Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungissa on jatkossa 20 koulua – Näin päätös kouluverkosta syntyi

Valtuusto hyväksyi 20 koulun mallin selvästi äänin 39–20. Päätös syntyi neljän tunnin keskustelun jälkeen. Jutussa seurataan valtuuston etenemistä hetki hetkeltä aikajärjestyksessä.

Jussi Lopperi

Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti, että Kouvolassa on jatkossa 20 koulua.
Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti, että Kouvolassa on jatkossa 20 koulua.

Kouvolan kaupunginvaltuusto aloittaa näillä hetkillä keskustelun kaupungin peruskouluista ja niiden määrästä.

Virallisesti asia on perusopetuksen kehittäminen. Käytännössä tänään maanantai-iltana päätetään siitä, kuinka monta koulua kaupunkiin jää.

Tällä hetkellä peruskouluja on 34. Tänään iltapäivällä kokoontunut kaupunginhallitus esitttää valtuustolle, että kouluja olisi jatkossa 20. Hallituksen esitys on sama kuin lasten ja nuorten lautakunnan päätös.

Kouvolan Sanomien toimittajat Janne Rönkkö ja Johanna Värjä seuraavat kokouksen kulkua loppuun saakka. Kun jutun päivittää, uusimmat tiedot ilmestyvät aina tämän jutun loppuun.

Valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) ehdotti, että perusopetuksen kehittäminen käsitelläänkin kokouksen ensimmäisenä asiana, joten käsitely alkaa heti.

SDP:n ryhmäpuheenvuoro Henna Hovi:

Lasten ja nuorten lautakuntakin otti asian nopeaan käsittelyyn. Lautakunta teki linjakkaan päätöksen asiasta. On vähintään hämmentävää, että viranhaltijat sanoivat, ettei päätös toteuta tavoitteita.

Säästetään seinistä, ei opetuksesta, on käsittämätöntä politiikkaa. Koulut ovat aina yhteisöjensä keskuksia. Usein unohtuu, että koulu on vanhempienkin yhteisö. Koulu vaikutttaa yhteisön identiteettiin.

Muutoksen rakentamisessa tulee ottaa huomioon se, mikä on jo hyvin. Kaikkea ei tarvitse muuttaa.

Raamit pitää tietää, mutta jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse tietää.

(SDP:n valtuustoryhmä linjasi lausuntoliitteessään, että neuvottelupohjana pitäisi olla 23 koulun malli. SDP olisi säilyttänyt Anjalan alakoulun, Ummeljoen alakoulun ja Tehtaanmäen koulun, Elimäen yläkoulun ja Voikkaan alakoulun.

Lasten ja nuorten lautakunnassa SDP:n edustajat (4) äänestivät 20 koulun mallin puolesta. Äänin 8–5 voittaneessa 20 koulun mallissa Anjalan, Tehtaanmäen ja Elimäen yläkoulu säilyisivät.)

Jussi Lopperi

SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Henna Hovi totesi, että koulut ovat aina yhteisöjensä keskuksia.
SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Henna Hovi totesi, että koulut ovat aina yhteisöjensä keskuksia.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Ville Kaunisto:

On vaikea vastata kysymykseen oikein, jos ei tiedä kaikkia faktoja. Nyt tiedämme: väitän jokaisen uuden valtuutetun tulleen tekemään Kouvolan kannalta hyödyllisiä päätöksiä. Nyt on iso hetki toimia oikein. Olemmeko tarpeeksi rohkeita tekemään tarpeellisia päätöksiä.

Olemme kaikki tavalla tai toisella joutuneet tekemään päätöksiä, joista emme ole pitäneet, mutta jotka ovat olleet välttämättömiä.

Olemme luopumassa seinistä, mutta panostamassa seinien sisällä tapahtuvaan opetukseen ja turvallisuuteen.

Miksi edelleenkin puhumme seinistä emmekä Kouvolan tulevaisuuden toivoista, Kysymys on siitä, haluammeko kohdella koko Kouvolaan oikeudenmukaisesti.

Kokoomuksessa emme voi joustaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kyläpolitikoinnin ongelma on se, että faktat unohtuvat ja tunteet ottavat vallan. Faktat vievät meitä kohti uutta ja yhtenäisempää Kouvolaa.

(Kokoomus on ollut luottamushenkilöille suositellun 18 koulun mallin takana. Ryhmä totesi lausunnossaan, että 18 koulun malli kiinnittää perusopetuksen yläkoulun alueittain ja yläkoulun ympärille tulevat alakoulut ovat yläkoulua ”syöttäviä” kouluja.

Lautakunnassa kokoomuksen edustajat (4) äänestivät hävinneen 18 koulun mallin puolesta.)

 

Jussi Lopperi

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ville Kaunisto totesi, että kyläpolitikoinnissa faktat unohtuvat ja tunteet ottavat vallan.
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ville Kaunisto totesi, että kyläpolitikoinnissa faktat unohtuvat ja tunteet ottavat vallan.

Keskustan ryhmäpuheenvuoro Jenny Hasu

Tänä vuonna Suomeen syntyy vähemmän lapsia kuin koko mitatun historian aikana.

Ryhmien lausunnoissa oli enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Keskustan näkemystä ohjaa halu laittaa perusta kuntoon. Uskallamme luoda uutta ja tarvittaessa luopua vanhasta.

Kaupungin tiukka taloustilanne ei saa halvaannutta lapsiin ja nuoriin kohdistuvia tekoja.

Ohjausryhmä kuunteli asiantuntijoita. Valitettavasti työ ei vastannut kaikkiin kysymyskiin, joita ryhmät olivat esittäneet.

Onko meillä tänä iltana valmius tehdä päätöksiä? Onko malttia kuunnella kaveria, vaikka eri mieltä olisimmekin?

Meille Kouvola on kokonaisuus. Me keskustassa haluamme lyödä lapion maahan. Väistötiloissa toimivat lapset ansaitsevat toimivat tilat.

(Keskusta esitti oman vaihtoehtoisen mallinsa, jossa olisi säilytetty Anjalan alakoulu, Voikkaan alakoulu ja Elimäen yläkoulu.

Lautakunnassa keskustan edustajat (2) äänestivät voittaneen 20 koulun mallin puolesta.)

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro Sari Hyytiäinen

Suurin osa kouluistamme on kärsinyt jo vuosia esimerkiksi huonosta sisäiilmasta. Tilaratkaisujen on tuettava nykyaikaista opetusta.

Ratkaisun on kohdeltava kaikkia alueita tasapuolisesti.

Lapsille ja nuorille on taattava laadukkaat palvelut. Kouluverkkoa ei ole tarpeeksi sopeutettu lapsimäärään. Tuntikehyksessä mennään minimille. Resurssit pitää kohdistaa opetukseen, ei seiniin.

Vihreiden mielestä koulumatkojen on säilyttävä maltillisina. Koulukyydityksiä kannattaa suunnitella yhteydessä joukkoliikenteen kehittämiseen.

Ryhmä on tyytyväinen kaupunginjohtajan esitykseen 18 koulun verkosta.

(Vihreät on ollut alusta alkaen kokoomuksen tavoin suositellun 18 koulun mallin kannattaja. Ryhmä totesi lausunnossaan, että vihreät kannattaa lähtökohtaisesti 18 koulun mallia. ”Siinä on huomioitu Kouvolan kaupunginosien erilaisuus ja annettu mahdollisuus erikokoisiin kouluratkaisuihin väestön määrän mukaan.

Lautakunnassa vihreiden edustaja (1) äänesti hävinneen 18 koulun mallin puolesta.)

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro Jari Käki

Nyt on viimeisten puheiden aika. Harmillista on ollut se, että aikataulua ei saatu vielä tähän päätökseen aikaiseksi. Jokainen valtuutettu tietää, että tämä ei ole vuoden, ei kahden, vaan varmaankin viiden vuoden asia, jos sekään riittää.

Ryhmä näkee 18 koulun esityksen pohjimmiltaan hyvänä.

Tulemme tekemään lautakunnan esitykseen pienen lisäyksen, mutta se hetken kuluttua.

