Kymenlaaksolaisen lammastilallisen tuomio koveni hovioikeudessa – Lampaiden laiminlyönnistä ja pahoinpitelystä kahdeksan kuukautta ehdollista ja pysyvä eläintenpitokielto

Mies oli oikeudessa selittänyt lampaiden huonoa kuntoa loisongelmalla.

Esa Jokinen

Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että tuomitun lammastilallisen on menetettävä eläimensä valtiolle. Hänellä ei kuitenkaan enää ole eläimiä. Kuvituskuvan lampaat eivät ole kyseiseltä tilalta eikä niitä ole kohdeltu kaltoin.
Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että tuomitun lammastilallisen on menetettävä eläimensä valtiolle. Hänellä ei kuitenkaan enää ole eläimiä. Kuvituskuvan lampaat eivät ole kyseiseltä tilalta eikä niitä ole kohdeltu kaltoin.

Iitin Vuolenkoskella lammastilaa pitäneen miehen eläinsuojelurikoksesta saama tuomio koveni Itä-Suomen hovioikeudessa. Miehen katsottiin syyllistyneen törkeään eläinsuojelurikokseen vuosien 2017–2019 aikana. Tila ei ole enää toiminnassa.

Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi viime marraskuussa antamassaan tuomiossa miehen hoitaneen useiden satojen lampaiden tilaa niin huonosti, että eläimille aiheutui tarpeetonta kärsimystä.

Tilalla käyneiden eläinlääkärien mukaan lampaat olivat olleet aliravittuja ja nähneet nälkää. Osa niistä oli menehtynyt aliravitsemukseen. Lampaiden hoitoa oli laiminlyöty monilla tavoin.

Tilalla eläintenhoitajana olleen todistajan mukaan mies oli kohdellut lampaita väkivaltaisesti. Hänen kouluttamattomat koiransa saivat juosta vapaina lampaiden seassa, ja ne olivat purreet ja repineet lampaita toistuvasti.

Mies oli oikeudessa kiistänyt eläinten laiminlyönnin ja pahoinpitelyn. Hän oli vedonnut tilaa pitkään vaivanneeseen loisongelmaan ja sanonut lampaiden laihuuden ja huonokuntoisuuden siitä. Hänellä oli esittää todistuksia loistartunnoista.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja lampaita koskevaan eläintenpitokieltoon vuoden 2021 loppuun asti.

Pysyvä eläintenpitokielto

Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati miehelle pysyvää eläinpitokieltoa. Valituksen mukaan lampaiden ongelmat eivät johtuneet loistartunnoista vaan puutteista ravinnon saannissa ja laadussa. Lampaiden määrä oli vaihdellut 300:n ja 600:n välillä, joten teot olivat kohdistuneet huomattavan suureen määrään eläimiä.

Vastauksessaan mies vetosi edelleen loisongelmaan ja sanoi monin osin korjanneensa puutteita saaneensa tarkastuseläinlääkäriltä moitteita. Hänen mukaansa tilalla oli normaalikuntoisia ja -painoisia lampaita enemmän kuin vähäinen määrä.

Mies vastusti pysyvää eläintenpitokieltoa vedoten heikkoon taloustilanteeseensa.

Hovioikeus asettui syyttäjän kannalle ja katsoi, että laiminlyönnit olivat kohdistuneet koko lammaslaumaan ja jatkuneet pitkään huolimatta viranomaisten määräyksistä.

Mies tuomittiin törkeästä eläinsuojelurikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen, ja hänelle määrättiin pysyvä, tuotantoeläimiä koskeva eläintenpitokielto.

Tuomio markkinointirikoksesta kumottiin

Käräjäoikeus oli antanut miehelle tuomion myös markkinointirikoksesta. Hän oli markkinoinut tuotteitaan internetin välityksellä harhaanjohtavilla tiedoilla, ilman elintarvikelain mukaista omavalvontasuunnitelmaa tuotteiden nettikaupan ja kuljettamistoiminnan osalta. Markkinoidusta toiminnasta ei ollut tehty ilmoituksia elintarvikevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle.

Mies vaati valituksessa tämän tuomion kumoamista. Hänen mukaansa markkinointirikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt, eikä hän ollut toiminut tahallaan.

Hovioikeus katsoi, ettei mies ollut antanut markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Syyte markkinointirikoksesta hylättiin.

Käräjäoikeus oli antanut tuomion myös ympäristönsuojelulain rikkomisesta, koska mies oli rakentanut laitumen liian lähelle talousvesikaivoa eikä ollut huolehtinut kuolleiden eläinten raadoista oikealla tavalla. Tästä tuomiosta ei valitettu.

Miehen on korvattava valtiolle puolustusasianajajansa palkkion lisäomavastuuta 1 000 euroa. Tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Päivitetty lammastilan sijainti 1.7. kello 15:24.