Yksinäinen lapsi kaipaa aikuisen olkapäätä — MLL hakee vapaaehtoisia mukaan kaveritoimintaan

Katja Juurikko

Vanhemmilla ei ole aina aikaa tai voimia antaa lapselle riittävästi huomiota. MLL:n kaveritoiminnan tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoisista kavereita lapsille.

Kouvolassa alkaa tänä syksynä ensimmäistä kertaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä kaveritoiminta. Toiminnan tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoisista aikuisista kavereita lapsille ja nuorille, jotka kaipaavat yksilöllistä huomiota aikuiselta.

Kaveri tarjoaa seuraa ja juttutoverin yksinäiselle sekä turvallisen olkapään, johon tukeutua.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin koordinaattori Maiju Vesan mukaan perheissä voi joskus olla vaikeaa huomioida lasta riittävästi. Vanhempien aika ja voimat eivät aina riitä.

— Perheillä voi olla häpeän tai riittämättömyyden tunteita siitä, etteivät he ehdi viettää aikaa lastensa kanssa. He eivät välttämättä kehtaa pyytää apua, vaikka tarvitsisivatkin. Juuri perheiden auttamiseksi tätä kuitenkin järjestetään, Vesa sanoo.

Kouvola on Kymen piirin alueella toinen kaupunki, jossa kaveritoiminta alkaa. Lappeenrannassa järjestettiin viime vuoden marraskuussa ensimmäinen kaverikoulutus.

— Kyseessä on valtakunnallinen malli MLL:n sisällä. Muilla alueilla toiminta on ollut hyvin suosittua. Tärkeää on levittää sanaa toiminnasta, jotta vapaaehtoiset ja perheet löytävät toiminnan piiriin.

Vesalla on suuret odotukset Kouvolassa alkavaa kaveritoimintaa kohtaan. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien paikallisten avainhenkilöiden mukaan toiminnalle on ilmeinen tarve.

Heillä on jo tiedossa perheitä, joissa kaveriaikuinen olisi tarpeellinen apu.

Vesan mukaan kaveria lapselleen toivovalla perheellä ei tarvitse olla erityisiä ongelmia.

— Riittää, että perhe itse kokee, että heille olisi tästä hyötyä. Ainoa ehto osallistumiselle on, että perheellä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Vapaaehtoisilla ei ole alan koulutusta, joten turhan vaikeisiin tilanteisiin heitä ei laiteta.

Toiminnasta kiinnostuneet vanhemmat voivat itse ottaa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon yhteyttä ja pyytää lapselleen kaveria. Myös alan ammattilaiset, kuten koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat tai päiväkotien ja nuorisotilojen henkilökunta, voivat ohjata perheen kaveritoiminnan pariin.

Syyskuussa alkavaan kolmipäiväiseen kaverikoulutukseen voi ilmoittautua keskiviikkoon 7.9. mennessä. Vesa toivoo, että mahdollisimman moni vapaaehtoistyöstä kiinnostunut ilmoittautuisi mukaan.

— Vapaaehtoisille ei ole erityisiä vaatimuksia. Tärkeintä on olla kiinnostunut lapsista ja nuorista sekä halu auttaa ja antaa omaa vapaa-aikaansa heille.

Vapaaehtoisten täytyy olla vähintään 18-vuotiaita, sillä ajatuksena on antaa lapselle tai nuorelle aikuinen kaveri. Vapaaehtoiselle annettava lapsi on aina vähintään viisi vuotta häntä itseään nuorempi.

Vesa haastattelee vapaaehtoiset ja perheet. Osapuolet saavat toivoa, millaista henkilöä he toivovat kaverikseen. Toiveiden perusteella Vesa valitsee toisilleen parhaiten sopivat kaveriparit.

Vapaaehtoinen tapaa lapsen viikon tai parin välein. Tapaamiskerroilla he keksivät yhdessä mieluista tekemistä.

— Sekä vapaaehtoisilta että perheiltä on tullut erittäin positiivista palautetta kaveritoiminnasta. Perheet ovat kertoneet, että toiminta on ollut juuri sitä, mitä he ovat kaivanneet.

MLL:n kaveritoiminta

Hyvinvointia vahvistavaa tukea 4—17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Kaverisuhde luodaan vuodeksi kerrallaan.

Vapaaehtoinen ja perhe sopivat tapaamisista yhdessä.

Kaverikoulutuksessa käsitellään lastensuojelun periaatteita, vapaaehtoistyön etiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja sitä, mitä kaveritoiminta on käytännössä.

Koulutukseen voi ilmoittautua Maiju Vesalle sähköpostilla maiju.vesa@mll.fi tai soittamalla numeroon 050 302 0269.

Jannika Melkko

Luetuimmat