Yksityisissä päiväkodeissa ei ole havaittu ongelmia Kouvolassa — Kaupungin varhaiskasvatuspäällikön Helena Kuusiston mukaan yksiköiden valvonta on säännöllistä ja tiukkaa

Yksityisten päiväkotien, etenkin Touhula-ketjun päiväkotien toimintaa on kritisoitu julkisuudessa. Kouvolassa on kaksi Touhula-päiväkotia, mutta kaupungin mukaan yhteistyö yksiköiden kanssa pelaa hyvin.

Katja Juurikko

Päivähoidossa olevista lapsista noin viidennes on yksityisissä päiväkodeissa Kouvolassa.
Päivähoidossa olevista lapsista noin viidennes on yksityisissä päiväkodeissa Kouvolassa.

Kouvolassa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa ei ole havaittu ongelmia. Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikön Helena Kuusiston mukaan yhtenä syynä on yksiköiden tarkka valvonta.

Kaupunki pyytää yksityisistä päiväkodeista kuukausittain tiedot lasten ja henkilöstön määristä.

— Sen lisäksi teemme niihin säännöllisiä valvontakäyntejä ja ylimääräisiä käyntejä, jos päiväkodista on tullut meille asiakaspalaute, hän kertoo.

Ylimääräinen käynti tehdään tarvittaessa myös kunnalliseen päiväkotiin.

Yle uutisoi tiistaina epäkohdista, joita on havaittu etenkin yksityisen Touhula-ketjun päiväkodeissa eri puolilla Suomea. Ketjulla on kaksi päiväkotia myös Kouvolassa, Merituuli ja Merivirta.

— Yhteistyö Touhulan kanssa pelaa Kouvolassa tällä hetkellä hyvin. Pidän sitä luotettavana kumppanina, Kuusisto sanoo.

Touhula on korjannut toimintaansa

Työntekijät ovat kertoneet julkisuudessa muun muassa siitä, että Touhulan päiväkodeissa on jatkuvasti liian alhainen hoitajamiehitys, ja henkilökunta joutuu varsinaisen hoitotyönsä ohella muun muassa siivoamaan sekä laittamaan ruokaa.

Kuusiston mukaan myös Kouvolassa jouduttiin muutama vuosi sitten puuttumaan siihen, että hoitajat tekivät ketjun päiväkodeissa heille kuulumattomia tehtäviä. Käytäntö oli perua Aarresaari-päiväkotien ajalta, jotka Touhula Varhaiskasvatus oy osti vuonna 2015.

— Touhula korjasi tilanteen ja rekrytoi ruoka- ja puhtauspalveluihin henkilöstöä. Myös muuta henkilökuntaa on lisätty.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitolle Superille on tullut viime vuosina valituksia kymmenistä Touhulan päiväkodeista. Superin Kymenlaakson yksityissektorin ammattiosastoon 713:een valituksia ei ole tullut.

Sijaispula vaivaa sekä kunnallista että yksityistä puolta

Yksityisten päiväkotien lähettämien tietojen perusteella henkilöstön määrä on ollut niissä pääsääntöisesti kohdillaan.

— Henkilökunnan määrään on jouduttu puuttumaan kymmenisen kertaa siitä asti, kun tilannetta on seurattu eli vuodesta 2013, Kuusisto sanoo.

Varhaiskasvatuslain mukaan yhtä hoitajaa kohden saa olla kahdeksan yli kolmevuotiasta ja neljä alle kolmevuotiasta lasta. Kouvolassa tilanne on tätä parempi: yhtä hoitajaa kohden saa olla vain seitsemän yli kolmevuotiasta lasta.

Hoitajia saa olla tilapäisesti vähemmän. Kuusiston mukaan tilapäisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jos lasten hoitoajat muuttuvat yllättäen tai hoitaja sairastuu kesken päivän.

Hän ei osaa sanoa, kuinka usein hoitajamäärän alituksia tapahtuu käytännössä kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

— Kunnalliset ja yksityiset yksiköt kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Flunssakausina ja vuosilomien aikana on vaikea löytää sijaisia.

Tarkastuskäyntejä on mahdollista tehdä päiväkoteihin myös ilmoittamatta, jos asiakas on todella huolissaan. — Helena Kuusisto

Asiakkailta tulee palautetta kerran viikossa — siis harvoin

Kaupungille tulee noin kerran viikossa asiakaspalautetta sen omista ja yksityisistä päiväkodeista. Yhteydenotot koskevat niin huolta lapsen turvallisuudesta, hoitoaikoja kuin pihan leikkivälineitä.

Kuusisto pitää palautemäärää hyvin pienenä.

— Otamme mielellämme palautetta vastaan. Asioita selvitellään ja mietitään, tarvitseeko jotain muuttaa vai ei.

Kuusiston mukaan turvallisuuteen liittyviin asioihin — esimerkiksi tilojen tai välineiden turvallisuuteen — puututaan aina mahdollisimman pian.

Ei tarvetta yllätysvalvontakäynneille

Jokaiseen yksityiseen päiväkotiin tehdään kerran vuodessa valvontakäynti. Sillä varmistetaan, että asiat ovat kunnossa aina henkilöstömäärästä tilojen turvallisuuteen.

Sen lisäksi kaupungin edustajat tapaavat yksityisten päiväkotien henkilöstöä viidesti vuodessa. Valvontakäyntejä ja muita käyntejä tehdään myös perhepäivähoitajien luo.

Kuusiston mukaan valvontakäynneistä on ilmoitettava etukäteen käytännön syistä, koska valvontaan liittyy erilaisten asiakirjojen tarkistamista. Perhepäivähoitajan yksityiskotiin puolestaan ei voi mennä yllättäen.

— Tarkastuskäyntejä on mahdollista tehdä päiväkoteihin myös ilmoittamatta, jos asiakas on todella huolissaan jostakin asiasta. Sellaiseen ei ole kuitenkaan ollut Kouvolassa tarvetta.

Yksityiset täydentävät päivähoitotarjontaa

Kouvolassa on 38 kaupungin omaa päiväkotia ja 13 yksityistä päiväkotia, joiden taustalla on yritys tai yhdistys. Yksityisiä palveluntuottajia on kahdeksan, sillä osalla on useampia päiväkoteja.

Perhe voi hankkia lapselleen päivähoitopaikan mistä tahansa yksityisestä yksiköstä kaupungin myöntämällä palvelusetelillä.

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikön Helena Kuusiston mukaan yksityiset päiväkodit ovat kaupungille tärkeitä. Päivähoidossa olevista lapsista noin viidennes on yksityisissä päiväkodeissa.

— Yksityinen puoli täydentää kunnan omaa tuotantoa ja luo perheille erilaisia vaihtoehtoja, hän sanoo.

Kuusisto luonnehtii päivähoitopaikkatilannetta tyydyttäväksi kunnallisella puolella. Keskustan tuntumassa, radan alapuolella paikoista on tällä hetkellä pulaa, mutta muualla kaupungissa tilanne on parempi.

— Muualla paikkoja pystytään järjestämään, mutta ei aina siihen päiväkotiin, johon toivotaan. Mitä aiemmin paikkaa hakee, sitä helpompi on täyttää toive.

Vuorohoidon tarve on kasvamaan päivän. Kunnallisella puolella ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoaa kuusi päiväkotia eri puolilla kaupunkia. Lisäksi osa kaupungin päiväkodeista on auki myöhäiseen iltaan asti.

— Määrä on tällä hetkellä ihan riittävä, Kuusisto sanoo.