Kouvola joutuu uusimaan kaupungineläinlääkärin valinnan — Sama henkilö valittaa oikeuteen nyt jo toisesta eläinlääkäripäätöksestä

Rakennus- ja ympäristölautakunta kiistää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa valittajan väittämiä.

Lumikki Haaja

Kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanotto sijaitsee Kuusankosken keskustassa.
Kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanotto sijaitsee Kuusankosken keskustassa.

Kouvolan kaupungineläinlääkärin virkaan valitsematta jätetty hakija vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan valinnasta tehdyn viranhaltijapäätöksen. Valittajan mielestä ympäristöjohtaja on joulukuussa 2018 päättänyt asiasta väärin perustein ja virheellisin tiedoin.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta antoi keskiviikkoiltana asiasta lausuntonsa hallinto-oikeudelle. Kaupunki pyytää, että valittajan valitus hylätään perusteettomana.

Yhteisvastaanoton hyvä puoli on ollut se, että lääkärit ovat pystyneet erikoistumaan aiempaa enemmän ja osaaminen on kasvanut. — Hannu Friman

Kaupungineläinlääkärin haku alkaa syksyllä

Sama henkilö valitti myös vuonna 2016 toisesta valinnasta. Silloinkaan valittaja ei saanut kaupungineläinlääkärin virkaa, ja asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Viime huhtikuussa vuoden 2016 valinta kumottiin. Oikeus katsoi, että valintaperusteisiin oli jäänyt epäselvyyksiä muun muassa siitä, oliko valinnassa noudatettu puolueettomuutta ja syrjimättömyyttä.

Ympäristöjohtaja Hannu Frimanin mukaan kaupunki alkaa nyt valmistella uudestaan kaupungineläinlääkärin hakua KHO:n päätöksen vuoksi.

— Valinnan kumoaminen tarkoittaa prosessin aloittamista alusta. Koska valinta pitää saada etenemään jouhevasti, päätimme avata haun vasta syksyllä.

Frimanin mukaan vuonna 2016 virkaan valittu eläinlääkäri hoitaa virkatehtäviä edelleen Kouvolassa.

Vastakkaisia näkemyksiä

Joulukuun 2018 valinnasta hallinto-oikeuteen valittaneen mielestä hänellä on pisin ja laajin työkokemus hakuilmoituksessa mainittuihin tehtäviin. Hän kertoo työskennelleensä omalla klinikallaan 10 eri eläinlääkärin ja 8 eläintenhoitajan kanssa sekä Niinisalon klinikalla 4 kuukautta.

Lautakunta vastaa oikeudelle samoin kuin aiemmin keväällä oikaisuvaatimukseen: Valittaja oli työhaastattelussa maininnut, että hän ei ollut työskennellyt omalla yksityisvastaanotollaan yhtä aikaa muiden eläinlääkärien kanssa. Lautakunnan mukaan valittaja oli haastattelussa kertonut muiden eläinlääkäreiden sijaistaneen häntä, kun hän oli ollut poissa.

Lautakunta vastaa, että Niinisalon klinikalla työskentelystä on kulunut jo 34 vuotta. Lautakunnan mielestä tätä ei voi verrata nykyaikaiseen yhteisvastaanottoon, jossa työyhteisö jakaa työt ja jossa erikoistutaan.

— Yhteisvastaanoton hyvä puoli on ollut se, että lääkärit ovat pystyneet erikoistumaan aiempaa enemmän ja osaaminen on kasvanut. Osa lääkäreistä on perehtynyt enemmän tuotantoeläinten hoitoon ja osa pieneläimiin, Friman sanoo.

Valittaja arvostelee tunnin kestänyttä haastattelutilannetta ja sen painoarvoa. Lautakunnan mukaan tilanne oli kaikille sama ja valinta on tehty hakemuksen sekä haastattelun perusteella.

Lautakunta kiistää syrjinnän

Valittajalla ja lautakunnalla on myös eri näkemys koulutuksen merkityksestä ja siitä, ovatko työkokemus yksityisvastaanotolla ja kunnaneläinlääkärin vastaanotolla vertailukelpoisia.

Lautakunnan mielestä esimerkiksi tarkastuseläinlääkäritutkinto ja teurastamossa tehty eläinsuojeluvalvonta eivät pätevöitä kuin osittain kunnissa tehtävään eläinsuojeluvalvontaan. Valvonta- ja kaupungineläinlääkärin tekemästä eläinsuojeluvalvonnasta noin 80 prosenttia koskee pieneläimiä ja 20 prosenttia tuotantoeläimiä.

Lautakunta myös kiistää valittajan väitteet syrjinnästä ja siitä, että kaupungineläinlääkärin valinnut ympäristöjohtaja pitäisi valittajan työuraa vanhentuneena tai turhana ja että ympäristöjohtaja olisi käyttänyt valittajasta virheellisiä tai ristiriitaisia argumentteja.

Yhteisvastaanotto Kuusankoskella

Kaikki Kouvolan viisi kaupungineläinlääkäriä hoitavat pieneläimiä ja tuotantoeläimiä.

He työskentelevät osan ajasta Kuusankoskella sijaitsevalla yhteisvastaanotolla, jossa toimii myös päivystys.

Päivystysalueena on Kouvola ja Iitti.

Osan ajasta kaupungineläinlääkärit hoitavat tuotantoeläimiä tiloilla ja tekevät sekä eläinsuojelu- että eläintautivalvontaa.

Lisäksi Kausalassa toimii kaupungineläinlääkärin vastaanotto, jonka eläinlääkäri osallistuu yhteisvastaanoton päivystykseen. Iitti ostaa eläinlääkäripalvelun Kouvolan kaupungilta.