Kouvolan kasvatuksen ja opetuksen toimiala myllerryksessä: Vanhoja virkoja lakkautetaan ja uusia perustetaan — Henkilöstökustannukset saattavat hieman pienentyä

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan uusi hallintomalli etenee: kuusi palvelualueen esimiehen virkaa lakkautetaan ja yhdeksän uuden mallin mukaista virkaa perustetaan. Työntekijöiden määrä pysyy jotakuinkin samana. Kasvun tuen päällikön Pirjo Piiroisen mukaan muutokset eivät ainakaan kasvata toimialan henkilöstökustannuksia.

Katja Juurikko

Kouvolan kasvatus- ja opetustoimialan kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen on ollut mukana valmistelemassa toimialan organisaatiomuutosta, josta seuraa henkilöstöjärjestelyjä.
Kouvolan kasvatus- ja opetustoimialan kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen on ollut mukana valmistelemassa toimialan organisaatiomuutosta, josta seuraa henkilöstöjärjestelyjä.

Kouvolan kasvatuksen ja opetuksen toimialalle perustetaan ensi vuoden alussa kaksi asiakasvastaavan ja kaksi kehittämisvastaavan virkaa.

Asiakasvastaavista toinen työskentelee pääsääntöisesti perusopetuksen ja toinen varhaiskasvatuksen parissa työparina.

Nämä neljä virkaa perustetaan kuuden lakkautettavan palvelualueen esimiehen viran tilalle, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen kertoo.

— He tekevät paljolti samoja asioita kuin entiset palvelualueiden esimiehet mutta ilman esimiesasemaa.

Ehkä pieni säästö henkilöstökuluista

Piiroisen mukaan muutoksilla ei ole suuria vaikutuksia toimialan henkilöstömenoihin. Kustannukset voivat todennäköisesti jopa pienentyä, hän sanoo.

— Näiden asiantuntijoiden tehtävien vaatimustasoon perustuvasta palkkatasosta ei ole vielä päätetty. Jatkossa he eivät ole enää esimiesasemassa, joten palkkataso saattaa laskea. Tulos on kuitenkin jotakuinkin plus-miinus-nolla.

Lisäksi lautakuntakäsittelyyn ensi viikolla tulevassa esityksessä ehdotetaan perustettavaksi neljä hallintosihteerin virkaa ja yksi nuorisopalveluyksikön vastaavana toimivan koordinaattorin virka.

— Käytännössä hallintosihteerien virkoihin siirtyy neljä aiempaa toimistosihteerin työsuhteessa ollutta työntekijää. Työsuhteen muuttaminen viraksi antaa heille oikeuden tehdä joitain päätöksiä, johon aiemmin tarvittiin esimiestä.

Yksi esimiestaso poistuu

Toimialan henkilöjärjestelyt perustuvat vireillä olevaan organisaatiomuutokseen.

Uudessa mallissa esimerkiksi kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa itse suoraan lukioita, ammattiopistoa ja kansalaisopistoa. Virkaa hoitaa tällä hetkellä Veikko Niemi.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa päättämä organisaatiomuutos tuo kasvatuksen ja opetuksen toimialalle henkilöjärjestelyjä.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialaan kuuluvat jatkossa varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kasvun tuen palvelut ja kansalaisopisto.

Esityksen mukaan toimialan organisaatiota muuttamalla tavoitteena on yksinkertaistaa sen rakennetta ja selkiyttää esimiesten rooleja. Lisäksi kasvun tuen palveluyksikön alle tulevat yhteiset tukipalvelut.

Muutoksen yhteydessä yksi esimiestaso poistuu, kun perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kuusi esimiehen virkaa lakkautetaan.

Kasvatus- ja opetustoimialan yhteiset tukipalvelut

Esimiehenä kasvun tuen päällikkö.

Kaksi asiakasvastaavaa (virka).

Kaksi kehittämisvastaavaa (virka).

Neljä hallintosihteeriä (virka).

Kuusi toimistosihteeriä.

Kaksi Primus-sovellusasiantuntijaa.

Kaksi kuljetuskoordinaattoria.

Koordinoiva OPO.

APIP-koordinaattori.

Lähde: Kouvolan kaupunki.