(Ryhmä totesi lausunnossaan, että perussuomalaiset ehdottaa koulujen määräksi 22–24 riippuen siitä, mitä lisätietoa kouluista ja kouluverkoista vielä saadaan.

Lautakunnassa perussuomalaisten edustaja (1) äänesti voittaneen 20 koulun mallin puolesta.)

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro Arto Sahamies

Aikoinaan koulunsa menettäneiden oppilaiden ja opettajien elämä on jatkunut. Aikaisemmista päätöksistä olemme oppineet, että päätökset täytyy tehdä oikeudenmukaisin perustein.

Valtuustoryhmä katsoo, että päätöksenteon ensisijainen peruste tulee olla oppilaan paras. Paitsi että koulutus luo hyvän pohjan työpaikan saamiselle, ehkäisee se samalla syrjäytymistä.

Kouvolassa on lähes 1000 erityisen tuen oppilasta, jotta heidän opiskelunsa sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. Heidän tukensa turvaaminen tulee ottaa päätöksessä huomioon.

Koulukiinteistöillä tulisi olla talonmieshengessä joku vastuuhenkilö.

20 koulun mallissa tavoitteet toteutuvat parhaalla tavalla.

(Ryhmä totesi lausunnossaan, että kristillisdemokraatit ei tässä vaiheessa katso perustelluksi sitoutua yksinomaan 18 koulun lukumäärään. Ryhmä toi esille epäilyksensä muun muassa yli 700 oppilaan suurkoulujen mielekkyydestä.

Lautakunnassa kristillisdemokraattien edustaja (1) äänesti voittaneen 20 koulun mallin puolesta.)

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro Mika Byman

Tänään taitaa olla valtuutetun urani kovin paikka. Päätös on yksi tärkeimmistä kunnallispoliittisista asioista.

Tällä kertaa koulujen lakkauttamista ollaan ajamassa alas perusopetuksen kehittämisen nimellä. Tänään tullut hallituksen esitys ei tyydytä ryhmää, eikä se muutenkaan ole kovin linjakas. Nyt tuntuu olevan kiire saada tehtyä koulujen lukumäärästä päätös.

Esimerkiksi koulukuljetusten osalta todettiin, että uudistuksen vuoksi keskimääräisen kuljetusmatkan voi olettaa kasvavan. Kiitos vain tästäkin selvityksestä.

Taajaman elinvoima riippuu pitkälti siitä, onko siellä koulu. Jos tämä esitys menee läpi, epäilen, ettei kovinkaan moni lapsiperhe valitse asuinpaikakseen esimerkiksi Ummeljokea.

Valitettavasti keskustelu kouluverkosta on mennyt mustavalkoiselle tasolle.

Enää kyse ei ole pienten kyläkoulujen lakkauttamisesta. Kouluja pitää olla siellä, missä on oppilaitakin.

(Vasemmistoliitto on toinen niistä valtuustoryhmistä, jotka haluaisivat säilyttää kouluverkon nykyisellään eli 34 koulussa. Ryhmä totesi lausunnossaan, että nykytilan jatkamisen nimeäminen 0-vaihtoehdoksi kertoo raportin laatijoiden asenteesta ja raportin tarkoitushakuisesta johdattelevuudesta.)

Sitoutumattomien ryhmäpuheenvuoro Matti Norppa

Esimerkiksi Mika Bymanin puheessa oli paljon sellaista, josta olemme samaa mieltä, tai ainakin minä olen.

Erityislasten tilanne nyt ja tulevaisuudessa on erittäin huono, jos asioita ei korjata.

Resurssit ovat riittämättömät. Suomen joka kolkassa sama asia.

Rakennetaan kuinka hienoja kouluja tahansa, tärkeintä koulussa oppilaiden ja koko kouluyhteisön kannalta ovat siellä työtä tekevät aikuiset. Tarvitaan tarpeeksi erityisopettajia.

Erityisoppilaita ei tarvitse tunkea 50-oppilaisiin ryhmiin, jossa he eivät pysty opiskelemaan.

