Kouvolaan tulee tänä vuonna 15 uutta kiintiöpakolaista — Kaupunki saa valtiolta vajaat 800 000 euroa pakolaisten kotouttamiseen

Kouvola saa pakolaisista toiseksi eniten korvauksia kaakon kunnista. Korvaussumma laski kuudella prosentilla aiemmasta.

aop

Kouvolaan ja Kotkaan tulee tämän vuoden aikana yhteensä 30 kiintiöpakolaista.
Kouvolaan ja Kotkaan tulee tämän vuoden aikana yhteensä 30 kiintiöpakolaista.

Kouvolaan tulee tänä vuonna arviolta 15 uutta kiintiöpakolaista. Tavoite on, että pakolaiset asettuvat Kouvolaan lokakuun loppuun mennessä.

Kiintiöpakolaisten kansalaisuudet eivät ole vielä tiedossa. Tänä vuonna Suomeen tulevat kiintiöpakolaiset ovat Turkissa olevia syyrialaisia tai Sambiassa olevia kongolaisia, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi kertoo.

Kiintiöpakolaiset haastatellaan lähtömaissa. Sen jälkeen maahanmuuttovirasto päättää, ketkä otetaan kiintiöpakolaisiksi. He muuttavat suoraan siihen maahan ja kaupunkiin, jonne heille on paikka myönnetty.

Kouvolan kaupunki saa valtiolta vajaat 800 000 euroa korvausta pakolaisten kotoutumisen edistämiseen.

Summa on kuusi prosenttia pienentynyt edellisvuodesta. Kouvola saa silti kaakon kunnista toiseksi eniten korvausta pakolaisten kotouttamisesta. Rahat maksaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kouvola ja Kotka ainoat kiintiöpakolaiskunnat

Kaakkois-Suomessa kiintiöpakolaisia vastaanottavat vain Kotka ja Kouvola. Kotkan saama korvaus on 1,6 miljoonaa euroa. Summa nousi vuodessa yli 20 prosenttia.

Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.

Valtio maksaa laskennallista korvausta kunnille turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneista kolmen vuoden ajan. Kiintiöpakolaisista korvausta maksetaan neljän vuoden ajan.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnat saivat valtiolta yhteensä yli 2,6 miljoonaa euroa kotoutumislain mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Vuonna 2017 korvausten määrä oli yli 2,5 miljoonaa euroa.

Kunnat saavat korvauksia myös muusta

Laskennallisten korvausten lisäksi kunnille maksetaan kotoutumislain perusteella korvauksia muun muassa pakolaistaustaisten erityis-, tulkkaus- ja toimeentulotukikustannuksiin sekä alkukartoituksen laadintaan. Kunnat saavat myös korvauksia paluumuuttajista aiheutuviin kustannuksiin.

Toisin kuin automaattisesti maksettavia laskennallisia korvauksia on kuntien haettava muita korvauksia valtiolta. Silloin kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan.

Kuntien on mahdollista saada lisäksi korvauksia pakolaisten vastaanottoon työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta. Sylvia-hankkeesta kunnat voivat saada laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Lisäksi kunnat voivat saada Sylvia-hankkeelta tukea hätätapauksina Suomeen saapuvien kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisesta. Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen kunnat saivat Sylvia-hankkeen kautta yli 130 000 euroa.