Kullasvaaran terminaalialueen maanrakennustyöt kestävät pari vuotta — Pintakerrosta päästään tekemään parin vuoden sisällä, kun maapohja on painunut lujaksi

Rautatie- ja maantieterminaalin rakentaminen käynnistyy louhinnalla ja maan ajamisella pehmeälle terminaalikentälle.

Jussi lopperi

Ensimmäinen Kiina-juna lähti Kouvolasta kohti Xi’ania runsas vuosi sitten. Kouvolaan suunniteltu RR-terminaali mahdollistaa jopa 1100 metrin pituisten junien lastauksen ja purkamisen.
Ensimmäinen Kiina-juna lähti Kouvolasta kohti Xi’ania runsas vuosi sitten. Kouvolaan suunniteltu RR-terminaali mahdollistaa jopa 1100 metrin pituisten junien lastauksen ja purkamisen.

Kullasvaaraan suunnitellun rautatie- ja maantieterminaalin rakennustöiden on määrä käynnistyä loppiaisen jälkeen tammikuussa.

— Olemme edenneet ihan asetetun aikataulun mukaisesti. Joitakin toteutussuunnitelman pieniä teknisiä yksityiskohtia menee ensi vuoden puolelle, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva Kouvolan kaupungilta summaa.

Yleissuunnittelussa on varaus noin 1 500 työntekijälle alueella — Petteri Portaankorva

Kouvolan RRT-hankkeen nykyistä suunnitelmaa on tehty vuoden 2016 alusta. Terminaalialueesta tehtiin tosin jo vuonna 2015 tarveselvitys.

Rautatie- ja maantieterminaali on suunnitelman mukaan valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tiistaina järjestetyssä Kouvolan RRT 2016 — 2018 loppuseminaarissa katsottiin sekä peräpeiliin että tulevaisuuteen. Noin 170 hehtaaria käsittävän alueen liiketoiminnan sydämen muodostavat kaksi yli 1 100 metrin pituista terminaaliraidetta.

Teholassa on jo toimiva logistiikkakeskus. Uuden Kullasvaaran alueen logistiikka- ja yritysalueen uskotaan synnyttävän runsaasti työpaikkoja. Kouvolan kaupungin yhden strategisen kärkihankkeen odotetaan lunastavan paikkansa ensi vuosikymmenellä työpaikkojen keskittymänä.

— Yleissuunnittelussa on varaus noin 1 500 työntekijälle alueella, Portaankorva sanoo.

Työntekijöitä tarvitaan paljon ja hyvin monenlaisiin logistiikka-alan tehtäviin

Kuluvan vuoden aikana Kouvolasta on lähtenyt Kiinaan yli 30 junaa. Kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kinnosta arvioi, että Kouvolan RR-terminaalin myötä Kouvolassa on kova kysyntää liikenne- ja logistiikka-alan ammattilaisille.

— Tarvitsemme Kouvolaan työntekijöitä. Kyse ei ole vain huolitsijoista, autonkuljettajista ja trukinkuljettajista. Alalla on kysyntää paljon monipuolisemmille tarpeille.

Silkkitienäkin tunnetulla Pohjois-Euroopan ja Kiinan välisellä rautatiellä liikkuu nykyisin noin 350 000 konttia (TEU). Kyse on konttiliikenteen perusyksiköstä: TEU vastaa 20 jalkaa eli yhtä kuuden metrin pituista konttia. Konttimäärän arvioidaan kasvavan miljoonaan konttiin Kiinan ja Pohjois-Euroopan välillä.

Marraskuun 10. päivänä Kouvolasta Kiinan Xi`aniin avautuneen silkkitien pituus on noin 9 000 kilometriä. Matka taittuu noin 1 100 kilometrin vuorokausivauhdilla, kun kaikki sujuu kuin rasvattu.

Jussi Lopperi, Jussi Lopperi

Kullasvaaraan rakennettavan rautatie- ja maantieterminaalin perustaksi louhitaan kalliota. Puut louhittavalta alueelta on jo kaadettu.
Kullasvaaraan rakennettavan rautatie- ja maantieterminaalin perustaksi louhitaan kalliota. Puut louhittavalta alueelta on jo kaadettu.

Liikennevirasto rakentaa vuonna 2021 Kouvolan RRT-terminaalin raiteet. Virasto vastaa raiteiden omistajana myös niiden kunnossapidosta. Terminaaliraiteet liitetään kummastakin päästä olemassa olevaan rataverkkoon. Sitä seuraava työvaihe on Kouvolan kontolla.

— Terminaalialueella tehtävien louhinta ja maansiirtotöiden jälkeen siirrymme katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamiseen, Petteri Portaankorva sanoo.

Terminaalialue on noin 32 hehtaarin suuruinen. Siihen liittyy noin kahden hehtaarin suuruinen rekkaparkki- ja pääporttialue. Alueen suunnittelusta vastaavan Destian projektipäällikkö Sami Laakso oli tiistaina toiveikas töiden käynnistymisestä tammikuun 7. päivänä.

— Jos hyvin käy, meillä on urakoitsija pian tiedossa ja rakentamien pääsee käyntiin, Laakso sanoi. Urakoitsijasta päätetään teknisessä lautakunnassa.

Rakennusurakan ensimmäistä vaihetta helpottaa kallion louhiminen työmaa-alueelta täyttömaaksi pehmeän maan lujittajaksi.

— Ylimääräisten rekkojen ei tarvitse ajaa alueella niin paljon, kun pehmeikölle saadaan maata työmaa-alueelta, Sami Laakso sanoo.

Logistiikkakeskuksen rakentumisen vaiheita

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (RRT) tarveselvitys tehtiin vuonna 2015.

Kouvolan kaupunki kilpailutti vuoden 2016 alussa Kouvolan RR-terminaalin (Rail Road Terminal) kaavarungon laatimisen.

Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2016 tehtiin useita selvityksiä, muun muassa Kouvolan RRT-alueen luontoselvityksen päivitys.

Destia valittiin kilpailutuksella alueen rakennussuunnittelijaksi. Suunnittelutyö käynnistyi maaliskuussa 2016.

Kaupunki käynnisti terminaalin maa-alueiden ja asuinkiinteistöjen hankinnat. Lunastustoimitusten loppukokous pidettiin toukokuussa 2017.

Maanhankinnan ohella toteutettiin ensimmäisen vaiheen asemakaavamuutos alueella. Sen pohjana oli jo aiemmin laadittu kaavarunko.

Rakennussuunnitelma valmistui kuluvan vuoden marraskuussa ja se hyväksyttiin marraskuun lopussa.

Asemakaavoitus hyväksyttiin 11.6.2018.

RRT-hanke on saanut Euroopan Unionin rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016—2018.

Terminaalin 1. vaiheen kokonaiskustannus on 39,8 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungin osuus on 33,9 miljoonaa euroa. Liikenneviraston osuus on 5,9 miljoonaa euroa.

Kaupunki on hakenut hankkeelle Euroopan komission liikenneväylien CEF-rahoitusta 7,7 miljoonan euron verran vuosille 2019—2023. Päätöstä tuen myöntämisestä odotetaan helmikuussa 2019.

Kokonaisarvoltaan RRT-hanke on noin 45 miljoonaa euroa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset