Kymsote päättää tänään yt-neuvotteluiden aloituksesta — kuntayhtymällä 25 miljoonan euron säästötavoite

Kymsoten alkuvuoden tulos on niukasti plussalla. 600 000 euron ylijäämä eri riitä pitämään koko vuoden tulosta tasapainossa.

Kimmo Seppälä

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää yt-neuvottelujen aloittamista kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Arkistokuva syksyltä 2015.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää yt-neuvottelujen aloittamista kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Arkistokuva syksyltä 2015.

Ylijäämää on, mutta melko nuukasti yhä. — Helena Kinnunen

Kymsoten hallitus päättää tänään perjantaina, aloittaako Kymenlaakson sote-kuntayhtymä yhteistoimintaneuvottelut.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa, jotta osapuolet voivat sopia talouden tasapainottamiskeinoista ja siitä, pitääkö toimintaa organisoida uudelleen.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat asettaneet Kymsotelle tavoitteen, että sen pitää tehostaa ja tasapainottaa talouttaan 4,6 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Lisäksi Kymsote arvioi itse, että toiminnan turvaamiseksi taloutta pitää sopeuttaa noin 25 miljoonalla eurolla vuosina 2019—2020.

— Jos hallitus hyväksyy esitykseni yt-neuvottelujen aloituksesta, 25 miljoonan euron säästötavoite kirjataan varmaankin neuvottelukutsuun, Niiranen sanoo.

Säästötavoitteessa ei mainita henkilötyövuosia. Niirasen mukaan asia tarkentuu neuvottelujen aikana, jos neuvottelut alkavat.

— Lähdemme hakemaan kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Ensimmäisenä käymme läpi määräaikaista ja eläköityvää henkilöstöä. Katsomme myös palveluverkot, hankinnat, ostopalvelut ja ulkoistukset eli kaikki tavat, joilla palveluja on tuotettu ja miten aiomme niitä tuottaa.

Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli kaikkiaan 6 639, joista vakinaisia oli 5 279.

Niukka ylijäämä ei riitä


Kymsoten alkuvuoden talous on huonommassa jamassa kuin oli tarkoitus. Tammi—maaliskuun tulos oli 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

— Kiikun kaakun mennään. Ylijäämää on, mutta melko nuukasti yhä, Kymsoten talousjohtaja Helena Kinnunen luonnehtii.

Hänen mukaansa alkuvuoden tuloksen pitäisi olla noin 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jotta kuntayhtymä pääsisi talousarvion edellyttämään nollatulokseen. Tämä johtuu siitä, että talous notkahtaa kesän aikana. Kesällä henkilöstön palkkakulut ovat sijaisten vuoksi tavallista suuremmat ja palvelujen tuotanto sekä niistä saatavat tulot normaalia alhaisemmat.

Tammi—maaliskuussa Kymsoten toteutuneet kulut olivat noin prosentin korkeammat kuin tuotot. Lisäksi kuntayhtymä on ostanut palveluja enemmän kuin oli budjetoitu.

Kuntien maksuosuudet tarkistetaan toukokuun lopussa

— Todennäköisesti perusterveydenhuollossa kuntien kiinteät maksuosuudet suhteessa toimintaan eivät ole aivan kohdallaan. Tätä selvitetään toukokuun loppuun mennessä.

Tämän vuoden alussa Kymenlaakson kunnat siirsivät perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimintonsa Kymsoten vastuulle. Siirtyneiden palvelujen toteutuneet kulut selvisivät lopullisesti vasta tänä keväänä, kun kuntien viime vuoden tilinpäätökset valmistuivat. Kun Kymsote viime vuoden lopussa valmisteli omaa vuoden 2019 budjettiaan, sillä oli käytössään vain tilinpäätösennusteiden mukaiset kulut.

Nyt kuntayhtymän ja kuntien talousjohto valmistelevat kuntakohtaisia laskelmia, kuinka paljon viime vuoden toteutuneet kulut eroavat siitä arviosta, millä Kymsote rakensi tämän vuoden budjettinsa.

— Katsomme kuntajohtajien kanssa toukokuun lopussa, onko Kymsoten omistajakuntien kiinteitä rahoitusosuuksia tarpeen arvioida uudelleen.

Käytännössä kuntien tämän vuoden laskutus tarkistetaan viime vuoden toteuman mukaiseksi, Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo.

Kouvolan erikoissairaanhoidon ostot ylittyivät

Tällä hetkellä Kouvolan tämänvuotinen maksuosuus Kymsotessa on 310,2 miljoonaa euroa.

Kouvola maksoi tammi—maaliskuussa perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista 50,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 prosenttia alle budjetoidun.

Erikoissairaanhoidon, ostettujen hoitopalvelujen, apuvälineiden, jäsenmaksujen ja Pohjois-Kymen sairaalan poliklinikoiden käyttö maksoi Kouvolalle 25,6 miljoonaa euroa eli vajaat 2 prosenttia budjetoitua enemmän.

Kymsoten erikoissairaanhoidon hoitojaksojen toteuma oli tammi—maaliskuussa 19,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Esimerkiksi kirurgian, silmätautien ja sisätautien hoitojaksot kasvoivat. Sen sijaan lastentautien, neurologian ja keuhkosairauksien hoitojaksot vähenivät. Samoin vähenivät aikuispsykiatrian hoitopäivät.

Kinnusen mukaan erikoissairaanhoidon kasvanut käyttö ei lisää kuntayhtymän tulospaineita, koska 1,5 prosentin hinnankorotus kasvattaa erikoissairaanhoidon tuottoja vuotta aiemmasta.