Kouvolassa huonoiten voivat työikäiset naiset — Terveysongelmat ja talousvaikeudet nakertavat hyvinvointia

Kouvolan kaupungin hyvinvointikyselyyn vastanneet pelkäävät Kymsoten ja kaupungin palvelujen heikentyvän.

Sini Juutilainen

Liikunta jättää jälkensä aivoihin.
Liikunta jättää jälkensä aivoihin.

Etenkin työikäiset naiset kärsivät terveysongelmista ja talousvaikeuksista. Uhkana hyvinvoinnille koetaan kaupungin ja Kymsoten palveluiden heikentyminen.

Lähes viidennes, 17 prosenttia, Kouvolan kaupungin tuoreen hyvinvointikyselyn vastaajista on voinut viime vuonna huonosti tai erittäin huonosti. Suurin osa heistä on naisia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkomuutokset huolestuttavat. Isoimpia murheenaiheita ovat uimahallien mahdolliset sulkemiset, palveluiden maksullisuus ja rahan puute.

Kritiikkiä saavat myös terveyspalvelujen saatavuus ja laatu. Riittämätön joukkoliikenne taas ei mahdollista harrastuksiin pääsyä kauempana asuville.

Juha Sâkkinen

Kouvolan kaupungin hyvinvointikyselyn vastaajat tiesivät, että hyvä ravinto merkitsee suuresti oman hyvinvoinnin kohentamisessa.
Kouvolan kaupungin hyvinvointikyselyn vastaajat tiesivät, että hyvä ravinto merkitsee suuresti oman hyvinvoinnin kohentamisessa.

Liikuntaa, hyviä ruokailutottumuksia ja sosiaalisia suhteita

Kouvolan kaupunki keräsi loppuvuodesta 2019 tietoa kuntalaisten kokemasta hyvinvoinnista kaikille avoimella internet-kyselyllä.Teemana kyselyssä oli yksilön oma vastuu hyvinvoinnistaan.

Jopa yhdeksän kymmenestä huonosti voivasta kokee, että voi vaikuttaa valinnoillaan hyvinvointiinsa. Vastaajat olivat parantaneet vointiaan liikkumisella, terveellisellä ruokavaliolla ja sosiaalisilla suhteilla. Huonoiten voivat nimesivät toimenpiteitä, joilla hyvinvointia voisi parantaa.

”Koetan nukkua paremmin. Löytää ryhmän, jossa hetkeksi yksinäisyyden tunne vähenisi.”

”Jos olisi rahaa, käyttäisin sitä kivun hoitoon. Samalla paranisi nukkuminen, työkyky ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.”

Koetan nukkua paremmin. Löytää ryhmän, jossa hetkeksi yksinäisyyden tunne vähenisi.

”Haluaisin liikkua enemmän. Stressata vähemmän.”

Selvä enemmistö vastaajista ilmoitti voineensa hyvin tai erittäin hyvin. He myös tietävät, miten parantaa hyvinvointiaan.

”Yritän nukkua hyvin. Käyn syksyn liikuntaryhmissä kahdesti viikossa. Sauvakävellyt jo 20 vuotta 2-3 kertaa viikossa. Käyn uimassa tai vesijuoksemassa. Pyöräilen ympäri vuoden kauppamatkat. Lähialueen luontopolkujen tallailu kesällä. Lukeminen. Hyppyrimäen treeniraput kokeiltu. Näitä harrastan yleensä yksin, ja virtaa saa joka lajista.”

”Teen asioita joista nautin, huolehdin pari- ja ystävyyssuhteistani. Nukun riittävästi, rajaan tekemistä voimien mukaan.”

Katja Juurikko

Moni työikäinen nauttii vesijuoksusta kuntoilumuotona.
Moni työikäinen nauttii vesijuoksusta kuntoilumuotona.

Kaupunki: Palvelut pystyttävä saavuttamaan

Kouvolan hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila pitää asukkaiden äänen esiin tuomista kyselyllä erittäin tärkeänä.

— Tulokset tukevat avoimen, matalan kynnyksen palvelukeskuksen tarvetta. Palvelukeskuksen toteuttamissuunnitelma on otettu tavoitteeksi ensi vuoden talousarvioon, Alamattila kertoo kaupungin tiedotteessa.

Kouvolassa on edelleen paljon hyvinvointia edistäviä, ylläpitäviä ja korjaavia palveluita.

— Yhteistyötä Kymsoten kanssa kehitetään, jotta palvelut olisivat saavutettavissa riippumatta, mikä taho niitä järjestää.

Kouvolan kaupunki haluaa vahvistaa kyselyllä asukkaidensa hyvinvointia. Kysely oli auki marraskuussa kaupungin verkkosivuilla ja siihen vastasi 357 henkilöä. Se oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtaosa vastaajista sijoittui ikäryhmään 30—64 vuotta. 65 vuotta täyttäneiden osuus oli neljännes, lasten ja nuorten kahdeksan prosenttia.

Kursivoidut lainaukset ovat otteita Kouvolan kaupungin hyvinvointikyselyn avoimista vastauksista.

Kouvolan kaupungin hyvinvointikysely

Kaupungin hyvinvointikysely oli auki marraskuussa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Vuosittain toistuvaan kyselyyn vastasi tällä kertaa 357 henkilöä.

Kyselyllä halutaan vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja kartoittaa palvelutarpeita.