Kouvola harkitsee uudelleen viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta — "Lapsen kannalta se olisi loistava asia, mutta säästöpaineet ovat yhä samat"

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua ja tuplaa valtion rahoitusosuuden.

Jussi Lopperi

Kouvolassa on tällä hetkellä noin 770 viisivuotiasta, joista reilut 600 on varhaiskasvatuksen piirissä.
Kouvolassa on tällä hetkellä noin 770 viisivuotiasta, joista reilut 600 on varhaiskasvatuksen piirissä.

Kouvola ottaa uudelleen harkittavaksi viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen. Asian tulee lasten ja nuorten lautakunnan käsittelyyn joulukuussa, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajentaa kokeilua maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Ministeriö avasi kunnille haun ensi vuotta koskevaan kokeiluun, jossa valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu.

Ministeriön avustus kattaa jatkossa 40 prosenttia asiakasmaksutulojen vähenemisestä, kun osuus kokeilun ensi vaiheessa oli 20 prosenttia.

Kokeilun ensimmäinen vaihe alkoi elokuussa, ja siihen valittiin mukaan 19 kuntaa eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä on ollut arviolta 12 400 viisivuotiasta lasta.

Ensi vuoden kokeiluun voivat päästä sekä uudet hakijat että kokeilussa jo mukana olevat kunnat.

Kouvolan taloudelliset olosuhteet yhä samat

Kouvola ei hakenut mukaan kokeilun ensimmäiseen vaiheeseen. Syinä tähän olivat pelko asiakasmaksutulojen menetyksestä sekä tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen puute.

Olosuhteet eivät ole kehittyneet parempaan suuntaan. Kaupunki tavoittelee kovia säästöjä, Kuusisto muistuttaa.

— Lapsen kannalta maksuton varhaiskasvatus olisi aivan loistava asia.

Kuusisto laskee, että jos viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus toteutuisi, Kouvolalta jäisi saamatta noin 300 000 euron asiakasmaksutulot.

Henkilöstö- ja toimintakulut kasvaisivat noin 500 000 euroa vuodessa. Investoinnit ja tilakustannukset vaatisivat noin 1—2 euroa miljoonaa vuodessa.

— Ministeriön kompensaatio kohdistuu vain menetettyihin tuloihin, ei kokonaiskustannuksiin.

Opetusministeriön mukaan viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa vähäisempää kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Osallistumisaste jää Suomessa alle euroalueen ja 34 OECD-maan keskiarvon.

Kokeilussa kunnille tarjotaan mahdollisuus antaa viisivuotiaille 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta.