Kymsote aikoo vähentää 429 työntekijää — Irtisanottavien määräksi arvioidaan tällä hetkellä 112

Irtisanomisia on tulossa lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Noora Vilamaa

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen arvioi, että tämän hetken tilanteen perusteella irtisanottavien määrä on enintään 112.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen arvioi, että tämän hetken tilanteen perusteella irtisanottavien määrä on enintään 112.

Kuntayhtymä Kymsoten työntekijöiden vähentämistarve on vuoden 2020 loppuun mennessä 429 henkilöä.

Yli 400 työntekijän vähentämistavoite puree niin vakituisiin kuin määräaikaisiin työntekijöihin. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa olevia ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61. Lisäksi suunnitellaan liikkeenluovutuksia, joiden kohteena on 91 henkilöä.

Irtisanottavia enintään 112

Kymsoten tiedotteen mukaan mahdolliset irtisanomiset koskevat 277:ä henkilöä, joista 165:lle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin. Irtisanomiset toteutettaisiin vaiheittain elokuusta 2019 lähtien.

— Vielä emme pysty ihan tarkkaan sanomaan, mikä on lopullinen irtisanottavien määrä. Tällä hetkellä lähdemme siitä, että se on enintään 112 henkilöä, Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo tiedotteessa.

— Meillä on tälläkin hetkellä avoimia tehtäviä, joita voimme tarjota suoraan esimerkiksi esimies- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville, ja uusia avoimia tehtäviä tulee todennäköisesti jatkossakin. Lisäksi eläköitymiset meillä on tiedossa vain siltä osin, mitä työntekijät ovat ilmoittaneet jäävänsä eläkkeelle.

Luvussa ei ole piiloviestiä

Irtisanottavien määrä on sattumoisin sama kuin hätänumero. Niirasen mukaan mitään piiloviestejä ei yt-neuvottelujen tulokseen ole sisään leivottu.

— Kyllä se perustuu ihan matematiikkaan. Uskon, että irtisanottavien määrä todennäköisesti lopulta pienenee, Niiranen totesi Kouvolan Sanomille.

Hän perustaa näkemyksensä siihen, että esimerkiksi eläköitymiset ovat tiedossa vain siltä osin, mitä työntekijät ovat tähän mennessä ilmoittaneet.

Kuntayhtymä kertoi kuusi viikkoa kestäneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksesta julkisuuteen perjantaiaamuna.

Kymsoten hallitus käsittelee vastikään päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutulosta kokouksessaan ensi viikon tiistaina 16. heinäkuuta.

Ulkoistuksia tulossa

Liikkeenluovutuksissa osa nykyisistä toiminnoista ulkoistetaan.

Niiranen kertoo, että liikkeenluovutukset koskevat suunnitelmien mukaan muun muassa sanelujen purkua ja tekstinkäsittelyä sekä hankinta- ja logistiikkapalveluja.

Sanelujen purkamisessa ja tekstinkäsittelyssä on 57 ja hankinta- ja logistiikkapalveluissa 27 kymsotelaista.

25 miljoonan euron säästötavoite

Yhteistoimintaneuvotteluilla lähdettiin hakemaan Kymsoten toimintaedellytysten turvaamista noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteillä vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on kuntayhtymän mukaan ollut toimintojen tehostaminen, resurssien parempi kohdentaminen ja samalla palvelujen ja niiden saatavuuden turvaaminen.

Neuvotteluissa määriteltiin toimenpiteet noin 25 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi. Niistä henkilöstövähennysten taloudelliset vaikutukset ovat noin 16,6 miljoonaa euroa ja muiden toiminnallisten muutosten, joilla ei ole henkilöstöä vähentäviä vaikutuksia, noin 8,4 miljoonaa euroa.

”Irtisanomisia myös hoitohenkilöstölle”

Kymsoten JHL:n varapääluottamusmies Petra Ekberg sanoo, että irtisanomisia on tulossa myös hoitohenkilöstölle.

— Pelkona on yhä, että sinnekin osuu potkuja. Työpaikan löytäminen jostakin muualta eli uudelleen sijoittuminen on kuitenkin monelle siinä tapauksessa todennäköistä.

Kymsoten tiedotteessa todetaan, että irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Ekberg lisää, että myös palvelutuotannon muutokset ja ulkoistukset liikkeenluovutuksineen ovat huolta herättäviä asioita.

— Yt-neuvottelujen tuloksessa ei sinänsä ollut mitään yllätystä.

Organisaatio uudistuu

Kymsoten organisaatio aiotaan uudistaa ensi vuoden alusta.

Suurin muutos organisaatiossa on terveyden ja ikääntymisen palveluketjun jakautuminen kahteen ketjuun: terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja koti-, asumis- ja hoivapalvelut.

Osa suunnitelluista palvelutuotannon muutoksista edellyttää, että Kymsoten yhtymävaltuusto hyväksyy käsittelyssä olevan esityksen palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Esitys palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta on tällä hetkellä jäsenkunnissa lausuntokierroksella. Kymsoten yhtymävaltuusto käsittelee sitä elokuun lopussa.

Kello 14.30: Juttua muokattu ja täydennetty.