Kouvolan keskustassa toimivan elintarvikeyrityksen laiminlyönnit jatkuivat

Yritys on kaupungin selvityksen mukaan kielloista huolimatta myynyt tuotteita, joissa on ollut puutteellisia pakkausmerkintöjä. Tulossa on myyntikielto ja uhkasakko.

Kouvolan keskustassa elintarvikkeita myyvä liike ei ole kaupungin selvitysten mukaan korjannut aiemmin havaittuja puutteita.

Yritykselle esitetäänkin tämän vuoksi uhkasakon uhalla kieltoa myydä ja pitää kaupan elintarvikkeita, joista puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät.

Juoksevan uhkasakon peruserän suuruus on 10 000 euroa ja kunkin kuukausittaisen lisäerän suuruus 2 000 euroa.

Kiellon ja uhkasakon perusteluna on se, että yrityksen välinpitämättömyys ohjeita ja kehotuksia kohtaan on jatkunut pitkään.

Yritykseen tehtiin viimeisimmät tarkastukset lokakuun 19. päivänä ja marraskuun 17. päivänä. Kahden vuoden aikana tarkastuksia on tehty kaikkiaan neljä.

Lokakuussa myymälä ei omistajan mukaan ollut vielä auki, vaan avautuisi marraskuun alussa. Tarkastuksen aikana myymälässä kävi muutamia asiakkaita, joille ilmoitettiin, että myymälä ei ole vielä avoinna.

Pakatuista elintarvikkeista puuttuivat tuolloin pakkausmerkinnät.
Siivousvälineiden säilytyksessä ja puhtaudessa olevat puutteet pyydettiin korjaamaan ennen myymälän avautumista.

Marraskuun uusintatarkastukseen siivousvälinetila oli remontoitu ja siivousvälineiden säilytys ja puhtaus olivat asianmukaiset.

Pakatuista elintarvikkeista puuttui edelleen pakkausmerkintöjä.

Kaupungin terveysvalvonta epäili, että tuotteita on myyty puutteellisilla pakkausmerkinnöillä lokakuun ja marraskuun välillä annetuista ohjeista huolimatta.

Lokakuussa valittiin myymälän noin 140 tuotenimikkeestä sattumavaraisesti 15. Valituista tuotenimikkeistä kirjattiin ylös tuotteen nimi, pakkausten lukumäärä ja erän yksilöivä tunnus. Marraskuussa tarkastettiin laskettujen tuotenimikkeiden vastaavuus.

Kyseisistä 15 tuotenimikkeestä kuudesta puuttui pakkauksia. Puuttuvia pakkauksia oli 15 kappaletta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asiasta keskiviikkona. Jos lautakunta päätyy myyntikieltoon ja uhkasakkoon, velvoitetta on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Luetuimmat