(Sitoutumattomat piti 18 koulun mallia suosittelevaa loppuraporttia kokonaisuutena hyvänä.)

Suur-Kouvolan sitoutumattomien ryhmäpuheenvuoro Jouni Suninen

Kenttätyö näyttää työryhmältä jääneen tekemättä. Ilman sitä ei voi tehdä uskottavaa tutkimusta.

Henkilöstömenot ovat pääasiassa palkkakuluja. Ne eivät vähene kouluja vähentämällä.

Tietty oppilasmäärä vaatii tiettyn määrän neliöitä. Mikä estää hyödyntämästä nykyisiä kouluja johonkin muuhun käyttöön, esimerkiksi päiväkodeiksi?

Rehtoreiden mukaan pedagogisilla syillä voidaan perustella mitä tahansa. Jättiläiskoulut ovat opettajien mielestä vahingollisia. Koulukiusaamisen katsotaan muodostuvan suuremmaksi uhkaksi suuremmissa kouluissa.

18:n ja 20 koulun malleilla ammutaan torpedo kaupunkistrategian kylkeen. Työryhmän selvitys lukuisine puutteineen viittaa tarkoitushakuiseen toimintaan.

(Suur-Kouvolan sitoutumattomat on toinen niistä ryhmistä, jotka haluaisivat säilyttää kouluverkon nykyisellään eli 34 koulussa. Ryhmän mielestä loppuraportti luo vaikutelmaa, jonka mukaan 18 koulun malli on jo jollain tasolla päätetty.)

Siniset

Ryhmän ainoa valtuutettu, työministeri Jari Lindström on työmatkalla Strasbourgissa. Lindströmin tilalla varavaltuutettuna oli perussuomalaisten Pertti Paloranta.

Lindströmin työmatkan takia sinisten ryhmäpuheenvuoroa ei kuultu ollenkaan.

Yksilöpuheenvuorot alkavat

Sheikki Laakso, ps.

Oppilaita kiinnostaa se, että opetus on motivoivaa ja henki koulussa on hyvä. Ei heitä seinät niinkään kiinnosta.

Mitä isommat koulut, sitä enemmän on lieveilmiöitä.

Harri Helminen, sd.

Oli tosi hyviä ryhmäpuheenvuoroja. Tuli hyviä huomioita ja vinkkejä. Esimerkiksi talonmiesjärjestlmä on hyvä idea. Se ei voi olla liian kallis, vaan siitä voi tulla yksi hyvä elementti kouluihin. Saadaan vähän vanhan ajan mallin mukainen kuvio pyörimään.

On tullut esille, että ryhmä ei ole käynyt kouluissa tutustumassa. Ryhmä oli iso, parikymmentä ihmistä. Väitän, että ryhmässä oli hyvä tuntemus kouluverkkoon.

Päivi Kossila, sd.

Matka on ollut pitkä ja kivinen. Pidän tärkeänä lasten ja nuorten lautakunnan osuutta. Jaan myös Matti Norpan huolen. Voidaanko arvioida, oliko liian kunnianhimoinen päätös lähteä integroimaan erityistukea tarvitsevia oppilaita?

Mika Byman, vas.

Jos Ummeljoen koulu lakkautetaan, miten koululaisten turvallinen koulumatka sujuu?

Näihin haluaisin pientä täsmennystä. Esitän, että asia saatetaan uudelleen valmisteluun.

Tapio Karvonen, kok.

Haluaisin pienen neuvottelutauon, jotta ryhmät voisivat päivittää tilanteen.

10 minuutin neuvottelutauko

Valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen päätti kello 18.03, että valtuusto pitää kymmenen minuutin neuvottelutauon.

Yksilöpuheenvuorot jatkuvat

Ville Kaunisto, kok.

Olemme täällä lasten ja nuorten asialla. On tärkeää muistaa, että edetään yhdessä ja toisiamme kunnioittaen.

Jenny Hasu, kesk.

Päätöksentekovalmiutta tuntuu nyt löytyvän. Valtuustoryhmä on valmis päätöksentekoon tänään, tässä ja nyt.

Jouni Suninen, s-ks.

Kannatan Mika Bymanin muutoesitystä.

Äänestys asian uudelleen valmistelusta

Nyt käsitellään asian uudelleen valmisteluun laittamista. Valtuusto etenee seuraavaksi äänestykseen.

Äänin 55 - 3 asian käsittelyä jatketaan. Tyhjää 1.

Jari Larikka, kok.

Kokoomus on kaupunginjohtajan esityksen takana. Olemme ihmeissämme seuranneet asian käsittelyä. Tätä on vuosi valmisteltu, mutta välillä on hierottu poliittisia sopimuksia siihen malliin kuin tätä valmistelua ei olisi tehtykään.

Juha Huhtala, vihr.

Faktojen pohjalta on ollut helppo päätyä siihen, mihin ryhmämme on päätynyt. Nyt saamme päätettäväksemme esityksen, jossa 50 oppilaan ikäluokka jaetaan kolmeen kouluun. Oppilaat joutuvat täysin eriarvoiseen asiaan. Ihmettelen, että edunvalvonta on keskittynyt seiniin.

Antti Koivisto, sd.

Ihan liikaa käydään keskustelua koulujen lukumäärästä. On neljä tavoitetta: opetuksen laatu, kaupungin talous, palvelutarpeen muutokset ja neljäntenä kytkeytyminen paikallisyhteisöön.

Onko meillä tänään rohkeutta katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen tehdä ratkaisu, joka täytyy edellämainitut tavoitteet?

Jorma Liukkonen, vas.

Ummeljoen koulu. Se puuttuu kaupunginhallituksen listasta. Ei ole mitään järkeä lakkauttaa tällaista koulua. Esitän, että Ummeljoen koulu lisätään säilytettävien koulujen listaan.

Jenni Aikio, vihr.

Olen huolissani siitä, että emme kohtele kaikkia kouvolalaisia yhdenvertaisesti. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa rakentaa enää yksisarjaisia kouluja. Miltä tilanne näyttää kymmenen vuoden päästä? Pidän tilannetta hyvin erikoisena.

Mika Byman, vas.

Kannatan valtuutettu Liukkosen esitystä. (Liukkonen esitti Ummeljoen koulun säilyttämistä).

Sakari Smeds, kd.

Voi olla oikeastaan olla aika tyytyväinen, että olemme näin lähellä toisiamme. Olisi toivottavaa, että vieläkin suurempi yksimielisyys löytyisi.

En ole hyvin huolissani siitä, että saisimme tästä kovin suurta jännitettä keskenämme. 18 ja 20 ovat aika lähellä toisiaan.

Esitän lisäystä: tilahallinnon toimintatapa ja resurssointi tulee tarkentaa siten, että koulukiinteistöillä on aidosti talonmieshenkinen vastuuhenkilö.

Verna Sydänmaanlakka, sd.

Erityisoppilaat, erityisen tuen oppilaat ovat tulleet esille useissa puheenvuoroissa.

Mielestäni heistä on puhuttu vähän, olisin toivonut läpinäkyvyyttä heidän osaltaan myös valmisteluprosessissa.

Tiedän, että koulukyydit tulevat hyvin suurella todennäköisyydellä lisääntymään.

Harri Helminen, sd.

Elimäen ja Anjalan osalta tavoitteet toteutuvat mielestäni. Lisäksi on syytä muistaa, että Ummeljoen koulu tulee lakkaamaan. Siellä on 60 - 70 oppilasta. Osa siirtyy Anjalan kouluun. Jos katsomme uuden ajan malleja, tämä on oikein kannatettava ratkaisu.

Ei Anjalan taajama ole mikään taantuva taajama. Se kehittyy, jos annamme sen kehittyä.

Sanna Tähtinen, sd.

On tullut vahvaa kritiikkiä liittyen eteläisen Kouvolan kouluverkkoon. Puhutaan koko ajan, että pitää satsata opetuksen laatuun eikä seiniin.

Onko unohtunut se seikka, että opetus on laadukasta jo nyt?

Tapio Karvonen, kok.

Näkisin, että kaksisarjainen alakoulu on paras tapa toteuttaa opetusta. Sillä saamme synergiaetuja, ja se helpottaa myös ongelmatilanteissa.

Myllykoskelaisena en mitenkään näe Myllykoskea lamaantuneena seutuna. Pitäisikö minun ajatella, että siellä tarvittaisiin kolme koulua. Ei. Yksittäisen kylän elinvoimaa ei tässä voida arvioida.

Tämä pitäisi nähdä verkkoratkaisuna, ei yksittäisiä kouluja koskevana ratkaisuna.

Jari Käki, ps.

Ryhmä esitttää 22 koulun mallia siten, että lasten ja nuorten lautakunnan esitykseen lisätään Pilkanmaan ja Vahteron koulut.

Sinikka Rouvari, kok.

Meillä on alkanut nurkkakuntainen peli, jota paljolti miespuoliset valtuutetut käyttävät.

Mielestäni Nuorisokeskus Anjala on hyvin työllistetty yksikkö, enkä tiedä, vahvistuvatko toiminnot siellä tällä ratkaisulla.

Toivon, että päätös ratkaistaan järkisyillä-

Arto Sahamies, kd.

Kannatan Sakari Smedsin esitystä (Smeds esitti talonmiesmallin vastuuhenkilöä kouluihin).

Jouni Suninen, s-ks.

Kannatan Käen esitystä, että Vahteron koulu säilytetään. Kannatan myös valtuutettu Liukkosen esitystä. (Liukkonen esitti Ummeljoen koulun säilyttämistä).

Kaisa Spies, vihr.

Nykykoulu on hyvin erilainen ja nykyopetus on hyvin erilaista kuin ennen. Meidän lapset ovat samanlaisissa kouluissa, missä heidän isovanhempansa ovat opiskelleet.

Ohjausryhmä lähti rakentamaan nykykoulua ja tulevaisuuden koulua. 18 koulun malli toteuttaa tulevaisuuden koulua. Se on linjakas ja tasa-arvoinen malli.

Joka esittää jotain muuta kuin 18 koulun mallia, saa erityisen velvollisuuden perustella kantaansa.

Niina Ristolainen, sd.

Kannatan lautakunnan ja hallituksen esitystä. Erityistä tukea tarvitsevien tilanne tulee ottaa vakavasti tarkasteluun.

Omien lasten kokemusten perusteella isoon kouluun meneminen on aina jännittänyt, pieneen kouluun meneminen ei niinkään.

Pekka Korpivaara, kok.

Päätösehdotuksen tulisi olla selkeä, jotta tietäisimme, mitä se tarkoittaa.

Päätösehdotuksessa on kohta, jossa esitetään alueellisia huomioita. Mitä esimerkiksi Valkealan huolellinen valmistelu tarkoittaa päätöksenä ja päätöksessä?

Pikkaisen pitäisi olla konkretiaa enemmän eikä mitään tällaisia toivelistoja.

Jorma Liukkonen, vas.

Kannatan lämpimästi Smedsin esitystä. (Smeds esitti talonmiesmallin vastuuhenkilöitä kouluihin).

Matti Lindholm, kok.

Tässä tehdään kouluratkaisuja jopa 40 vuoden päähän. Silloin ei saisi antaa kovin suurta painoarvoa sille, missä on tähän asti oltu.

Mikä tekee Anjalasta erilaisen kuin vaikkapa Naukiosta? Tasa-arvoa kaipaisin kaupungin sisälle.

Birgit Koskela, kok.

Varsinkaan Anjalan alueen oppilasmäärä ei vastaa työlle esitettyjä tavoitteita. Sinne jäisi kahden kolmen kilometrin välein useita kouluja.

Millä perusteella Anjalan alueelle olisi viisi koulua jäämässä?

Jenni Aikio, vihr.

Yksittäisten koulujen esiin nouseminen johtuu siitä, että niiden kriteerit poikkeavat muista.

Sari Hyytiäinen, vihr.

20 koulun malli ei ole missään mielessä tasa-arvoinen. Olen hyvin huolissani siitä, miten eri alueilla asuvia oppilaita kohdeltaisiin. Erityisesti Korian tilanteesta olen surullinen. Koria tarvitsee yhtenäiskoulun.

Marja-Leena Vainio, sd.

Alusta alkaen olisi pitänyt laittaa jonkinlainen aikajana asioille. Jos esimerkiksi Ummeljoki on poistumassa, selkeät viestit kouluille siitä, kuinka kauan he voivat jatkaa koulutyötä.

Juha Huhtala, vihr.

On harmillista, että täällä on tullut esille tällaisia yllätyspommeja.

Laaksolle on pakko sanoa, että meillä on paksu nippu tietoja nenän edessä, ja niiden perusteella on päätös tehtävä.

Ville Kaunisto, kok.

Esitän, että 18 koulun malli hyväksytään.

Jari Larikka, kok.

Kannatan valtuutettu Kauniston esitystä. Onhan se 18 koulun malli tasa-arvoinen ja valtuuston valitsemien työryhmien tekemä ja kaiken lisäksi yksimielinen.

Sari Melkko, sd.

Toivon, että Tähteenkadun koulun kuten myös muidenkin koulujen erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan.

Matti Lindholm, kok.

Jos en istuisi tässä salissa, olisin kouluverkosta eri mieltä. Valtuutetetuilla on eri tiedot kuin tavallisilla kuntalaisilla. Faktat puhuvat Korian yhtenäiskoulun puolesta.

Rakennetaanko uusi koulu Elimäelle, jossa ikäluokkaennuste on 20 oppilasta vai Korialle, jossa on jopa 70 oppilaan ikäluokka?

Harri Helminen, sd.

Ei me Nybergin kanssa enää mitään kouluja tarvita. Me ajamme ihmisten asioita täällä.

Manskiin mätetyt rahat olisivat menneet paljon parempaan esimerkiksi kouluissa.

20 minuutin tauko

Valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen päättää kello 19.32, että nyt pidetään 20 minuutin tauko.

Yksilöpuheenvuorot jatkuvat

Maija Lehtomäki, kesk.

On puhuttu paljon tasapuolisuudesta ja tasa-arvosta. Jos Korialla olisi jo koulurakennus, se olisi ok. Mutta kun rakennus on Elimäellä, ja se voi siellä ihan hyvin jatkaa.

Olen mielelläni kyläpoliitikko, jos se on järkevää.

Henna Hovi, sd.

Vahvasti tämä näyttää henkilöityvän. Tämä pohjaesitys ei ole minun kirjoittamani. Tehtaanmäen koulu on liian arvokas jätettäväksi tyhjilleen. Jatkokäyttö on selvitettävä.

Matti Lindholm, kok.

Kun on aina näin tehty, on se erityisen ongelmallinen lähtökohta. Kouluja pitäisi miettiä sinne 40 vuoden päähän.

Koria on yksi harvoista kasvavista taajamista. Minkä takia Korian kasvuvauhtia halutaan tyynnytellä tässä, kun korialaisia nuoriaa kiusataan tässä vanhan historian takia? Historian takia, josta halusimme irti. Kun se yläkoulu on aina ollut siellä Elimäelle. Ei sen siellä tarvitsisi enää olla.

Pekka Korpivaara, kok.

Uusi toimitilajohtaja on puuttunut hyvin asioihin. Hän on ottanut tosissaan koulurakennusten kuntoasiat.

Jari Larikka, kok.

Harri Helmiselle: Sitä en ymmärrä, että jos sanot, että ajattelemme omien äänestäjiemme etuja.

Viimeiselle viikolle tuodaan ajatus, että meidän pitää ruveta ajattelemaan äänestäjiä joiltakin alueilta. Täytyisi miettiä, mikä on todella tärkeä asia.

Janne Wall, kesk.

Omaan mielipiteeseen Elimäen kohdalla vaikuttaa tasa-arvokäsitys. Tällä on suora vaikutus lukion jatkumoon Elimäellä. Nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa, vaikka tässä olemme peruskouluverkkoa värkkäämässä.

Jonkun arvon laittaisin kuntien väliseen yhteistyöhönkin, jonka Lapinjärvi tuo tullessaan.

Koria on upea ja kehittyvä taajama, mutta aikamoinen taival tulee, jos kirkonkylältä koulu lopetetaan.

Matti Lindholm, kok.

Jos Elimäen mallilla mennään, Jaalaan voidaan rakentaa yhtenäiskoulu ja kuljettaa sinne muualta oppilaita ylläpitämään taajaman elinvoimaa.

Lapinjärven koululaiset voitaisiin Korialla menettää, mutta siitäkään ei ole varmuutta. Haluaisin Elimäen lukion jatkavan, jos ajattelisin tunteella, mutta ajattelen faktoilla.

Kimmo Jokiranta, kesk.

Korialaisena ilahduttaa suunnattomasti, kun Koria on saanut niin paljon puolustajia. Aiemmin puolustajat ovat olleet vähissä.

Elimäen kirkonkylältä on matkaa pääkaupunkiseudulle tunti. Se ei ole paha matka. Koulun sijaitseminen Elimäellä on oiva esimerkki siitä, että kun kaikki liikkuvat vähän, kenenkään ei tarvitse liikkua paljon.

10 minuutin neuvottelutauko

Sari Hyytiäinen (vihr.) pyysi neuvottelutaukoa, johon puheenjohtaja suostui.

Yksilöpuheenvuorot jatkuvat

Maria Palmroos, nuorisovaltuusto

Hyvää ja kriittistä keskustelu on täällä ollut tänään. Toivomme tulevan valmistelutyön ottavan nuoret entistä paremmin huomioon.

Jukka Silén, kok.

Järjellä vai tunteella? Näitä päätöksiä pitäisi tehdä ehdottomasti järjellä. Kokonaiskuva ja visio pitää olla selkeä.

Tehtaanmäen jatkokäyttö. En oikein ymmärrä, miten se liittyy kouluverkkoon? Se on toki tärkeä Alvar Aallon luomus, mutta silti kaksi asiaa sotketaan.

Äänestykset

Kauimpana pohjaesityksestä olevista muutosesityksistä äänestetään ensin.

Ensin toisiaan vastaan ovat Käen esitys Vahteron ja Pilkanmaan koulun säilyttämisestä sekä Kauniston 18 koulun mallin hyväksymisestä.

Kauniston muutosesitys voitti äänin 24 - 20. Tyhjiä 15.

Seuraavaksi vastakkain ovat Liukkosen muutosesitys Ummeljoen koulun säilyttämisestä ja Kauniston esitys 18 koulun mallin säilyttämisestä.

Kauniston esitys voitti äänin 27 - 17. Tyhjiä 14.

Lopullinen äänestys

Vastakkain ovat Kauniston esittämä 18 koulun malli ja kaupunginhallituksen pohjaesitys 20 koulun mallista.

Pohjaesitys voittaa äänin 39 - 20.

Valtuuston päätös tarkoittaa sitä, että Kouvolassa on jatkossa 20 koulua.

Kouvolan 20 peruskoulua jatkossa

Myllykoski-Inkeroinen:

Inkeroisten yhtenäiskoulu, Sippolan alakoulu, Myllykosken yhtenäiskoulu, Anjalan alakoulu ja Tehtaanmäen koulu.

Koria-Elimäki:

Elimäen yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1-9.) ja Korian alakoulu.

Keskusta:

Eskolanmäen yhtenäiskoulu, Sarkolan alakoulu, Mansikkamäen alakoulu, Keskustan yhtenäiskoulu.

Kuusankoski-Jaala:

Jaalan alakoulu, Kymintehtaan alakoulu, Keskustan alakoulu, Voikkaan alakoulu ja Kuusankosken yläkoulu.

Valkeala:

Jokela-Niinistö alakoulu, Valkealan yhtenäiskoulu, Utti-Kaipiainen-koulu ja Pohjois-Valkealan alakoulu.

Tiistai, kello 10.10: Korjattu Pertti Palorannan asema perussuomalaisten varavaltuutettuna.