Kouvolan kaupungin yt:t päättyivät — kaupunki aikoo lomauttaa henkilöstön kolmeksi viikoksi ja vähentää 17 henkilötyövuotta, enintään viisi irtisanotaan, opettajien lomautuksista on tulossa pelättyä lyhyemmät

Kouvolan kaupunki tavoittelee lomautuksilla ensi vuonna 5,5 miljoonan euron säästöä. Henkilöstövähennyksillä pyritään 900 000 euron pysyvään säästöön. Kaupunginhallitus käsittelee yt-tulosta 16. joulukuuta.

Katja Juurikko

Kouvolan kaupungin yt-neuvotteluiden tulosta käytiin läpi maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kuvassa kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, viestintäpäällikkö Minna Seppä ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.
Kouvolan kaupungin yt-neuvotteluiden tulosta käytiin läpi maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kuvassa kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, viestintäpäällikkö Minna Seppä ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Kouvolan kaupungin työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maanantaina. Kaupunki esittää kaupunginhallitukselle henkilöstön lomautusta pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020 ja 17 henkilötyövuoden pysyvää vähentämistä. Toimenpiteet toteutuvat, jos kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen 16. joulukuuta.

Kaupungin mukaan lomautuksesta ensi vuonna saatava säästö on 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstövähennyksillä saavutetaan 0,9 miljoonan euron pysyvä henkilöstösäästö.

— Vähennykset ovat merkittäviä etenkin ottaen huomioon sen, että kävimme keväällä jo yhdet yt-neuvottelut, joiden seurauksena henkilöstö vähenee vuosien 2019—2020 aikana 111 henkilötyövuodella, Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo.

Henkilöstövähennykset kuitataan pääosin eläkkeelle siirtymisillä, enintään viisi irtisanotaan

Henkilöstövähennyksistä 6 henkilötyövuotta kohdistuu konsernipalveluihin, 4,5 henkilötyövuotta kasvatukseen ja opetukseen sekä 6,5 henkilötyövuotta asuminen ja ympäristö -toimialalle.

Kaupungin mukaan vähennykset saavutetaan pääosin eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä, määräaikaisia vähentämällä sekä jättämättä täyttämättä syksyn 2019 aikana vapautuneita virkoja ja tehtäviä, joiden palkkausmääräraha on varattu vuoden 2020 talousarvioon.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään viisi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä hallinto- ja toimistotehtäviin, ja ne on tarkoitus toteuttaa tammikuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kaupunki aikoo kartoittaa eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Kasvatuksen ja opetuksen hoito- ja opetushenkilöstön lomautusajaksi kaupunki esittää enintään kahta viikkoa. Kaupungin mukaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön lomautusajat ovat kaksi viikkoa tai lyhyempiä.

Luokkamuotoisen erityisopetuksen pienryhmien opettajien lomautusaika on viikko. Kuntatason luokkamuotoisen erityisopetuksen henkilöstöä ei lomauteta lainkaan.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien lomautusajaksi esitetään kahta viikkoa.

Kaupungin mukaan opetushenkilöstön lomautusta järjestettäessä hyödynnetään vuodesta 2013 saatuja kokemuksia. Silloin kaupunki lomautti henkilöstöään edellisen kerran.

— Toisin kuin julkisessa keskustelussa ajoittain esitetään, opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole opetusta koskevan lainsäädännön vastaista. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksista huolimatta. Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoo.

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusiston mukaan lomautukset ovat varhaiskasvatuksessa toteutettavissa vain kesä- ja heinäkuussa.

— Suljemme päiväkoteja ja keskitämme palveluja kesäaikana tavanomaista enemmän, Kuusisto toteaa.

Veikko Niemen mukaan lomautusten käytännön toteutusta ei ole vielä suunniteltu.

— Odotamme lopullista lomautuspäätöstä. Jos se tulee, aloitamme koulu- ja palvelukohtaiset lomautussuunnitelmat heti ensi viikolla. Meillä on kokemuksia vuoden 2013 lomautusten toteutusmallista, ja etsimme sieltä niitä käytäntöjä, jotka toimivat.

Niemi toteaa, että aiempien lomautusten yhteydessä kerättiin palautetta kouluilta ja opettajilta. Myös OAJ teki oman kyselyn jäsenistölleen. Tätä aineistoa aiotaan hyödyntää lomautusten suunnittelussa.

— Tammikuun lopussa on kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous. Silloin lomautusuunnitelmat ovat tarvittaessa yksityiskohtaisesti hyväksyttävinä.

Opettajat pettyneitä ratkaisuun

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkarainen oli maanantain kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen pettynyt. Sari Hyytiäisen (vihr.) esitys lomautusten siirtämisestä vuodella hävisi äänestyksessä 47—10. Suunniteltujen lomautusten lyheneminen kolmesta viikosta kahteen ei paljon lämmittänyt.

— Kaupungin talous ja oppilaat laitettiin vastatusten ja tällä kertaa talouspuoli voitti. Jos vuoden mittainen mietintäaika olisi toteutunut, henkilöstön kanssa olisi voitu etsiä rakenteellisia hyviä säästöjä. Henkilöstö maksaa tässä kaupungissa moneen kertaan taloudessa tapahtuneet hölmöilyt.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ihmetteli lomautusten poikkeuksellista pituutta. Hän piti selvänä, että lomautuksista oli sovittu etukäteen valtuustoryhmien kesken.

— Meidän väkemme tulee varmasti keskustelemaan poliittisen johdon kanssa siitä, mistä tämä kielteinen asenne henkilöstöä kohtaan johtuu.
Luukkainen seurasi valtuuston kokousta, jossa talousarviota käsiteltiin noin viisi ja puoli tuntia.

— Se tuli selväksi, että edellisessä kokouksessa piti tehdä rakenteellisia ratkaisuja, mutta siihen ei pystytty. Olen kuullut, että uimahallit ja jäähallit keskusteluttavat kovasti, mutta kouluverkon muutokset menevät läpi huomattavasti pienemmällä älinällä. Paikallisilla päättäjillä ovat arvovalinnat erikoisessa asennossa.

Lisätty Veikko Niemen kommentit lomautusten suunnittelusta kello 17.18.

Lisätty Olli-Pekka Hakkaraisen ja Olli Luukkaisen kommentit kello 19.12.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset