Hyviä uutisia Kymijoelta – Chironomus-surviaissääsken toukkien hampaat enimmäkseen hyvässä kunnossa

Toukkien hampaiden kunnosta on voitu päätellä paljon Kymijoen pohjan tilasta.

Kymijoen vesi- ja ympäristö ry

Chironomus-surviaissääsken toukkien suuosien epämuodostumien on todettu olevan sitä runsaampia, mitä toksisemmalla pohjalla yksilöt elävät. Tällä yksilöllä keskihampaat ovat epämuodostuneet.
Chironomus-surviaissääsken toukkien suuosien epämuodostumien on todettu olevan sitä runsaampia, mitä toksisemmalla pohjalla yksilöt elävät. Tällä yksilöllä keskihampaat ovat epämuodostuneet.

Chironomus-surviaissääsken toukkien hampaat ovat hyvässä kunnossa Kymijoella. Hieman yksityiskohtaiselta vaikuttavalla havainnolla on merkitystä siksi, että toukkia, erityisesti niiden hampaita, tutkitaan Kymijoen pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuuksien arvioimiseksi.

Kymijoen alaosan sedimentit ovat pilaantuneet vuosikymmenten aikana dioksiini- ja furaaniyhdisteillä sekä elohopealla. Näiden aineiden suurimmat pitoisuudet on löydetty Kuusankoski–Keltti-väliltä.

Aiemmin epämuodostumia jopa 40 prosentilla toukista

Kymijoen vesi- ja ympäristö kertoo tiedotteessaan, että lajin suuosien epämuodostumien on todettu olevan sitä runsaampia, mitä haitta-ainepitoisemmalla pohjalla yksilöt elävät. Syksyllä 2019 Kymijoesta kerätyn aineiston perusteella epämuodostumien määrä ei poikennut yhdelläkään näytealueella merkittävästi luontaisesta taustatasosta.

Kymijoen aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa epämuodostumia on esiintynyt paikoin 27–40 prosentilla toukista ja vuosina 1996–2001 heti Kuusaansaaren alapuolella jopa joka toisella toukalla.

Kymijoen vesi- ja ympäristö ry

Tällä Chironomus-surviaissääskellä on virheetön hampaisto.
Tällä Chironomus-surviaissääskellä on virheetön hampaisto.

Riittävää määrä näytteitä vaikea kerätä

Tutkimusta vaikeuttaa, että Chironomus-surviaissääskien määrä Kymijoella on vähentynyt. Kahdeksasta näytteenottopaikasta vain kahdesta saatiin riittävä määrä, eli noin sata toukkaa kerättyä.

Tämä on sinänsä hyvä uutinen, sillä Kymijoen pohja on puhdistunut ja karuuntunut niin paljon, ettei rehevissä pohjissa elävä toukka enää viihdy Kymijoella.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset