Markankylässä saneerataan vesijohtoja ja katuja seitsemällä miljoonalla kolmen vuoden aikana

Hulevesijärjestelmän rakentaminen ja siihen kuuluva liittymismaksu ovat herättäneet tyytymättömyyttä asukkaissa.

Lumikki Haaja

Markankylässä saneerataan vesijohtoja ja katuja seitsemällä miljoonalla kolmen vuoden aikana

Markankylän asuntoalueella alkaa syyskuussa laaja vesihuoltoverkoston saneeraustyö, joka toteutetaan kolmen vuoden aikana. Kouvolan Veden ja kaupungin yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa kunnostetaan talousvesijohdot ja viemärit ja rakennetaan hulevesijärjestelmä. Samalla uusitaan katurakenteet.

Alueella on noin 150 kiinteistöä, ja se on urakkaa varten jaettu neljään alueeseen. Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä sanoo, että töitä tehdään yhdellä tai korkeintaan kahdella lohkolla kerrallaan, jotta asukkaille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Erkkiheikkilä oy. Toimitusjohtaja Arttu Heikkilä kertoo, että katselmukset alueella alkavat heti syyskuun alussa ja työt todennäköisesti kuun puolivälissä. Urakka alkaa Lähdepellontieltä. Jos säät ovat suotuisat, se saattaa edetä tämän vuoden aikana Kyöperiläntielle. Alueella tulee olemaan poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä töiden vuoksi.

kartta.JPG

Kymmenien miljoonien korjausvelka

Urakan hinta on noin 7 miljoonaa euroa, josta Kouvolan Vesi maksaa 5,3 miljoonaa ja Kouvolan kaupunki 1,7 miljoonaa. Kyntäjän mukaan kyseessä on Kouvolan ensimmäinen suuren mittakaavan aluesaneeraus. Erkkiheikkilä toteuttaa koko urakan, järjestää asukkaille tilapäisen vedenjakelun ja vastaa heidän kysymyksiinsä päivystysnumerossa.

— Niin Kouvolassa kuin muuallakin Suomessa on vesijohtoverkostoissa merkittävästi korjausvelkaa, ja Kouvolassakin se on kymmenien miljoonien suuruinen. Markankylän verkosto on rakennettu 1950- ja 60-lukujen vaihteessa, ja saneeraus auttaa parantamaan veden laatua ja toimitusvarmuutta entisestään, Kyntäjä toteaa.

Liittymismaksu harmittaa

Hulevesijärjestelmän rakentaminen on herättänyt tyytymättömyyttä alueen asukkaiden joukossa. Sade- ja sulamisvedet ovat aiemmin kulkeutuneet Ojakorventien alittavaa rumpua pitkin Kymijokeen.

Saneeraustyön yhteydessä rumpu korvataan ritiläkaivolla, joka liitetään hulevesijärjestelmään. Asukkaita harmittaa hulevesijärjestelmän liittymismaksu, joka on noin 850 euroa.

— Markankylä on asemakaava-aluetta, ja Kouvolan kaupunki määrittää sen, mille alueelle hulevesiverkko rakennetaan. Verkko palvelee laajasti koko alueen käyttämistä, Kyntäjä toteaa.

Liittymisvelvollisuudesta on säädetty vesihuoltolaissa. Kyntäjä vetoaa asiassa pidemmällä aikavälillä saavutettavaan säästöön.

— Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolle tulevista vesistä 60 prosenttia on ei-jätevesiä eli hulevesiä. Niiden vähentäminen on yksi tavoite, ja toinen on alueen kuivattaminen hallitulla tavalla.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset