Ratamokeskuksen urakoitsijasta päätetään perjantaina — Alkuperäinen kilpailutus keskeytettiin, koska tarjouksia tuli vain yksi

Toisella kierroksella oli mukana useita valtakunnallisia yrityksiä.

Noora Vilamaa

Ratamokeskuksen paalutus tehtiin valmiiksi kesällä, ja nyt tontti odottaa rakentajaa. Kuva heinäkuulta.
Ratamokeskuksen paalutus tehtiin valmiiksi kesällä, ja nyt tontti odottaa rakentajaa. Kuva heinäkuulta.

Ratamokeskukselle saataneen perjantaina vihdoin rakentaja, kun Carea-Sairaalat oy:n hallitus saa päätettäväkseen esityksen rakennusurakoitsijasta.

Tarjouskilpailu tyssäsi alun perin hyväksyttävien tarjousten puutteeseen. Niitä tuli vain yksi, minkä vuoksi riittävää vertailua hintojen kesken ei voitu tehdä. Hallitus päätti heinäkuun alussa keskeyttää pääurakoitsijan hankinnan.

Samalla aloitettiin uusi kilpailutus neuvottelumenettelynä. Se tarkoittaa, että kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät voivat tehdä osallistumishakemuksen, ja niiden perusteella valitaan ehdokkaat, joiden kanssa neuvotellaan hankintasopimuksen ehdoista.

Määräaika päättyi elokuussa. Ehdolle ilmoittautui useita valtakunnallisia yrityksiä, joiden joukosta valittujen kesken käytiin tarjouskilpailu.

Neuvottelumenettelyn aikana pidettiin esillä mahdollisuutta jakaa urakka usean yrityksen kesken. Perjantaina päätettäväksi tulevassa esityksessä on kuitenkin vain yksi urakoitsija.

Mikäli alkuperäinen kilpailutus olisi tuottanut riittävästi tarjouksia, valittu urakoitsija olisi voinut aloittaa työt elokuussa. Nyt aloitus siirtynee ensi vuodelle. Tontin paalutustyöt on saatu päätökseen.

Ratamokeskuksesta tulee yksiosainen ja neljään kerrokseen kohoava rakennus. Ensimmäiseen kerrokseen tulevat päivystys, kuvantaminen, laboratorio ja keittiö sekä henkilöstöruokala.

Toiseen kerrokseen sijoittuvat suun terveydenhuollon tilat, kuntoutustilat ja perusterveydenhuollon vastaanottoja. Erikoissairaanhoidon vastaanottotilojen keskellä sijaitsee hoitokeskus, jossa tehdään esimerkiksi tähystyksiä. Kaksi ylintä kerrosta on varattu 115 vuodepotilaalle.