Kouvolaan, Kuusankoskelle, Veturille? Kouvolan kaupunki kysyy, mikä uuden uimahallin sijoittamisessa on tärkeää

Harri Teitto

Urheilupuiston uimahallin kohtalo on muiden kaupungin uimahallien tavoin auki.
Urheilupuiston uimahallin kohtalo on muiden kaupungin uimahallien tavoin auki.

Mikä on tärkeää uimahallin sijainnissa? Mitä kulkuvälineitä käytät kun käyt uimassa? Kuinka tärkeää on, että uimahallin lähellä on palveluja? Tällaisia asioita kysytään Kouvolan kaupungin verkkosivuilla olevassa uimahallikyselyssä.

Kysely on osa uuden uimahallin suunnitteluprosessia. Uuden uimahallin suunnitelun on määrä alkaa tänä vuonna.

Uimahallin paikaksi on kaavailtu muun muassa Kouvolan urheilupuistoa ja kauppakeskus Veturin lähistöä Tervaskankaalla. Myös Kuusankoski on mainittu mahdollisena sijoituspaikkana.

– Kyselyllä pyritään saamaan tietoa siitä, mitä asioita kuntalaiset pitävät tärkeinä uimahallin sijaintiin liittyen. Tietoa hyödynnetään eri sijaintivaihtoehtojen vertailussa, ennakkovaikutusten arvioinnissa ja sijaintipäätöksen valmistelussa, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen sanoo.

Lisäksi kaupunginvaltuutetut voivat hyödyntää kyselyn vastauksia lopullista sijaintipäätöstä tehdessään.

Kouvola suunnittelee uimahalliverkostonsa uudistamista niin, että tulevaisuudessa kaupungissa on nykyistä vähemmän uimahalleja, mutta ne ovat nykyaikaisempia kuin nyt käytössä olevat ja peruskorjauksia tarvitsevat uimahallit.

Uuden uimahallin kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa.

Nyt menossa olevan kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin mukaan uimahallin jatkosuunnittelussa.

– Myöhemmin tehtävällä tarveselvityksellä selvitetään toiminta-, tilatarve- ja kustannuskokonaisuus. Siihen osallistetaan kuntalaiset ja eri sisäiset ja ulkoiset toimijatahot, Mäkipaakkanen sanoo.

Kysely löytyy Kouvolan kaupungin verkkosivuilta ja on avoinna tammikuun loppuun asti.