Huonokuntoiset rakennukset lahoavat tontilla Voikkaalla — Omistaja on toistuvasti jättänyt noudattamatta purkumääräyksiä

Tontilla on myös paljon sinne kuulumatonta romua, kuten hylätty matkailuperävaunu.

Matti Riihelä

Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt rakennukset purettaviksi ja tontin siivottavaksi maankäyttö- ja rakennuslain perusteella.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt rakennukset purettaviksi ja tontin siivottavaksi maankäyttö- ja rakennuslain perusteella.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt purettaviksi kaksi huonokuntoista rakennusta tontilta, joka sijaitsee Hirveläntiellä Voikkaalla. Tontin omistaja on toistuvasti jättänyt noudattamatta lautakunnan määräyksiä, joten keskiviikkona 12. joulukuuta pidettävässä kokouksessa lautakunta päättää, joutuuko omistaja maksamaan hänelle asetetun uhkasakon.

Rakennusvalvonta sai tiedon rakennuksista vuonna 2017 ja suoritti tarkastuksen tontilla elokuussa. Asuinrakennus ja talousrakennus ovat olleet vuosia ilman kunnossapitoa ja huoltoa ja ovat nyt erittäin huonossa kunnossa. Asuinrakennukseen on alettu vuosia sitten tehdä peruskorjausta, joka on jäänyt kesken. Korjaukseen ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslupaa.

Tontilla on lisäksi hylätty matkailuperävaunu ja paljon muuta sinne kuulumatonta tavaraa, joka on vuosien saatossa muuttunut käyttökelvottomaksi.

Kiinteistön omistajalle lähetettiin kehotus purkaa tai kunnostaa rakennukset ja siivota tontti ylimääräisistä tavaroista vuoden 2017 loppuun mennessä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Tammikuussa 2018 tehdyssä tarkastuksessa todettiin, ettei kiinteistöllä ollut tehty mitään.

5000 euron uhkasakko

Rakennus- ja ympäristölautakunta asetti helmikuussa 2018 uuden määräajan ja määräsi purkamaan rakennukset ja siivoamaan tontin kesäkuun loppuun mennessä. Määräystä tehostamaan asetettiin 5 000 euron uhkasakko. Omistaja ei taaskaan noudattanut määräystä. Hän ei myöskään missään vaiheessa toimittanut häneltä pyydettyjä kirjallisia selvityksiä.

Omistajan kanssa pidettiin elokuussa suullinen neuvottelu, jossa hänelle annettiin vielä marraskuun loppuun asti aikaa määräysten täyttämiseen. Mitään ei tapahtunut.

Keskiviikon kokouksessaan lautakunta esittää, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja että omistajan on purettava rakennukset ja siivottava tontti 31.5.2019 mennessä. Velvoitteen noudattamiseksi esitetään uutta uhkasakkoa, jonka peruserä on 3 000 euroa ja lisäerä 2 000 euroa jokaista kuutta kuukautta kohden, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu.

Uusimmat uutiset