Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toive on toteutumassa kahdessa erässä Inkeroisissa — Uuden pyörätien rakentamisen on tarkoitus alkaa tänä vuonna

Uusi väylä tehdään maantie 354:n viereen Haminanväylän ja Spännärintien välille.

Mika Strandén

Uuden pyörätien rakentamisen kustannusarvio on 312 100 euroa.
Uuden pyörätien rakentamisen kustannusarvio on 312 100 euroa.

Inkeroisissa asuvien pitkään odottaman ja toivoman jalankulku- ja pyörätien rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Sen tekee Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ely. Uusi väylä on tarkoitus tehdä maantie 354:n viereen välille Haminanväylä— Spännärintie.

Ely pyysi lausunnon suunnitelmastaan Kouvolan kaupungilta. Kaupunki pitää jalankulku- ja pyörätien rakentamista perusteltuna, koska se parantaa liikenneturvallisuutta ja kannustaa liikkumaan. Kaupungin lausunnossa toivotaan vielä tarkennusta esimerkiksi jalankulku- ja pyöräteiden valaistukseen.

Väylä rakennetaan kahdessa vaiheessa, koska ely haluaa pysyä rahoitusbudjetissaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilytie kivituhkapintaisena ja sen annetaan painua käytön aikana. Toisessa vaiheessa poistetaan kivituhkapinta ja tehdään tarpeelliset oikaisut painumakohtien rakenteeseen. Lopuksi väylälle tulee päällyste.

Uuden pyörätien rakentamisen kustannusarvio on 312 100 euroa. Kouvolan kaupungin osuus on kustannuksista 5 000 euroa. Summa liittyy yhden tonttiliittymän siirtämiseen Inkeroistentieltä Teininkalliontielle.