Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi yt-tuloksen ja enintään yhdeksän henkilön irtisanomisen — Loppuosan 111 henkilötyövuoden vähennyksestä kaupunki kasaa eläköitymistä hyödyntämällä ja vähentämällä määräaikaisia

Irtisanomiset kohdistetaan lähinnä johto- ja esimiestehtäviin. Noin joka kymmenes johtaja, päällikkö tai muu esimies saa lähteä.

Katja Juurikko

Osalla Kouvolan kaupungin työntekijöistä työaika käy vähiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yt-neuvottelujen lopputuloksen 111 henkilötyövuoden vähennyksestä.
Osalla Kouvolan kaupungin työntekijöistä työaika käy vähiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yt-neuvottelujen lopputuloksen 111 henkilötyövuoden vähennyksestä.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupungin yt-neuvottelujen tuloksen ja työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman.

Kouvola vähentää henkilöstöään 111 henkilötyövuodella vuosina 2019—2020. Tällä saavutetaan noin 5 miljoonan euron kustannussäästöt. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä.

Taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotaan enintään yhdeksän henkilöä lähinnä johto- ja esimiestehtävistä syyskuun loppuun mennessä. Muuten vähennykset toteutetaan pääasiassa eläkkeelle siirtymisiä hyödyntämällä ja määräaikaisia vähentämällä.

Ennen irtisanomista kaupunki kartoittaa irtisanottavien eläkemahdollisuudet ja lain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö uusiin tehtäviin.

Isoin vähennys kasvatuksen ja opetuksen toimialalta

Kaupunki vähentää vakinaista henkilöstöä 66 henkilötyövuoden ja määräaikaisia 45 henkilötyövuoden verran. Vähennykset jakaantuvat eri toimialoille.

Konsernipalveluista vähennetään yhteensä 14 henkilötyövuotta, kasvatuksesta ja opetuksesta 54, liikunnasta ja kulttuurista 12 sekä asumisen ja ympäristön toimialalta 31. Suurin osa vähennyksistä kohdistuu hallinto- ja toimistohenkilöstöön sisältäen päälliköt ja asiantuntijat, opetushenkilöstöön ja tekniseen henkilöstöön.

Kaupungilla on nyt noin 200 vakinaista esimiestä, joista aiotaan vähentää noin joka kymmenes. Yhteensä 19 johtajan, päällikön tai muun esimiehen tehtävää vähennetään vuoden 2020 loppuun mennessä ja kahden vuonna 2021.

Elokuun loppuun mennessä toimialat selvittävät myös palveluverkot. Tavoitteena on säästää kuusi miljoonaa euroa sekä kiinteistö- että henkilökustannuksista.

Kaupunginhallitus asetti huhtikuussa yt-neuvottelujen tavoitteeksi sadan henkilötyövuoden eli yhteensä 4 miljoonan euron säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän lisäksi tavoitteena oli 60 henkilötyövuoden lisäsäästöt vuoden 2021 loppuun mennessä eli yhteensä noin 6,5 miljoonan euron säästöt.

Pääluottamusmiehet: Vähennykset kohdistuvat osin vääriin ammattiryhmiin

Kaupungin henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet jättivät yt-neuvottelujen päättyessä kannanoton kaupunginhallitukselle ja yhteistyöryhmän pöytäkirjaan.

Pääluottamusmiesten mielestä yt-neuvottelujen lähtökohtana oli selvittää, onko Kymsoteen vuodenvaihteessa siirtyneen henkilöstön jälkeen kaupungin palvelukseen jäänyt ylimääräistä resurssia. Heidän mielestään tarkastelun olisi tullut kohdentua tässä kohtaa vain hallintoon ja organisaatioon.

— Nyt suunnitelmassa on esitetty vähennyksiä ammattiryhmiin, joiden tehtävät eivät liity Kymsoten toimintaan vaan ovat palvelutuotannon perustehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjastovirkailijat, koulunkäynninohjaajat, siivoojat ja tuntiopettajat, pääluottamusmiehet sanovat lausunnossa.

Pääluottamusmiesten mielestä tämänkaltaiset vähennykset olisi tullut nostaa tarkasteluun vasta palveluverkkoselvityksen jälkeen.

Luetuimmat