Iitti nostaa Kouvolan tavoin kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksikköä ensi vuodelle — ”Painetta on suurempaankin korotukseen”

Sote-menojen kasvu on hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salosen mukaan suurin yksittäinen syy veronkorotukselle.

Katja Juurikko

Iitin kunnanvaltuusto päätti korottaa kunnallisveroa 21,25 prosenttiin ensi vuodelle.
Iitin kunnanvaltuusto päätti korottaa kunnallisveroa 21,25 prosenttiin ensi vuodelle.

Iitti joutuu nostamaan veroprosenttiaan tämänvuotisesta 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin vuodelle 2020.

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esittämän korotuksen hyväksymisestä tiistaina. Muihin kunnan keräämiin veroihin, eli kiinteistöveroon, yleishyödyllisten yhteisöjen veroon ja voimalaitosveroon ei Iitissä tule ensi vuodelle muutoksia.

Yleinen kiinteistövero säilyy 1,15 prosentissa. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on jatkossakin 0,65 ja muun asuinrakennuksen 1,25.

Yleishyödylliset yhteisöt maksavat kunnalle veroa 0,00 prosenttia. Voimalaitoksille suunnattu vero on ensi vuonna 3,10 prosenttia tämän vuoden tavoin.

Kunnanvaltuutettu Hannu Suhonen (vasen ryhmä) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Salonen toivoo sote-uudistuksen pikaista läpimenoa

Iitin hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen sanoo, että monen muun Suomen kunnan ja kaupungin tavoin suurimman korotuspaineen veroprosentille aiheuttavat kasvaneet sosiaali- ja terveysmenot.

Silti Salosen mielestä Iitin kuuluminen Päijät-Hämeen sote-kuntayhtymään on ollut vuosien saatossa kunnalle edullinen ratkaisu. Hän sanoo, että nyt tekeillä olevat isot sote-toimialan muutokset vievät aikansa.

— Nyt ajetaan sisään uutta toimintamallia. Uskon, että pikkuhiljaa senkin suhteen päästään parempaan. Toivon, että sote-uudistus saataisiin valmiiksi mahdollisimman pian.

Salosen mukaan myös Iitin kunnan omien toimintojen, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, kulut ovat kasvaneet. Se aiheutti osaltaan tarpeen kunnallisveron korotukselle.

— Paine suurempaankin veronkorotukseen oli olemassa, että kunta saisi taas nenän pinnan yläpuolelle.

Kouvolan mittaluokan kaltaisissa ongelmissa emme vielä ole. — Jarkko Salonen

"Iitillä ei saa olla liian raskas palvelurakenne"

Talousjohtaja pitää tärkeimpänä lääkkeenä Iitin kunnantalouden tasapainottamisessa kunnan omien palvelujen tarkastelua suhteessa väestönkehitykseen.

— Pitää tarkastella, ettei kunnassa ole palvelutarpeeseen nähden liian raskaita rakenteita. Esimerkiksi Kouvolan mittaluokan kaltaisissa ongelmissa emme vielä ole, mutta kunnan palveluista pitää tehdä kokonaistarkastelu.

Salosen mukaan Kouvolassakin kaupungintalouden ongelmissa konsultoinut Perlacon oy:n Eero Laesterä tekee selvitystyön myös Iitin kuntataloudesta lähiaikoina.

Kello 8.36: Korjattu otsikkoa.

Uusimmat uutiset