Opettajat eivät usko kouluverkon pienenemisen tuovan irtisanomisia — Osa Kouvolan Sanomien kyselyyn vastanneista palkkaisi lisää opettajia koulunkäynninohjaajien sijaan

Kouluverkon muutoksen uskotaan kestävän niin kauan, että suuri joukko opettajia ehtii jäädä eläkkeelle

Juha Rika

Opettajat toivovat luokkakokojen pysyvän pieninä, vaikka koulut kasvavat. Moni lisäisi opettajien määrää koulunkäynninohjaajien kustannuksella.
Opettajat toivovat luokkakokojen pysyvän pieninä, vaikka koulut kasvavat. Moni lisäisi opettajien määrää koulunkäynninohjaajien kustannuksella.

Niukka enemmistö Kouvolan Sanomien kyselyyn vastanneista peruskoulunopettajista uskoo, ettei Kouvolan kouluverkkopäätös johda opettajien irtisanomisiin. Tällä kannalla on noin 52 prosenttia vastaajista. Irtisanomisten mahdollisuuteen uskoo 48 prosenttia.

Kouvolassa työskenteleville peruskoulunopettajille marraskuun lopulla lähetettyyn kyselyyn vastasi 82 opettajaa. Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti marraskuun puolivälissä, että Kouvolassa on tulevaisuudessa 20 peruskoulua nykyisten 34:n sijaan.

Yleisin perustelu irtisanomisia vastaan on kouluverkkomuutoksen aikataulu. Muutoksen toteutuminen vie useita vuosia, joiden aikana suuri määrä opettajia jää eläkkeelle. Opettajat ennakoivat, että määräaikaisia opettajia vähennetään ja uusia virkoja perustetaan nykyistä harvemmin.

Irtisanomisiin uskovat vastaajat arvelevat ryhmäkokojen kasvavan kouluissa, mikä vähentäisi opettajien tarvetta. Heidän mukaansa ajatusta tukevat myös ennusteet oppilasmäärien pienenemisestä Kouvolassa.

Kouvolassa on viimeksi lakkautettu peruskouluja vuosina 2014 ja 2015. Perusopetuksen palvelupäällikön Kim Strömmerin mukaan ketään ei tuolloin irtisanottu, vaan opettajat siirtyivät joko muihin kouluihin tai eläkkeelle.

Enemmistö haluaa lisää opettajia

Opettajilta kysyttiin myös, pitäisikö kouluihin palkata enemmän opettajia koulunkäynninohjaajien määrän kustannuksella. Noin 52 prosenttia vastaajista kannattaa ajatusta ja noin 48 prosenttia vastustaa.

Opettajien palkkaamista kannattavat ajattelevat, että suuremmalla opettajamäärällä pystytään pitämään ryhmäkoot pienempinä. Tällöin erityisen tuen ja koulukäynninohjaajien tarve vähenee.

Moni vastaaja viittaa opettajien koulutukseen ja sen tuomiin taitoihin ja pätevyyteen. Vuoden tai kahden mittaisen koulutuksen käyneiden ohjaajien ei katsota olevan päteviä opettamaan tai hallitsemaan ryhmää.

Ohjaajiakin arvostetaan

Toisaalta vastauksissa arvostetaan myös ohjaajien työpanosta ja heillä katsotaan olevan tärkeä rooli oppilaiden tukemisessa. Eräs vastaaja toteaa, että luokkiin tarvitaan nykyistä enemmän aikuisia ammattinimikkeestä riippumatta.

Moni lisäisi rinnakkaisopettajuutta eli toisi luokkiin kaksi opettajaa työpariksi, mutta säilyttäisi myös koulunkäynninohjaajat. Joidenkin mielestä ammattiryhmiä ei pitäisi asettaa vastakkain, koska niiden tehtävät ovat erilaiset — opettajia ja koulunkäynninohjaajia verrataan lääkäreihin ja hoitajiin.

Kouvolan Sanomat lähetti verkossa toteutetun kyselyn Kouvolassa työskenteleville noin 600 peruskoulunopettajalle. Vastausaika oli 26.11.—4.12. Vastauksia tuli 82.

Poimintoja vastauksista

— Uskon, että luonnollinen eläkkeelle siirtyminen riittää. Uusien virkojen perustamista tulee varmasti nykyistä vähemmän ennen kuin tiedetään lopullinen tarvittavien opettajien määrä. Jo virassa olevat saavat varmasti pitää paikkansa.

— Prosessi tulee olemaan kovin hidas ja eläköitymistä tapahtuu koko ajan ja vaikka koulut vähenevät, eivät opetusryhmät suinkaan vähene samassa suhteessa. Keskustan alueella on paljon opettajia ja opetusryhmät ovat "täysiä" eli siellä ei vähenemistä tapahdu.

— Uudistuksessa haetaan selvästi lyhyen tähtäimen säästöjä, joten ryhmäkokoja suurennetaan ja opettajien sekä ohjaajien määrää näin kavennetaan. Hallituksen näyttämää esimerkkiä Kouvola tässä noudattaa.

— Pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat järkevän opetuksen. Katsokaa koulunkäynninohjaajien määrän lisääntymistä viimeisten vuosien aikana. Olen ihmetellyt, miksi samalla summalla ei palkata opettajia.

— Koulunkäynninohjaajilla on oma työnkuvansa. He työskentelevät opettajien työparina sekä omissa erillisissä tehtävissään. He ovat aivan yhtä tarpeellisia kuin opettajatkin, joskus tuntuu, että jopa tarpeellisempia...

— Hyvä avustaja on kullan arvoinen, mutta ei silloinkaan korvaa opettajaa. Toisaalta hyvä keino helpottaa korkeakoulutetun opettajan työtaakkaa on voida antaa esim. valmistelutyötä avustajille. Näin open aika voidaan käyttää tehokkaammin siihen työhön, johon hänet on koulutettu, oppilaiden opettamiseen ja kohtaamiseen.

— Opettaja on se, joka osaa opettaa. Koulunkäynninohjaajat ovat aivan liikaa nykyään luokassa erityistä tukea vaativien oppilaiden vuoksi. Näiden paikka olisi erityisluokassa, jota vetäisi opettaja.