Selvitys: Kiva koulu ehkäisee kiusaamista, mutta kaikki Kouvolan koulut eivät käytä sitä tarpeeksi

Kyselyn perusteella 81 prosenttia Kouvolan koulujen oppilaista ei ole kokenut kiusaamista.

Lukas Pearsall

Kiva koulu -ohjelma on nykyään maksullinen. Kouvolan kaupunki on kustantanut lisenssin kaikille kouluilleen.
Kiva koulu -ohjelma on nykyään maksullinen. Kouvolan kaupunki on kustantanut lisenssin kaikille kouluilleen.

Koulukiusaaminen on Kouvolassa melko vähäistä, osoittavat asiasta teetetyt kyselyt. Lasten ja nuorten lautakunta käsitteli kiusaamista koskevia selvityksiä kokouksessaan tällä viikolla.

Kaikki Kouvolan koulut ovat mukana valtakunnallisessa Kiva koulu -ohjelmassa, jonka tarkoitus on ehkäistä kiusaamista muun muassa tarjoamalla yksityiskohtaiset toimintaohjeet kiusaamistapausten ratkaisuun. Ohjelman vaikuttavuudesta teetettiin syyskuussa kysely oppilaille, huoltajille ja koulujen henkilökunnalle.

Kyselyn perusteella suurin osa oppilaista tuntee olonsa turvalliseksi koulussa. 81 prosenttia ei ollut kokenut kiusaamista. Jatkuvasta kiusaamisesta kertoi 1 prosentti. Kiusaaminen on pääasiassa sanallista nimittelyä ja tapahtuu ensisijaisesti välitunneilla.

Huoltajista 74 prosenttia sanoi, ettei heidän lastaan ole kiusattu syksyn 2018 aikana.

51 prosenttia oppilaista koki, että kiusaaminen oli käsitelty heti, mutta 23 prosentin mukaan sitä ei ollut käsitelty lainkaan. Huoltajilla vastaavat luvut olivat 47 ja 34 prosenttia.

Koulujen henkilöstöstä lähes kaikki tunsivat Kiva koulu -ohjelman, mutta vain 45 prosenttia käytti Kiva koulu -oppitunteja, joiden tarkoitus on parantaa oppilaiden ryhmähenkeä. 70 prosentilla kouluista oli selkeä prosessi kiusaamisen käsittelyyn ja 78 prosenttia käyttää Kiva koulua.

Kyselyyn vastanneilla oppilailla oli vähemmän kiusaamiskokemuksia kuin vuoden 2017 valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn vastanneilla. Siinä 66 prosenttia Kouvolan 4.—5.-luokkalaisista ja 74 prosenttia 7.—9.-luokkalaisista ei ollut kokenut kiusaamista.

Selvityksessä katsotaan, ettei Kiva koulu -ohjelmaa tunneta tarpeeksi kaikissa kouluissa eivätkä kiusaamisen käsittelyprosessit olleet selkeästi kaikkien tiedossa. Apuna suositellaan käyttämään Korian koulua, joka on ollut ohjelmassa mukana alusta asti ja saanut siitä valtakunnallisen tunnustuksen vuonna 2014.

Lasten ja nuorten lautakunta päätti ottaa kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen vuoden 2019 painopisteeksi sekä tehostaa Kiva koulun käyttöä. Lautakunnalle annetaan selvitys toteutuneista toimista ensi vuoden loppuun mennessä.

Muokattu ingressiä klo 11.26.