Liikunta- ja kulttuurilautakunta aikoo kumota oman päätöksensä Kouvolan pakolaiskiintiön kolminkertaistamisesta – Asia siirtyy kaupunginhallituksen ratkaistavaksi

Pekka Korpivaara, Jouni Suninen ja Juha Ripattila vaativat päätöksen kumoamista, koska heidän mielestään lautakunta ylitti toimivaltansa.

Lumikki Haaja

Kouvolan liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka esittää liikunta- ja kulttuurilautakunnan marraskuisen pakolaispäätöksen kumoamista.
Kouvolan liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka esittää liikunta- ja kulttuurilautakunnan marraskuisen pakolaispäätöksen kumoamista.

Kouvola aikoo muuttaa jo tehtyä päätöstä pakolaisten vastaanoton lisäämisestä.

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle liikunta- ja kulttuurilautakunnalle, että lautakunta kumoaa 20. marraskuuta tekemänsä päätöksen.

Lautakunta päätti viime marraskuussa, että kaupunki sitoutuu tarpeen mukaan noin 60 pakolaisen vastaanottoon vuosittain. Vastaanotettavista vähintään viisi olisi hätätapauksina Suomeen tulleita kiintiöpakolaisia, muut turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneita.

Kouvola on vastaanottanut pakolaisia koko 2000-luvun ajan, keskimäärin 15—20 kiintiöpakolaista vuosittain.

Oikaisuvaatimus pakolaispäätöksestä

Kouvolan kaupunginvaltuutetut Pekka Korpivaara (kok.), Jouni Suninen (s-ks.) ja Juha Ripattila (ps.) tekivät viime joulukuussa oikaisuvaatimuksen lautakunnan pakolaispäätöksestä.

Kolmikko on sitä mieltä, että lautakunta on ylittänyt toimivaltansa: vuonna 2019 voimassa olleen hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtäviin ei kuulunut päätöksenteko pakolaisten vastaanottamisesta. Valtuutetut vaativat, että lautakunnan päätös kumotaan ja asia siirretään kaupunginvaltuustolle, joka päättää kaupungin budjetista.

— Lautakunnan päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, koska Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta on ylittänyt toimivaltansa, oikaisuvaatimuksessa perustellaan.

Valtuutetut nostivat esiin myös sen, että lautakunnan päätöksen vaikutusta kaupungin talousarvioon ei ollut selvitetty ennen päätöksentekoa.

Hallintosäännöstä puuttui kirjaus

Toikan mukaan lautakunnalle oli vuoden 2019 talousarvioon varattu rahaa kotoutumisen tukeen ja toiminta oli organisoitu lautakunnan alaiseen yhteisöpalveluun.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä myös hallintosääntöä muutettiin, ja tehtävä oli epähuomiossa jäänyt pois lautakunnan tehtäväluettelosta.

Pakolaisasiat nyt kaupunginhallituksella

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kunnalle kuuluvista kotoutumisasioista ja pakolaisten vastaanottamisesta. Myös rahat toimintoihin kuuluvat kaupunginhallitukselle.

Koska tänä vuonna asiaa käsittelee nimenomaan kaupunginhallitus, Toikan mukaan on perusteltua, että lautakunta kumoaa tekemänsä päätöksen.

Ely-keskus esitti kiintiön nostoa

Alun perin Kouvolan kuntapaikkojen lisäystä esitti Kaakkois-Suomen ely-keskus. Ely-keskus otti asian esiin, kun elyn ja kaupungin välistä kuntapaikkasopimusta oli tarpeen päivittää EU:n tietosuoja-asetuksen muuttumisen vuoksi.

Osa kotouttamiseen liittyvistä tehtävistä kuuluu nykyään Kymenlaakson sote-kuntatyhtymä Kymsotelle. Tämän vuoksi lautakunta päätti, että Kouvolan kuntapaikkojen määrä tarkentuisi vuosittain kaupungin ja Kymsoten resurssien perusteella.

Luetuimmat