Kouvolan lumenkaatopaikkaa ei siirretä Hinkismäkeen vielä moneen vuoteen — Asukkaiden vastustama muutos odottaa Kuutostien suunnitelmien toteutumista

Uuden lumenkaatopaikan tiesuunnitelmat tulevat pian yleisesti nähtäville.

Lumikki Haaja

Tanttarin lumenkaatopaikka täyttyi ääriään myöten viime talvena. Kuva helmikuulta.
Tanttarin lumenkaatopaikka täyttyi ääriään myöten viime talvena. Kuva helmikuulta.

Kouvolan lumenkaatopaikkaa ei todennäköisesti siirretä Tanttarista Hinkismäkeen vielä vuosiin. Kouvolan suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo kertoo, että muutos on kytköksissä Kuutostien muuttamiseen nelikaistaiseksi.

Suunnitelmaan kuuluu Tanttarin lumenkaatopaikan vieressä olevan ratapenkan muuttaminen osaksi Kymenlaaksontietä, jolloin sitä ei voi enää käyttää lumenajoon.

— Ennen tämän toteutumista muutokseen ei ole tarvetta. En tiedä, miten valtion rahat riittävät tiesuunnitelman toteutukseen, mutta aikaa voi kulua ainakin 5—10 vuotta, Kimmo sanoo.

Uuden lumenkaatopaikan tiesuunnitelmat on laadittu ja ne tulevat todennäköisesti kuluvan kuukauden aikana julkisesti nähtäville. Sen jälkeen asukkailla on kaksi viikkoa aikaa kommentoida niitä.

Lumenkaatopaikan siirtäminen on herättänyt vastarintaa Kasarminmäen alueen asukkaissa. Uusi paikka on sijoitettu kaavassa Hinkismäen ulkoilureitin sisälle. Asukkaat ovat olleet huolissaan muun muassa maaperän saastumisesta, liikenneturvallisuudesta ja asuntojensa arvon alenemisesta.

Asukkaat toimittivat viime vuoden marraskuussa vetoomuksen asiasta Kouvolan tekniselle johtajalle Hannu Tyllille. Kesäkuussa Hinkismäellä järjestettiin asukkaille maastokatselmus. Lumenkaatopaikan sijoittamista Hinkismäkeen on perusteltu paikan keskeisellä sijainnilla. Valtaosa kuljetettavasta lumesta tulee keskustan alueelta.

Alun perin suunnitelmissa oli luopua Tanttarin paikasta viime talven jälkeen. Muutosta on perusteltu myös tarpeella vähentää lähelle nousevan Ratamokeskuksen vesikuormitusta.

— Lumesta tulee sulamisvettä noin miljoona litraa vuorokaudessa, alle 20 litraa sekunnissa. Tämä on melko rauhallinen virtaus, eikä sitä ole koettu merkittäväksi, Kimmo toteaa.