Leca Finland saamassa savenottoluvan Ummeljoelle — Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää hyväksymistä

Savea kaivettaisiin 10 vuoden ajan 13 hehtaarin alueelta.

Katja Juurikko

Suunniteltu savenottopaikka kuvattuna lokakuussa 2019.
Suunniteltu savenottopaikka kuvattuna lokakuussa 2019.

Leca Finlandin suunnitelma savenottoalueen perustamisesta Lossitien alueelle Ummeljoelle on saamassa Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksynnän. Lautakunta esittää maa-ainestenottoluvan ja toiminnan aloittamisluvan myöntämistä yhtiölle.

Toiminta-alueen pinta-ala on 15,6 hehtaaria. Kevytsoran valmistamiseen käytettävää savea on tarkoitus kaivaa 10 vuoden ajan 5—10 metrin syvyydestä. Savenoton jälkeen alueelle muodostuu noin 13 hehtaarin suuruinen ja 5—8 metrin syvyinen lampi. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

Savenottoalue sijaitsee Myllykosken taajaman pohjois- ja luoteispuolella. Lähin pohjavesialue sijaitsee yli kahden kilometrin päässä. Lähin vesistö on Kymijoki, johon on lyhimmillään matkaa noin 240 metriä. Ottoaluetta on rajattu niin, että asuintaloihin jää vähintään 150 metrin suojaetäisyys.

Savikuljetukset tulevat kulkemaan länsipuolisen peltoalueen läpi rakennettavaa uutta tietä ottamisalueelta Ummeljoentielle. Etäisyys tehtaalle on noin 19 kilometriä. Saven määräksi arvioidaan keskimäärin 15—25 kuormaa vuorokaudessa.

Lupahakemuksesta jätettiin viisi muistutusta, joissa kannettiin huolta esimerkiksi rekkarallista, kaivoveden laadusta ja savenoton vaikutuksista talojen perustuksiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan asettamiin lupamääräyksiin kuuluu muun muassa alueelta pois pumpattavien vesien johtaminen selvitysaltaan kautta, lähialueen kaivojen vedenlaadun ja pinnankorkeuden tarkkailu, melu-, tärinä- ja pölyhaittojen hillitseminen sekä alueen maisemointi toiminnan loputtua. Asukkaiden muistutukset on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan alueella voidaan aloittaa savenotto mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta nykyisellä Timperin ottoalueella päättyy maaliskuun loppuun mennessä.

Leca Finlandin on ennen aloittamista maksettava noin 93 000 euron suuruinen maa-ainesvakuus ja 10 000 euron vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Lautakunta käsittelee maa-aineslupahakemusta kokouksessaan keskiviikkona.