden määrää ja tarkkailutiheyttä on vähennetty maaliskuuhun asti. Arkistokuva on Orilammenmajan rannasta Vuohijärveltä.

Bensiinin lisäaine MTBE on vähentynyt merkittävästi Mäntyharjun ja Kouvolan vesistöistä kesän ja syksyn aikana.

VR Groupin tiedotteen mukaan Kinnin rata-alueella sijaitsevalla onnettomuusalueella pitoisuudet ovat pienentyneet 80 prosenttia toukokuun tilanteesta.

Talven ajaksi vesistöntarkkailua vähennetään. Vesien virtaukset vähentyvät eikä merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksissa tapahdu. Tarkkailupisteiden määrää ja tarkkailutiheyttä on vähennetty maaliskuuhun asti.

Onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja puroista sekä Sarkavedestä otetaan vesinäytteitä viikoittain, Vuohijärvestä kerran kuukaudessa. Mikäli merkittäviä muutoksia todetaan, lisätään tarkkailua. Ohjelma päivitetään ennen kevään sulamiskautta.

Merkittävin määrä jäljellä olevasta MTBE:stä sijaitsee patoaltaan alueella, jossa kallio nousee lounaaseen rajoittaen ja estäen pohjaveden sekä MTBE:n purkautumisen Kärmelammen suuntaan.

Vedenkäyttörajoitus voimassa pienellä alueella

Pohjavesitutkimuksissa on todettu MTBE:tä esiintyvän pohjavedessä kallion yläpuolisissa kerroksissa patoaltaan alueella sekä patoaltaan, Kärmelammen ja Ojantauksenlammen laskuojien ympäristössä.

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei edelleenkään suositella Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen alueella.

Kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä, koska tutkituissa kaivoissa ei ole todettu MTBE:ä yli THL:n suositusrajan, joka on 0,0075 milligrammaa litrassa.

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7. huhtikuuta, kun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle.

Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Jaakko Avikainen

Säiliövaunuturma sattui Mäntyharjun Kinnillä huhtikuussa. Tällä viikolla liikenne- ja viestintäministeriö kertoi, että vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki uudistetaan.
Säiliövaunuturma sattui Mäntyharjun Kinnillä huhtikuussa. Tällä viikolla liikenne- ja viestintäministeriö kertoi, että vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki uudistetaan.