Vuohijärven pintavettä voi nyt käyttää pesu- ja löylyvetenä — Käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden seurauksena vesistöihin päässeen MTBE-aineen vaikutukset alkavat hävitä. Mallinnuksen perusteella Vuohijärven vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana.

Katja Juurikko

Voikosken alapuolella Vuohijärvellä mökkeilevä Heikki Okka ei ole havainnut vedessä MTBE-kemikaalista kertovia haju- tai makuhaittoja.
Voikosken alapuolella Vuohijärvellä mökkeilevä Heikki Okka ei ole havainnut vedessä MTBE-kemikaalista kertovia haju- tai makuhaittoja.

Huhtikuun alussa tapahtuneen Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden aiheuttamat metyyli-tert-butyylieetteripitoisuudet (MTBE) ovat vakiintumassa alhaiselle tasolle, Etelä-Savon ELY-keskus tiedotti perjantaina.

Vuohijärven pintakerroksen pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä.

ELY-keskus on muuttanut nyt vedenkäyttösuosituksia. Vuohijärven pintavettä (syvyys 0—2 metriä) voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella.

Yli kahden metrin syvyydestä otettua vettä ei edelleenkään suositella käytettävän pesu- tai löylyvetenä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti. Tällä alueella myöskään rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä.

Vuohijärven kaloja voi syödä, jos niissä ei ole hajuhaittoja

Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa MTBE-pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,03 – 0,04 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia.

Sarkavedessä ja Vuohijärvessä uiminen ja kukkien kastelu järvestä otetulla vedellä on sallittua. Myös järvissä kasvaneita kaloja voi syödä. Sen sijaan Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

ELY-keskus muistuttaa, että haisevaa vettä ei saa koskaan käyttää eikä haisevia kaloja syödä.

Suomen ympäristökeskus on myös mallintanut MTBE:n leviämistä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana.

Radalta suistuminen aiheutti onnettomuuden

Vakava vaarallisen aineen onnettomuus tapahtui huhtikuun alussa, kun Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla välivarastoinnissa ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.

Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia, josta 35 tonnia valui mahan ja kulkeutuu edelleen ojia pitkin läheisiin vesistöihin.