Kuvattiinkohan sinunkin rekisterikilpesi Meripäivien yhteydessä? Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkassa rekistereitä kuvanneen firman toiminnan laillisuuden

Kotka haluaa autojen rekisterikilpiä kuvaamalla tietää markkinointiaan varten, mistä meripäiväkävijät tulevat.

Pekka Kimpanpää

Hyväntuulentietä Kotkaan ja Kotkasta ajaneiden autojen rekisteritiedot tallennettiin. Tarkoituksena on suunnata markkinointia alue- ei yksilötasolla.
Hyväntuulentietä Kotkaan ja Kotkasta ajaneiden autojen rekisteritiedot tallennettiin. Tarkoituksena on suunnata markkinointia alue- ei yksilötasolla.

Tietosuojavaltuutettua on pyydetty selvittämään, onko Kotkassakin operoivan Nodeon Finland Oy:n toiminta lainmukaista.

Nodeon Oy viritti Meripäivien alla liikennevirran analysointilaitteiston Hyväntuulentien varteen. Järjestelmä tunnistaa ohi ajavien autojen rekisterinumerot ja hakee niiden perusteella dataa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Kotkassa ideana on saada tietää, mistä päin Suomea meripäivävieraat saapuvat, jotta kaupunki voisi suunnitella aluemarkkinointia. Analyysin on Nodeon Finland Oy:ltä tilannut Kotkan kaupunki.

Se ei saa yksittäisten autoilijoiden henkilötietoja käyttöönsä, vaan ainoastaan postinumero-, kaupunki- ja maakuntatason tiedot. Lisäksi saadaan tietoa muun muassa siitä, tultiinko Meripäiville henkilö-, paketti- vai linja-autoilla.

Nodeon Oy on toteuttanut vastaavantyyppisiä liikenneanalyyseja muun muassa Lempäälän Ideaparkissa. Myös Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat analysoineet liikennevirtojaan liikennesuunnittelunsa pohjatiedoksi.

Tietosuojavaltuutettu vahvistaa, muttei kommentoi

Kotkalainen mies on tehnyt Nodeon Finland Oy:n ja Kotkan kaupungin metodeista selvityspyynnön tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vahvistaa asian, mutta ei selvityksen keskeneräisyyden vuoksi halua kommentoida asiaa sen enempää.

Myös Nodeon Finland Oy:n Timo Majala on tietoinen meneillään olevasta selvityksestä.

— Tietosuojavaltuutetun toimistosta on oltu yhteydessä ja pyydetty meiltä vastinetta. Olemme sellaisen sinne toimittaneet.

Majalan mukaan Nodeon Oy on tehnyt Traficomin kanssa sopimukset, joissa käydään läpi myös tietosuoja-asiat.

— Meidän näkökulmastamme tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta ilman muuta kuluttajalla on oikeus teettää tästäkin asiasta selvitys, sanoo Majala.

Kotkalaismies kiinnostui EU-pykälistä

Linda Varoma

Kotkan kaupunki haluaa tietää, mistä Meripäiville tullaan.
Kotkan kaupunki haluaa tietää, mistä Meripäiville tullaan.

Kotkalainen Thomas Freundlich havantui pohtimaan asiaa, kun Kotkan kaupunki loppukeväästä kertoi asennuttavansa analysointilaitteistot kadunvarsille.

Aihe alkoi kiinnostaa Freundlichia niin paljon, että hän etsi netistä Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, joka tuli voimaan viime vuonna.

— Asetuksen mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Myös Suomen tietosuojavaltuutetun määritelmän mukaan auton rekisterinumero sekä paikannustiedot ovat henkilötietoja, Freundlich sanoo.

Täyttääkö tietosuoja-asetukset?

Freundlich ei ole lakimies, vaan korostaa tulkitsevansa EU:n asetustekstiä maallikon logiikalla.

Perusperiaatteena hänen mielestään on, että henkilötietojen tallentaminen ja käsittely on lainmukaista ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Thomas Freundlich

Tämänkaltaisella kameralla autojen rekisterinumeroita Hyväntuulentiellä tallennettiin.
Tämänkaltaisella kameralla autojen rekisterinumeroita Hyväntuulentiellä tallennettiin.

— Asetuksessa mainitaan myös tietyt lakisääteiset velvoitteet, joiden perusteella tietoja voi tallentaa ja käsitellä.

Freundlichin mielestä Meripäivien markkinointi ei täytä tietosuoja-asetuksen ehtoja siitä, milloin henkilötietojen keruu on lainmukaista. Kotkan kaupunki ja meripäivävieraat eivät myöskään ole tehneet asiasta sopimusta

— Eli tuntuu ikävästi siltä, että Kotkan kaupunki ja ratkaisun toteuttaja eivät joko tunne voimassa olevaa lainsäädäntöä tai välitä siitä.

Yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Thomas Freundlich odottaa tietosuojavaltuutetun kannanottoa kiinnostuneena. Hänen mielestään Kotkan tapaus liittyy suurempaan trendiin, jossa henkilötietoja ja erilaista dataa käytetään hyvinkin monenlaisiin tarkoituksiin.

— Mielestäni tässä kaivataan isompaa yhteiskunnallista keskustelua ja pelisääntöjä. Varsinkin, kun yhä useammin puhutaan isoista automatisoiduista ratkaisuista.

Freundlichin mukaan monille tahoille tuntuu toistaiseksi olevan epäselvää esimerkiksi se, kuka tiedonkeruussa on niin sanottu rekisterinpitäjä. Kotkan tapauksessa se on hänen mielestään Kotkan kaupunki, joka on tutkimuksen tilaaja.

— Siksikin on mukavaa, että tietosuojavaltuutettu ottaa tähän kantaa.