Kouvolassa pohditaan kotouttamo-toiminnan aloittamista – työ- ja elinkeinoministeriö haluaa yhtenäistää maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut samojen periaatteiden ja sisältöjen alle

Kotouttamo-toiminta kokoaisi hajallaan olevat maahanmuuttajapalvelut yhdelle luukulle.

Mirja Hussain

Kotouttamo-toimintaa on jo esimerkiksi Lahdessa. Kuvituskuva.
Kotouttamo-toimintaa on jo esimerkiksi Lahdessa. Kuvituskuva.

Kouvolassa mietitään parhaillaan kotouttamo-toiminnan aloittamista. Pähkinänkuoressa kotouttamo-toiminnassa on kyse siitä, että maahanmuuttaja saisi tarvitsemansa palvelut keskitetysti yhdeltä luukulta.

Kotouttamon tarkoitus on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkuja ja helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla.

Hallintolain mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta.

Vuonna 2010 säädetyn kotoutumislain tarkoituksena on vahvistaa hallintolain yleistä neuvontavelvollisuutta maahanmuuttajia koskevissa asioissa. Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) sekä muiden viranomaisten on huolehdittava asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan antamisesta liittyen kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin sekä työelämään.

"Myös maahanmuuttajia olisi hyvä kuulla"

Ajatus yhden luukun periaatteesta kuulostaa Taina Vainion korviin hienolta. Vainio on Kouvolassa toimivan monikulttuurikeskus Saagan projektikoordinaattori.

Saagassa maahanmuuttajat voivat saada ilmaista neuvonta-apua ilman ajanvarausta. Viranomaistyötä siellä ei tehdä, mutta avun tarvitsijoita ohjataan oikeisiin paikkoihin. Trafiikki on kova, Vainio sanoo.

– Meillä käy 60–80 asiakasta päivässä.

– Toivottavasti suunnitteluvaiheessa kuultaisiin myös maahanmuuttajia itseään, sillä hehän palveluja tulevat käyttämään. Kantasuomalaisen, suomea äidinkielenään puhuva ei voi tietää, mitä maahanmuuttaja tarvitsee.

Aikaa kuluu tiedonhakuun ja jonottamiseen

Monesti avun tarve on hyvin pieni, mutta kuormittaa maahanmuuttajaa kohtuuttomasti. Kelalta tullut kirje on saattanut valvottaa saajaansa yötolkulla.

– Sitten kun luemme kirjeen täällä yhdessä, siinä saatetaan kertoa vain tehdystä päätöksestä, joka ei vaadi kirjeen saajalta mitään toimenpiteitä.

Jos kantasuomalaisen on vaikea asioida viranomaisavun viidakossa, Vainion mukaan se on monin verroin vaikeampaa henkilölle, jonka suomen kielen taito on vasta kehittymässä. Viranomaisasiointiin liittyvä byrokraattinen kieli lisää väärinkäsityksien mahdollisuuksia.

– Ensin saatetaan varata aika vaikkapa TE-toimistoon. Siellä selviää, että asiaa pitääkin hoitaa sosiaalityöntekijän kanssa. Varataan aika sinne ja odotellaan. Sitten varataan uusi aika Kelaan ja taas odotetaan. Aikaa kuluu ihan tolkuttomasti.

– Minusta on hirveän hyvä ajatus, että samalla käynnillä voisi tavoittaa useamman eri alan asiantuntijoita ja että nähtäisiin avun tarvitsijan kokonaistilanne, Vainio sanoo.

Valtakunnallinen kotouttamo-malli helpottaisi myös paikkakunnalta toiselle muuttavia, kun nykyisin toimintamallit ovat erilaisia eri kaupungeissa, Vainio huomauttaa.

 Samat ongelmat erilaisilla maahanmuuttajilla

Kouvolassa kaupunki hoitaa kotoutumisvaiheessa olevien maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa. Muut maahanmuuttajat joutuvat etsimään tarvitsemansa avun ja neuvot pääosin itse.

– Maahanmuutto on valtavan paljon laajempi käsite. Samat vaikeudet ovat sillä thaimaalainen naisella, joka avioituu suomalaisen kanssa ja muuttaa Kouvolaan tai sillä kreikkalainen nuorella, joka on tullut työn perässä tai kansainvälisellä vaihto-opiskelijalla. Päivystävän hammaslääkärin puhelinnumeron löytäminen omin avuin suomen kielellä Kymsoten nettisivuilta on ihan yhtä vaikea rasti heille kaikille, Vainio sanoo.

Valtio jakaa 10 miljoonaa

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti, miten erilaiset ja eri tahojen tarjoamat maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut on kaupungeissa ja kunnissa järjestetty ja miten niitä voitaisiin edelleen kehittää maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi.

Alun perin maaliskuun loppuun ajoitettu raportti valmistui koronan vuoksi vasta viime viikolla.

Valtio on varannut 10 miljoonaa euroa jaettavaksi valtionavustuksen erityisavustuksena maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Summa on varattu seuraaville kolmelle vuodelle. Kuluvalle vuodelle on varattu 4 miljoonaa euroa.

Avustuksen hakuaika 18.5. ja päättyy juhannuksena.

Kouvola valmistelee avustuksen hakemista

Kouvola aikoo hakea avustusta. Kouvolan maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen ei vielä osaa sanoa haettavan summan suuruutta.

– Hakua valmistellaan. Pohjakeskusteluja on käyty maaliskuusta lähtien. Koska hakukriteereitä ei ollut, hakemustakaan ei ole voinut tehdä. Koska vuosi on jo pitkällä, ennen kuin avustuspäätöksiä aletaan saada, on hyvä, että avustussummaa voi jakaa kahdelle vuodelle.

Nykyiset maahanmuuttajien kotouttamispalvelut ovat hajallaan. Jokainen taho hoitaa omaa tonttiaan, ja asiakkaat kiertävät pisteestä toiseen ajanvarausperiaatteella, Väyrynen kertoo.

Samaa kertoo ministeriön loppuraportti. Maahan muuttaneille suunnatut matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat hajanaisia sekä palvelutarjonnaltaan että resursoinniltaan. Palveluita ei myöskään ole valtakunnallisesti yhdenvertaisesti tarjolla.

Selvityksessä ehdotetaan kunnan järjestämää matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajamäärältään suurimpiin kuntiin. Kuntayhteistyöllä ulotettaisiin palvelut myös pienempiin kuntiin. Kansallinen etäneuvonta täydentäisi palveluvalikoimaa, raportissa sanotaan.ovat hajanaisia sekä palvelutarjonnaltaan että resursoinniltaan. Palveluita ei myöskään ole valtakunnallisesti yhdenvertaisesti tarjolla.

Selvityksessä ehdotetaan kunnan järjestämää matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajamäärältään suurimpiin kuntiin. Kuntayhteistyöllä ulotettaisiin palvelut myös pienempiin kuntiin. Kansallinen etäneuvonta täydentäisi palveluvalikoimaa, raportissa sanotaan.