Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Pien-Liikkalantiestä – Yli 60 vuoden ylläpito tiellä on loppumassa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti

Tiekunta kertoi jo aiemmin Kouvolan Sanomille valittavansa mahdollisesta kielteisestä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se saa valitusluvan.

Jyri Turunen

Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.
Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Kouvolan kaupungin päätöksestä lakkauttaa Pien-Liikkalantien kunnossapito.

4,1 kilometriä pitkä Sippolasta Liikkalaan vievä tie on ollut kunnan hoidossa vuodesta 1957, ja asiasta on väännetty pitkään niin teknisessä lautakunnassa kuin Kouvolan kaupunginhallituksessakin.

Lokakuussa 2019 Kouvolan kaupunginhallitus päätti lopettaa kunnossapidon 23 yksityistiellä. Kaupunki perusteli lakkautuksia noin 60 000 euron vuosittaisilla säästöillä.

Yksi kohteista oli Pien-Liikkalantie, jonka kunnossapito siirtyisi päätöksen myötä paikallisen tiehoitokunnan hoidettavaksi Liikkalassa ja Sippolassa.

Päätöksestä tehtiin useita oikaisuvaatimuksia ensin tekniselle lautakunnalle ja myöhemmin kaupunginhallitukselle.

Valittajien mielestä vapaapalokunnan ja Liikkalan linnakkeen sijainti tien varrella, tien käyttö koulukuljetuksiin, sen historiallinen merkitys ja kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu ovat perusteita, joiden vuoksi kaupungin pitäisi jatkaa yksityistien kunnossapitoa.

Kaupunki vastasi, ettei sillä ole lakisääteistä velvollisuutta hoitaa ja kunnossapitää yksityisteitä.

Kaupunki päätti viime vuonna jatkaa ylläpitoa vain niillä yksityisteillä, joilla on maankäytöllistä merkitystä, jotka asemakaavoitetaan kaduiksi lähivuosina ja joilla on merkittävää läpikulkuliikennettä asemakaava-alueelle. Pien-Liikkalantien pohjoisosa on jo asemakaavoitettu. Muualla tie sijaitsee haja-asutusalueella, jossa asutus on vähäistä eikä asemakaavoituskynnys ylity.

Kaupungin mielestä oikaisuvaatimuksen tekijöitä ei ole syrjitty eivätkä lautakunnan valitsemat kriteerit yksityisteiden kunnossapidosta ole olleet syrjiviä eivätkä puolueellisia.

Kaupunginhallitus hylkäsi kaikki yli 50 asiasta tehtyä oikaisuvaatimusta, jolloin tiekunta valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus päätyi lokakuussa Kouvolan kaupungin kannalle. Sen mukaan kaupunginhallitus ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin, eivätkä sen päätökset ole muutoinkaan valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisia.

Pien-Liikkalantietä hallinnoivan tiekunnan puheenjohtaja Seppo Pekkanen kertoi Kouvolan Sanomille marraskuussa 2019, että tiekunta valittaa tarvittaessa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se vain saa valitusluvan.

Näin ollen kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen vasta silloin, jos valituslupaa ei myönnetä tai korkein hallinto-oikeuskin ratkaisee asian kaupungin eduksi.

Luetuimmat