Kaupungin säästöt iskemässä veteraaniavustuksiin, liikuntajärjestöihin ja Kuulas -lastenteatterifestivaaliin, muiden muassa — Puolen miljoonan avustusleikkausten kohdentamista käsitellään lautakunnassa keskiviikkona

Kuulas-lastenteatteritapahtumalle ei myönnetä avustusta tuottajan palkkaamiseksi, liikunta- ja kulttuurilautakunnalle esitetään.

Anne Jokivirta

Kansainvälinen lasten teatteritapahtuma Kuulas on järjestetty Kuusankoskella jo yli 30 vuoden ajan. Nyt tapahtuma uhkaa jäädä ilman Kouvolan kaupungin tuella palkattua tuottajaa.
Kansainvälinen lasten teatteritapahtuma Kuulas on järjestetty Kuusankoskella jo yli 30 vuoden ajan. Nyt tapahtuma uhkaa jäädä ilman Kouvolan kaupungin tuella palkattua tuottajaa.

Kouvolan kaupunginhallituksen antama talousarviokehys vuodelle 2020 leikkaa liikunta- ja kulttuurilautakunnan avustuksista 550 000 euroa.

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka esittää lautakunnalle, että avustuksia vähennetään seuraavasti:

Kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset pienenevät 20 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksia vähennetään 10 prosentilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon avustuksista yhteistyökumppaneille ovat Kymsotelle siirtymässä Vuoroveto Mielenterveysseuran 20 000 euron avustus sekä Kouvolan Seudun Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen 6 000 euron avustus.

Veteraaniavustuksia vähennetään 20 prosentilla, kulttuurilaitosten avustuksia 10:llä. Palkinnoille varattu summa pienenee puoleen, 50 prosenttia.

Yhteistoimintasopimukset ja -tapahtumat saavat 30 prosenttia vähemmän. TNL ry:lle myönnetty avustus tuottajan palkkaamiseksi kansainväliseen Kuulas -lastenteatteritapahtumaan poistetaan mutta muu avustus säilyy, esityksessä lukee.

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee leikkauksia kokouksessaan 16. lokakuuta.

Juttua täsmennetty klo 10.04.