Kuusankoskelainen Kustaankoti erityistarkkailuun — Yllätystarkastuksessa löytyi ongelmia, eikä ensimmäistä kertaa

Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikkö on ottanut hoivakodin tarkkailuunsa. Kustaankodissa seurataan muun muassa henkilöstön riittävyyttä, osaamista ja koulutusta sekä lääkelupia.

Katja Juurikko

Yllätystarkastus tehtiin Kustaankotiin omaisen yhteydenoton jälkeen. Yksi omaisen huolenaiheista oli hoivakodin asukkaiden ravitsemus. Arkistokuva.
Yllätystarkastus tehtiin Kustaankotiin omaisen yhteydenoton jälkeen. Yksi omaisen huolenaiheista oli hoivakodin asukkaiden ravitsemus. Arkistokuva.

Kymsote on löytänyt Kuusankosken keskustassa sijaitsevan Kustaankodin toiminnasta ongelmia.

Yllätystarkastus tehtiin Kustaankotiin 6. helmikuuta omaisen otettua yhteyttä ohjaus- ja valvontayksikköön. Omainen esitti useita huolenaiheita, jotka koskivat muun muassa asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia, ravitsemusta ja vaatehuoltoa.

Yhteydenottajan läheisen asiat eivät olleetkaan edenneet protokollan mukaisesti hoivakotiin muuttamisen jälkeen. Asiaankuuluva hoito- ja palvelusuunnitelma oli tehty, mutta sen pohjaksi tarkoitettu, toimintakykyä mittaava RAI-arviointi oli hänelle tekemättä.

Mehiläisen omistama hoivakoti pysyy ainakin jonkin aikaa Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikön seurannassa. Seuraava valvontakäynti on sovittu helmikuun loppuun.

Yhteyspäällikkö Anna Sihvolan mukaan kysymys on ennen muuta ohjauksesta.

— Käymme läpi yksikön prosesseja, hän sanoo.

Sihvola alaisineen jatkaa valvontakäyntien tekemistä myös muihin hoivakoteihin.

Syynissä henkilöstö, lääkeluvat ja ravitsemus

Kustaankodissa seurataan muun muassa henkilöstön riittävyyttä, osaamista ja koulutusta sekä lääkelupia. Lisäksi käydään läpi ruokahuollon toimivuutta erityisesti siitä näkökulmasta, miten ikäihmisten ravitsemussuositukset toteutuvat.

Myös pyykkihuoltoon halutaan parempaa sujuvuutta ja täsmällisyyttä.

Sihvolan mukaan ohjaus- ja valvontayksikkö on raportoinut tekemistään tarkastuskäynneistä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle aville.

Ei yhtään turhaa tarkastusta

Vanhushoivakeskustelu poikii edelleen yhteydenottoja Kymsoten vasta perustettuun ohjaus- ja valvontayksikköön. Yhteyspäällikkö Sihvolan ja viiden yhteyskoordinaattorin muodostama joukkue on ollut kiireinen.

Tähän mennessä on käyty läpi Esperin, Attendon ja Mehiläisen yksiköitä.

Yksikään tarkastus ei ole ollut turha.

— Jokaisessa hoivakodissa on jotakin parannettavaa ja ohjattavaa, Sihvola sanoo.

Käyntien yhteydessä on pohdittu hoivakotien mahdollisuuksia hälventää omaisten huolta siitä, miten heidän vanhuksistaan huolehditaan.

Sihvola korostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

— Hoivakotien olisi tärkeää pitää yhteyttä omaisiin ja kertoa kuulumisia, hän sanoo.

Kustaankodissa ennenkin ongelmia

Viisi vuotta sitten valmistunut Kustaankoti on ollut valvontaviranomaisten pihdeissä aiemminkin. Avi antoi vuonna 2017 hoivakodille huomautuksen, jonka aiheena oli henkilöstön riittävyys.

Avin Kustaankodissa tekemä tarkastus oli osa koko Etelä-Suomen laajuista lääkehoidon valvontakampanjaa, joka kohdistui erityisesti vanhustenhuollon yksiköihin.

— Kustaankodista oli tullut myös epäkohtailmoitus, sosiaalihuollon ylitarkastaja Ritva-Liisa Juntunen sanoo.

Huomautuksen lisäksi avi kiinnitti huomiota muun muassa asukkaiden toimintakyvyn seuraamiseen, lääkehoidon suunnitelmaan, asukkaiden käytettävissä oleviin terveydenhuollon palveluihin, ravitsemukseen sekä liikuntaan ja ulkoiluun.