Kouvolaan esitetään uutta sivistyksen toimialaa – Se korvaa kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin toimialat

Uudessa hallintosäännössä palvelut ryhmitellään uudestaan.

Katja Juurikko

Koulujen henkilöstö työskentelee ensi syksynä uudella sivistyksen toimialalla. Muutos sisältyy uuteen hallintosääntöön. Arkistokuva on elokuulta 2020 Naukion koulusta.
Koulujen henkilöstö työskentelee ensi syksynä uudella sivistyksen toimialalla. Muutos sisältyy uuteen hallintosääntöön. Arkistokuva on elokuulta 2020 Naukion koulusta.

Kouvolan organisaatio tiivistyy neljästä kolmeen toimialaan ja palvelut ryhmitellään uudestaan 1. kesäkuuta 2021 alkaen. Näin käy, jos kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina hallintosäännöstä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kokonaan uusi toimiala on sivistys, jonka alle kootaan kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin palvelut. Kummallakin palvelulla on omat johtajansa. Toimialajohtajana on sivistysjohtaja.

Konsernipalvelujen nykyisestä toimialasta poistuu hyvinvointi- ja elinvoima -palvelu. Jäljelle jää neljä palvelua ja niille omat johtajat: hallinto ja hankinnat, henkilöstöpalvelut, talous ja strategia sekä tilapalvelut.

Konsernipalveluiden toimialajohtajana on apulaiskaupunginjohtaja, joka vastaa myös talouden ja strategian palvelusta.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan johtajana on tekninen johtaja. Palveluja on neljä ja kullakin palvelulla on oma johtaja: lupapalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.